2021 Yılı Faaliyet Raporu

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

“İSTEM”

 

2021  yılı  FAALİYET  RAPORU

01 Ocak - 31 Aralık 2021

 

 

 

 

Toplam 251 etkinlik İSTEM’de gerçekleştirilmiştir :

 

  5  Nitelikli eğitim toplantıları (yurt dışı video konferans, canlı yayınlı kurs gibi)

98  Sürekli Tıp Eğitimi etkinlikleri

94  Diğer toplantılar, dersler

54  Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı toplantıları

 

Merkezimizin başlıca faaliyet alanı olan ve 1991 yılından beri sürdürmekte olduğu yüz yüze uygulamalı cerrahi (Laparoskopik Cerrahi) kursu programlarına Pamdemi koşulları gereği ara verilmiştir.

 

 

 

 

UYGULAMALI KURSLAR, TELETIP - CANLI  YAYIN  BAĞLANTILARI

 

1.              31 Mayıs, 1,2 Haziran 2021 Çocuk Hastalıkları ABD           Pediatri Günleri Kongresi (katılım belgesi verilmemi

2.              11,12,13 Ağustos 2021          Çocuk Hastalıkları ABD           Yenidoğan Canlandırma Kursu (katılım belgesi verilmiş)

3.              22 Ekim 2021                            Kadın Hastalıkları ABD           Vakum Simülasyon Eğitimi (katılım belgesi verilmemiş)

4.              25,26,27 Ekim 2021                Çocuk Hastalıkları ABD           Emzirme Kursu (katılım belgesi verilmiş)

5.              01,02,03 Aralık 2021              Çocuk Hastalıkları ABD           Yenidoğan Canlandırma Kursu (katılım belgesi verilmiş)

 

                                                 

 

SÜREKLİ  TIP  EĞİTİMİ (STE) TOPLANTILARI   (97 online, 98 yüzyüze)

 

Ocak

 

Şubat

                                           

Mart

50 Toplantı

Multidisipliner Konsey Olguların Tartışılması (Covid-19 Salgını Nedeniyle Online Yapılmıştır.

Nisan

 

Mayıs

 

Haziran

 

Temmuz

14 Toplantı

Multidisipliner Konsey Olguların Tartışılması (Covid-19 Salgını Nedeniyle Online Yapılmıştır.

 

 

 

 

Ağustos

1.                   18.08.2021                    Kadın Hastalıkları ABD                      Onkoloji Toplantısı

2.                   20.08.2021                    Cerr., Rady., Pato., Onk.                  Meme Onkoloji Toplantısı

 

17 Toplantı

Multidisipliner Konsey Olguların Tartışılması (Covid-19 Salgını Nedeniyle Online Yapılmıştır.

 

 

 

 

Eylül

3.                   07.09.2021                    Cerr., Pato., Onko.                             Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

4.                   09.09.2021                    Patoloji ABD                                         Vaka Mortalite Toplantısı

5.                   13.09.2021                    Cerr., Pato., Onko.                             Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

6.                   15.09.2021                    Kadın Hastalıkları ABD                      Jinekoloji Onkoloji Toplantısı

7.                   21.09.2021                    Cerr., Pato., Onko.                             Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

8.                   21.09.2021                    Cerr., Pato., Onko.                             Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

9.                   22.09.2021                    Kadın Hastalıkları ABD                      Jinekoloji Onkoloji Toplantısı

10.               29.09.2021                    Kadın Hastalıkları ABD                      Jinekoloji Onkoloji Toplantısı

 

13 Toplantı

Multidisipliner Konsey Olguların Tartışılması (Covid-19 Salgını Nedeniyle Online Yapılmıştır.

 

 

 

 

Ekim

11.               02.10.2021                    Genel Cerrahi ABD                             Asistan Eğitim Toplantısı          

12.               05.10.2021                    Cerr., Pato., Onko.                             Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

13.               06.10.2021                    Genel Cerrahi ABD                             Asistan Eğitim Toplantısı

14.               06.10.2021                    Kadın Hastalıkları ABD                      Jinekoloji Onkoloji Toplantısı  

15.               07.10.2021                    Patoloji ABD                                         Vaka Mortalite Toplantısı

16.               08.10.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                     Mezuniyet Sonrası Eğitimi

17.               09.10.2021                    Genel Cerrahi ABD                             Asistan Eğitim Toplantısı

18.               11.10.2021                    Patoloji ABD                                         Seminer Makale Toplantısı

19.               12.10.2021                    Cerr., Pato., Onko.                             Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

20.               13.10.2021                    Genel Cerrahi ABD                             Vaka Toplantısı

21.               13.10.2021                    Kadın Hastalıkları ABD                      Jinekoloji Onkoloji Toplantısı

22.               14.10.2021                    Patoloji ABD                                         Vaka Mortalite Toplantısı

23.               15.10.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                     Mezuniyet Sonrası Eğitimi

24.               16.10.2021                    Genel Cerrahi ABD                             Asistan Eğitim Toplantısı

25.               18.10.2021                    Patoloji ABD                                         Seminer Makale Toplantısı

26.               19.10.2021                    Cerr., Pato., Onko.                             Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

27.               20.10.2021                    Genel Cerrahi ABD                             Vaka Toplantısı

28.               20.10.2021                    Kadın Hastalıkları ABD                      Jinekoloji Onkoloji Toplantısı

29.               21.10.2021                    Patoloji ABD                                         Vaka Mortalite Toplantısı

30.               22.10.2021                    Cerr., Rady., Pato., Onk.                  Meme Onkoloji Toplantısı

31.               22.10.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                     Mezuniyet Sonrası Eğitimi

32.               23.10.2021                    Genel Cerrahi ABD                             Asistan Eğitim Toplantısı

33.               25.10.2021                    Patoloji ABD                                         Seminer Makale Toplantısı

34.               26.10.2021                    Cerr., Pato., Onko.                             Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

35.               27.10.2021                    Genel Cerrahi ABD                             Vaka Toplantısı

36.               27.10.2021                    Kadın Hastalıkları ABD                      Jinekoloji Onkoloji Toplantısı

37.               30.10.2021                    Genel Cerrahi ABD                             Asistan Eğitim Toplantısı

 

3 Toplantı

Multidisipliner Konsey Olguların Tartışılması (Covid-19 Salgını Nedeniyle Online Yapılmıştır.

 

 

 

 

Kasım

38.               01.11.2021                    Patoloji ABD                                         Seminer Makale Toplantısı

39.               02.11.2021                    Cerr., Pato., Onko.                                          Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

40.               03.11.2021                    Genel Cerrahi ABD                          Vaka Toplantısı

41.               03.11.2021                    Kadın Hastalıkları ABD                   Jinekoloji Onkoloji Toplantısı

42.               04.11.2021                    Patoloji ABD                                      Vaka Mortalite Toplantısı

43.               05.11.2021                    Cerr., Rady., Pato., Onk.               Meme Onkoloji Toplantısı

44.               05.11.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Mezuniyet Sonrası Eğitimi

45.               06.11.2021                    Genel Cerrahi ABD                          Asistan Eğitim Toplantısı

46.               08.11.2021                    Patoloji ABD                                      Seminer Makale Toplantısı

47.               09.11.2021                    Cerr., Pato., Onko.                          Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

48.               10.11.2021                    Genel Cerrahi ABD                          Vaka Toplantısı

49.               10.11.2021                    Kadın Hastalıkları ABD                   Jinekoloji Onkoloji Toplantısı     

50.               11.11.2021                    Patoloji ABD                                      Vaka Mortalite Toplantısı

51.               12.11.2021                    Cerr., Rady., Pato., Onk.               Meme Onkoloji Toplantısı

52.               12.11.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Mezuniyet Sonrası Eğitimi

53.               13.11.2021                    Genel Cerrahi ABD                          Asistan Eğitim Toplantısı

54.                15.11.2021                   Patoloji ABD                                      Seminer Makale Toplantısı

55.               16.11.2021                    Cerr., Pato., Onko.                          Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

56.                     17.11.2021                    Genel Cerrahi ABD                          Vaka Toplantısı

57.                     17.11.2021                    Kadın Hastalıkları ABD                   Jinekoloji Onkoloji Toplantısı

58.                     18.11.2021                    Patoloji ABD                                      Vaka Mortalite Toplantısı            

59.                     19.11.2021                    Cerr., Rady., Pato., Onk.               Meme Onkoloji Toplantısı

60.                     19.11.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Mezuniyet Sonrası Eğitimi

61.                     20.11.2021                    Genel Cerrahi ABD                          Asistan Eğitim Toplantısı

62.                     22.11.2021                    Patoloji ABD                                      Seminer Makale Toplantısı

63.                     23.11.2021                    Cerr., Pato., Onko.                          Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

64.                     24.11.2021                    Genel Cerrahi ABD                          Vaka Toplantısı

65.                     24.11.2021                    Kadın Hastalıkları ABD                      Jinekoloji Onkoloji Toplantısı

66.                     25.11.2021                    Patoloji ABD                                         Vaka Mortalite Toplantısı

67.                     26.11.2021                    Cerr., Rady., Pato., Onk.                  Meme Onkoloji Toplantısı

68.                     26.11.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                     Mezuniyet Sonrası Eğitimi

69.                     27.11.2021                    Genel Cerrahi ABD                             Asistan Eğitim Toplantısı

70.                     29.11.2021                    Patoloji ABD                                         Seminer Makale Toplantısı

71.                     30.11.2021                    Cerr., Pato., Onko.                             Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

 

Aralık

72.                    01.12.2021                    Kadın Hastalıkları ABD                      Jinekoloji Onkoloji Toplantısı

73.                     01.12.2021                    Genel Cerrahi ABD                             Vaka Toplantısı

74.                     02.12.2021                    Patoloji ABD                                         Vaka Mortalite Toplantısı

75.                     03.12.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                     Mezuniyet Sonrası Eğitimi

76.                     04.12.2021                    Genel Cerrahi ABD                             Asistan Eğitim Toplantısı

77.                     07.12.2021                    Cerr., Pato., Onko.                             Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

78.                     08.12.2021                    Genel Cerrahi ABD                             Vaka Toplantısı

79.                     08.12.2021                    Kadın Hastalıkları ABD                      Jinekoloji Onkoloji Toplantısı

80.                     09.12.2021                    Patoloji ABD                                         Vaka Mortalite Toplantısı

81.                     10.12.2021                    Cerr., Rady., Pato., Onk.                  Meme Onkoloji Toplantısı

82.                     10.12.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                     Mezuniyet Sonrası Eğitimi

83.                     11.12.2021                    Genel Cerrahi ABD                             Asistan Eğitim Toplantısı

84.                     13.12.2021                    Patoloji ABD                                         Seminer Makale Toplantısı

85.                     14.12.2021                    Cerr., Pato., Onko.                             Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

86.                     15.12.2021                    Genel Cerrahi ABD                             Vaka Toplantısı

87.                     15.12.2021                    Kadın Hastalıkları ABD                      Jinekoloji Onkoloji Toplantısı

88.                     16.12.2021                    Patoloji ABD                                         Vaka Mortalite Toplantısı

89.                     17.12.2021                    Cerr., Rady., Pato., Onk.                  Meme Onkoloji Toplantısı

90.                     17.12.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                     Mezuniyet Sonrası Eğitimi

91.                     18.12.2021                    Genel Cerrahi ABD                             Asistan Eğitim Toplantısı

92.                     21.12.2021                    Cerr., Pato., Onko.                             Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

93.                     22.12.2021                    Genel Cerrahi ABD                             Vaka Toplantısı

94.                    22.12.2021                    Kadın Hastalıkları ABD                      Jinekoloji Onkoloji Toplantısı  

95.                    23.12.2021                    Patoloji ABD                                         Vaka Mortalite Toplantısı

96.                    24.12.2021                    Cerr., Rady., Pato., Onk.                  Meme Onkoloji Toplantısı

97.                    24.12.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                     Mezuniyet Sonrası Eğitimi

98.                     25.12.2021                    Genel Cerrahi ABD                             Asistan Eğitim Toplantısı

 

DİĞER TOPLANTILAR, DERSLER  

 

1.                   04.01.2021                       Patoloji ABD                                      Tıpta Uzmanlık Eğitimi

2.                   07.01.2021                       Patoloji ABD                                      Tıpta Uzmanlık Eğitimi

3.                   11.01.2021                       Patoloji ABD                                      Tıpta Uzmanlık Eğitimi

4.                   13.01.2021                       Genel Cerrahi ABD                          Akademik Kurul

5.                   18.01.2021                       Patoloji ABD                                      Tıpta Uzmanlık Eğitimi

6.                   01.03.2021                       İdare Amirleri                                    Toplantı

7.                   01.03.2021                       Patoloji ABD                                      Tıpta Uzmanlık Eğitimi

8.                   04.03.2021                       Patoloji ABD                                      Tıpta Uzmanlık Eğitimi

9.                   08.03.2021                       Patoloji ABD                                      Tıpta Uzmanlık Eğitimi

10.               11.03.2021                       Patoloji ABD                                      Tıpta Uzmanlık Eğitimi

11.               15.03.2021                       Patoloji ABD                                      Tıpta Uzmanlık Eğitimi

12.               17.03.2021                       Kadın Hastalıkları ABD                   Jinekoloji Onkoloji Eğitimi

13.               18.03.2021                       Patoloji ABD                                      Tıpta Uzmanlık Eğitimi

14.               18.03.2021                       Çocuk Cerrahisi ABD                       Toplantı

15.               22.03.2021                       Patoloji ABD                                      Tıpta Uzmanlık Eğitimi

16.               24.03.2021                       Kadın Hastalıkları ABD                   Jinekoloji Onkoloji Eğitimi

17.               25.03.2021                       Patoloji ABD                                      Tıpta Uzmanlık Eğitimi

18.               29.03.2021                       Patoloji ABD                                      Tıpta Uzmanlık Eğitimi

19.               30.03.2021                       Ulusal Travma ve Acil Cerrahi     Genel Kurul Toplantısı

                                            Derneği

20.               31.03.2021                       Kadın Hastalıkları ABD                   Jinekoloji Onkoloji Eğitimi

21.               31.03.2021                       Ulusal End. Lap. Cerr. Derneği    Genel Kurul Toplantısı

22.               01.04.2021                       Patoloji ABD                                      Tıpta Uzmanlık Eğitimi

23.               05.04.2021                       Patoloji ABD                                      Tıpta Uzmanlık Eğitimi

24.                06.04.2021                      Genel Cerrahi ABD                          Meme Servisi Toplantı

25.               06.04.2021                       İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı          Toplantı

26.               08.04.2021                       Patoloji ABD                                      Tıpta Uzmanlık Eğitimi

27.               12.04.2021                       Patoloji ABD                                      Tıpta Uzmanlık Eğitimi

28.               13.04.2021                       İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı          Toplantı

29.               15.04.2021                       Patoloji ABD                                      Tıpta Uzmanlık Eğitimi

30.               21.04.2021                       Genel Cerrahi ABD                          Akademik Kurul

31.               22.04.2021                       Patoloji ABD                                      Tıpta Uzmanlık Eğitimi

32.               26.04.2021                       Patoloji ABD                                      Tıpta Uzmanlık Eğitimi

33.               29.04.2021                       Patoloji ABD                                      Tıpta Uzmanlık Eğitimi

34.               03.05.2021                       Patoloji ABD                                      Tıpta Uzmanlık Eğitimi

35.               10.05.2021                       Patoloji ABD                                      Tıpta Uzmanlık Eğitimi

36.               13.05.2021                       Patoloji ABD                                      Tıpta Uzmanlık Eğitimi

37.               17.05.2021                       Patoloji ABD                                      Tıpta Uzmanlık Eğitimi

38.               20.05.2021                       Genel Cerrahi ABD                          Akademik Kurul

39.               20.05.2021                       Patoloji ABD                                      Tıpta Uzmanlık Eğitimi

40.               24.05.2021                       Patoloji ABD                                      Tıpta Uzmanlık Eğitimi

41.               27.05.2021                       Patoloji ABD                                      Tıpta Uzmanlık Eğitimi

42.               31.05.2021                       Patoloji ABD                                      Tıpta Uzmanlık Eğitimi

43.               17.06.2021                       Kadın Hastalıkları ABD                   Toplantı

44.               19.06.2021                       Endokrin Cerrahi Derneği             Toplantı

45.               29.06.2021                       İTF - Dekanlık                                    Çalışan Hasta Güvenliği Toplantısı

46.               29.06.2021                       İTF - Dekanlık                                    Kalite Birimi Eğitim Komitesi Toplantısı

47.               30.06.2021                       Kadın Hastalıkları ABD                   Uzmanlık Sınavı

48.               01.07.2021                       Genel Cerrahi ABD                          Akademik Kurul

49.               02.07.2021                       Acil Cerrahi                                        Genel Kurul

50.               28.07.2021                       Genel Cerrahi ABD                          Prof. Dr. Vahit Özmen Emeklilik Töreni

51.               03.08.2021                       Kadın Hastalıkları ABD                   Tez Sınavı

52.               10.08.2021                       Genel Cerrahi ABD                          Akademik Kurul

53.               25.08.2021                       Patoloji ABD                                      Tanıtım Toplantısı

54.               13.09.2021                       İTF - Dekanlık                                    Eğitim Toplantısı

55.               16.09.2021                       Genel Cerrahi ABD                          Akademik Kurul

56.               17.09.2021                       Dermatoloji ABD                              Ders

57.               27.09.2021                       İTF - Dekanlık                                    TÖAK Toplantı

58.               28.09.2021                       Genel Cerrahi ABD                          B Servisi Toplantı

59.               28.09.2021                       Fizik Tedavi ABD                              Ders  

60.               29.09.2021                       Öğrenci İşleri                                     4. Sınıflar Vaka Toplantısı

61.               01.10.2021                       İTF – Dekanlık                                   Kalite Birimi Toplantı

62.               04.10.2021                       İTF – Dekanlık                                   TÖAK Toplantı

63.               05.10.2021                       Genel Cerrahi ABD                          B Servisi Toplantı         

64.               11.10.2021                       İTF – Dekanlık                                   TÖAK Toplantı

65.               12.10.2021                       Genel Cerrahi ABD                          B Servisi Toplantı         

66.               18.10.2021                       İTF – Dekanlık                                   TÖAK Toplantı

67.               19.10.2021                       Genel Cerrahi ABD                          B Servisi Toplantı

68.               20.10.2021                       Nadir Hastalıklar Arş. Lab.            Toplantı           

69.               21.10.2021                       Genel Cerrahi ABD                          Akademik Kurul

70.               25.10.2021                       İTF – Dekanlık                                   TÖAK Toplantı

71.               26.10.2021                       Genel Cerrahi ABD                          B Servisi Toplantı

72.               27.10.2021                       İnfeksiyon ABD                                Kontrol Komitesi Toplantı        

73.               01.11.2021                       İTF – Dekanlık                                   TÖAK Toplantı

74.               01.11.2021                       PDÖ                                                      5. Döner Ders

75.               02.11.2021                       Genel Cerrahi ABD                          B Servisi Toplantı

76.               02.11.2021                       PDÖ                                                      5. Döner Ders

77.               08.11.2021                       İTF – Dekanlık                                   TÖAK Toplantı

78.               09.11.2021                       Genel Cerrahi ABD                          B Servisi Toplantı

79.               15.11.2021                       İTF – Dekanlık                                   TÖAK Toplantı

80.               16.11.2021                       Genel Cerrahi ABD                          B Servisi Toplantı

81.               18.11.2021                       Genel Cerrahi ABD                          Akademik Kurul

82.               23.11.2021                       Genel Cerrahi ABD                          B Servisi Toplantı

83.               29.11.2021                       İTF – Dekanlık                                   TÖAK Toplantı

84.               30.11.2021                       Genel Cerrahi ABD                          B Servisi Toplantı

85.               30.11.2021                       İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı          Heyet Toplantısı

86.               01.12.2021                       Tıbbı Genetik                                    Toplantı

87.               06.12.2021                       Kadın Hastalıkları ABD                   Akreditasyon

88.               07.12.2021                       Genel Cerrahi ABD                          B Servisi Toplantı         

89.               10.12.2021                       Patoloji ABD                                      Toplantı

90.               13.12.2021                       İTF – Dekanlık                                   TÖAK Toplantı

91.               14.12.2021                       Genel Cerrahi ABD                          B Servisi Toplantı

92.               14.12.2021                       İnfeksiyon Hastalıkları ABD          Kontrol Komitesi Toplantı

93.               16.12.2021                       Genel Cerrahi ABD                          Akademik Kurul

94.               21.12.2021                       Genel Cerrahi ABD                          B Servisi Toplantı

 

 

 

 

 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI  etkinlikleri

 

Ocak

 

Şubat

 

Mart

1.                   19.03.2021                       Çocuk Hastalıkları ABD                  Vaka Toplantısı

 

Nisan

2.                   19.04.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Öz Değerlendirme Testi Sınavı

 

Mayıs

3.                   25.05.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Alerji Toplantı

 

Haziran

4.                   04.06.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Tıbbı Genetik Toplantı

 

Temmuz

5.                   12.07.2021                   Çocuk Hastalıkları ABD                  Öğretim Görevlisi Doktora Sınavı

 

Ağustos

6.                   10.08.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Yenidoğan Hemşire Toplantısı

 

Eylül

7.                      08.09.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Alerji Toplantı

8.                      15.09.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Toplantı

9.                      20.09.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Öz değerlendirme

 

Ekim

10.                    01.10.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Nefroloji Toplantı

11.                    07.10.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Vaka Toplantısı

12.                    08.10.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Toplantı

13.                    11.10.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Vaka Toplantısı

14.                    18.10.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Vaka Toplantısı

15.                    21.10.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Vaka Toplantısı

16.                    25.10.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Vaka Toplantısı

17.                    25.10.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Sınav

18.                    28.10.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Vaka Toplantısı

 

Kasım

19.                    01.11.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Vaka Toplantısı

20.                    01.11.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Kardiyoloji Toplantı

21.                    02.11.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  5. Dönem Uygulama

22.                    04.11.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Vaka Toplantısı

23.                    04.11.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Ders

24.                    08.11.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Vaka Toplantısı

25.                    08.11.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Genetik Toplantı

26.                    08.11.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Nefroloji Toplantı

27.                    08.12.2021                   Çocuk Hastalıkları ABD                  Beslenme Metabolizma Doktora Dersi

28.                    09.11.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Sınav

29.                    10.11.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  6. Sınıf Ders

30.                    11.11.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Vaka Toplantısı

31.                    15.11.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Vaka Toplantısı

32.                    15.11.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Yandal Uzmanlık Sınavı

33.                    18.11.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Vaka Toplantısı

34.                    18.11.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Yüksek Lisans Sınav

35.                    22.11.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Vaka Toplantısı

36.                    25.11.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Vaka Toplantısı

37.                    29.11.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Vaka Toplantısı

 

Aralık

38.                    01.12.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Hematoloji Toplantı

39.                    02.12.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Vaka Toplantısı

40.                    03.12.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Ders

41.                    07.12.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Ders

42.                    08.12.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Tez Sınavı

43.                    09.12.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Vaka Toplantısı

44.                    09.12.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Tez Sınavı

45.                    09.12.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Ders

46.                    13.12.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Vaka Toplantısı

47.                    16.12.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Vaka Toplantısı

48.                    16.12.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Uzmanlık Sınavı

49.                    17.12.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Beslenme Metabolizma Uzmanlık Eğitimi

50.                    20.12.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Vaka Toplantısı

51.                    20.12.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Uzmanlık Sınavı

52.                    20.12.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Asistan Uzman Toplantısı

53.                    21.12.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Beslenme Metabolizma Uzmanlık Eğitimi

54.                    23.12.2021                    Çocuk Hastalıkları ABD                  Vaka Toplantısı