Faaliyet Raporları

1991-1996 dönemi (ODVİM) faaliyet başlıkları
İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinde ameliyathanelerle dershaneler arasında kapalı devre görsel–işitsel bağlantı kurulmuş ve odiyo-vizüel tıp eğitimine imkan yaratılmıştır.
Bilgisayarda ders slaytı hazırlanmasına uygun ortam yaratılmıştır.
Diskete kayıt ile sunum, CD’ye kayıt ile sunum,Dia pozitif slayt filmi ile sunum materyalleri üretilebilmektedir.
Eğitim amaçlı görsel materyal üretilmesine uygun ortam yaratılmıştır.
Kamera ile çekim, Video montaj, Alt yazı, Animasyon, Seslendirme yapılmakta, Video kaset, CD hazırlanabilmektedir.
Öğretim üyeleri için derslere ve çeşitli bilimsel toplantılara gerekli cihaz desteği sağlanmıştır.
Monitör, video oynatıcı, kamera, Projeksiyon, Notebook, Slayt makinesi, Tepegöz, Kapalı devre canlı yayın cihazları v.b.
İstekli uzmanlık öğrencileri için Merkezin mevcut video arşivinden yararlanmalarına imkan sağlanmış ve kasetten, CD’den görüntülü eğitim konularını izleyebilmelerine olanak yaratılmıştır.
Tıp öğrencilerinin teorik ve pratik derslerine görsel materyal desteği sağlanmış ve eğitim içerikli videokaset arşivi oluşturulmuştur.
1992’den itibaren, dünyada yeni bir akım olan VİDEOSKOPİK CERRAHİ’nin ülkemizde tanıtılması Türk cerrahlarına öğretilmesi ve yaygınlaştırılması yönünde faaliyetler gerçekleştirilmiştir (Periyodik kurslar-Videoskopik Cerrahi Mezuniyet Sonrası Eğitim Programları).
Ulusal ve Uluslar arası Kongre organizasyonları gerçekleştirilmiştir (4. Avrupa Video Cerrahi Kongresi 4-6 Haziran 1994 ve 1993’den beri her iki yılda bir Uluslar arası katılımlı Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongreleri).

1997-2001 dönemi (ISTEM) ek faaliyet başlıkları
Eğitime Audio-Visuel içerikli destek faaliyetlerine, geliştirilerek devam edilmektedir (01.01.2000-21.11.2001 tarihleri arasındaki son dönemde 499 bilimsel etkinlik, ders ve toplantıya cihaz desteği; ayrıca 345 öğretim üyesine 2112 adet eğitim materyali (slayt, kaset v.b.) üretilmesi hizmetleri gerçekleştirilmiştir).
Yine dünyada yeni bir kavram halinde doğup hızla gelişen Uzaktan Sürekli Tıp Eğitimi ve TeleMedicine faaliyetleri başlatılmıştır ve geliştirilmektedir.
Uzaktan Eğitim Teknolojileri araştırılmış ve ülkemiz alt yapısına uygun teknolojiler saptanmıştır. Tıpta uzaktan eğitim faaliyetlerini yürüten Uluslar arası kuruluşlarla işbirliği ve ortak proje çalışmaları başlatılmıştır.
İstanbul Üniversitesi’nin önderliğinde “Ulusal Telemedicine Programı” hazırlanmış ve 3 Nisan 2000 tarihinde Cerrahpaşa Oditoryumunda ülke genelinden geniş katılımlı, 1.ULUSAL TELEMEDICINE SEMPOZYUMU düzenlenmitir.
Türkiye’de Telekomunikasyonun alt yapısını tekelinde bulunduran Türk Telekom A.Ş. ile sürekli görüşme, plan geliştirme ve alt yapı standart belirleme toplantıları yapılmış ve Telemedicine projesinin ülke genelinde uygulanabilirliği araştırılmıştır.
Ülkemizde “Ulusal Telemedicine Projesi” kapsamında işbirliği yapılabilecek diğer Üniversite ve kurumlar araştırılmıştır.
Yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili firma yetkilileri ile görüşmelerle sistem belirlemeleri yapılmıştır (Alcatel-Teletaş, Unimedya-Vcon, Picturtel-Bilkom, Cable Net-Zydacron, Netaş, Siemens, Sony-Erel, Turcom, Megavizyon, Komsis, Vitel, Pargem-Poyspan-Tandberg, Dexar-Vestel, Saykom, Satko-Eutelsat, Datateknik, Intelnet).
İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kampüsleri arasında iki ayrı görüntülü iletişim ağı tesis edilmiştir.
1. Radyo Link hat (Fen Fakültesi aktarmalı)
2. Fiberoptik hat (ISDN için)
Türk Telekom A.Ş’den hem İstanbul Tıp Fakültesi hem de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi için ISDN (3 er adet BRI) aboneliği alınmıştır (3 x 128=384 kb/s band genişliği).
1997’den itibaren hem mevcut Radyo Link, hem de sonradan bağlanan ISDN hatları ile İstanbul Tıp ile Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri arasında görüntülü bağlantılar gerçekleştirilmiş ve deneme toplantıları başlatılmıştır.
2000-2001 Eğitim yılı başından beri İstanbul Tıp Fakültesi ile Cerrahpaşa tıp Fakültesinin bazı bölümleri ve özellikle Genel Cerrahi Anabilim Dalları, periyodik bilimsel toplantılarının bazılarını müşterek video konferanslar şeklinde gerçekleştirmektedirler (önemli canlı ameliyat görüntüleri, enteresan vaka takdimleri ve kliniko-patolojik toplantısı ve benzer müşterek bilimsel toplantılar).
4-5-6 Nisan 2000 tarihlerinde Bruksel’deki Avrupa Video Cerrahi Eğitim Programı’na Cerrahpaşa Oditoryumunda ISDN hattı ile bağlantı kurularak, Türkiye’nin her tarafından katılan 500 civarında cerrahın bu kursu ve yapılan ameliyatları canlı olarak izleme ve interaktif tartışmalara katılma imkanı yartılmıştır.
Son bir yıl içerisinde, yine İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinden, ISDN hattı ile zaman zaman yurt dışına (Brüksel, Strasburg, Toulouse, Bordeaux, Hamburg, Paris, TelAviv, Memphis, Uppsala) canlı olarak bağlanılarak bilimsel video konferanslar yapılmaktadır.


2002 yılında 627 bilimsel etkinlik , ders ve toplantıya cihaz desteği,

160 Öğretim üyesine 848 adet eğitim materyali (slayt, kaset, CD, VCD, vb)

2003 yılında 582 bilimsel etkinlik , ders ve toplantıya cihaz desteği,

95 Öğretim üyesine 845 adet eğitim materyali (slayt, CD, VCD, vb)

2004 yılında 313 bilimsel etkinlik, ders ve toplantıya cihaz desteği,

2005 yılında 417 bilimsel etkinlik, ders ve toplantıya cihaz desteği

47 Öğretim üyesine 611 adet eğitim materyali (slayt, CD, VCD, DVD vb)

84 Öğretim üyesine 300 adet eğitim materyali (slayt, CD, VCD, DVD vb)

üretilmesi hizmetleri gerçekleştirilmiştir.


2006 yılında 369 bilimsel etkinlik, ders ve toplantıya cihaz desteği

34 Öğretim üyesine 306 adet eğitim materyali (slayt, CD, VCD, DVD vb)

üretilmesi hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

2006 yılında gerçekleştirilen Telemedicine-Canlı yayın Bağlantıları Listesi (Ek:2a)

2006 yılında düzenlenen, katkıda bulunulan toplantı, kurs ve kongreler listesi (Ek.2b)

            
2009 yılında 127 Bilimsel etkinlik, ders ve toplantıya cihaz desteği

 12 Öğretim üyesine 55 adet eğitim materyali (slayt, CD, VCD, DVD vb)

 üretilmesi hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

 2009 yılında gerçekleştirilen Telemedicine-Canlı yayın Bağlantıları Listesi (Ek:2a)

 2009 yılında düzenlenen, katkıda bulunulan toplantı, kurs ve kongreler listesi (Ek:2b)

2010 Yılı Faaliyet Raporu
OCAK

EĞİTİM İÇERİKLİ KAMERA ÇEKİMLERİ /

VİDEO KAYIT VE MONTAJI / CD, VCD, DVD KAYIT VE ÜRETİMİ

1- 05.01.2010 Kalp-Damar Cer Video CD Kayıt

2- 08.01.2010 Tıp Eğitimi AD Eğitim Video Çekimi

3- 08.01.2010 Genel Cerrahi Toplantı Kamera Çekimi

4- 11.01.2010 Genel Cerrahi CD Hazırlama, Çoğaltma

5- 11.01.2010 Genel Cerrahi Ameliyat Kamera Çekimi

6- 11.01.2010 İTF Dekanlık Toplantı Kamera Çekimi

7- 13.01.2010 Genel Cerrahi Toplantı Kamera Çekimi

8- 14.01.2010 Genel Cerrahi CD Hazırlama, Çoğaltma

9- 15.01.2010 Cerr. Pato. Onko. Meme Konseyi Kamera Çekimi

10- 19.01.2010 Cerr. Pato. Onko. Vaka Toplantısı Kamera Çekimi

11- 20.01.2010 Genel Cerrahi Fotograf Çekimi ve Kayıt

12- 29.01.2010 Hemşirelik Müd. CD Hazırlama, Çoğaltma

İSTEM TOPLANTI SALONUNDA YAPILAN ETKİNLİKLER

   1- 05.01.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

2- 06.01.2010 Genel Cerrahi AD Cerrahi Eğitim Toplantısı

3- 08.01.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

4- 12.01.2010 Cerrahi – Patoloji Onkoloji Toplantısı

5- 13.01.2010 Genel Cerrahi AD Cerrahi Eğitim Toplantısı

6- 15.01.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

7- 15.01.2010 KBB AD Toplantı

8- 19.01.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

9- 20.01.2010 Genel Cerrahi AD Cerrahi Eğitim Toplantısı

10- 22.01.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

11- 25.01.2010 İTF Dekanlık Seçmeli Ders Planlama Toplantısı

12- 26.01.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

13- 27.01.2010 Genel Cerrahi AD Mortalite-Morbidite

14- 28.01.2010 İTF Dekanlık Bağıl Değerlendirme Sistemi Toplantısı

15- 29.01.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

Asistan Eğitimi

34- 30.12.2010 Bilgi İşlem Merk. Faturalarla ilgili Eğitim Toplantısı

35- 31.12.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

ŞUBAT

EĞİTİM İÇERİKLİ KAMERA ÇEKİMLERİ /

VİDEO KAYIT VE MONTAJI / CD, VCD, DVD KAYIT VE ÜRETİMİ

1- 10.02.2010 Genel Cerrahi Ameliyat Kamera Çekimi

2- 12.02.2010 Gögüs Hastalıkları Kamera Çekimi, Montaj, CD’ye Kayıt

3- 15.02.2010 Gögüs Hastalıkları Kamera Çekimi, Montaj, CD’ye Kayıt

4- 24.02.2010 Diş Hekimliği Ameliyat Çekimi, CD’ye Kayıt

TELETIP – CANLI YAYIN BAĞLANTILARI

1- 04.02.2010 Genel Cerrahi AD Laparoskopik Antireflu Cerrahi Kursu

Canlı Ameliyat Yayını

2- 05.02.2010 Genel Cerrahi AD Laparoskopik Antireflü Cerrahi Kursu

Canlı Ameliyat Yayını

İSTEM TOPLANTI SALONUNDA YAPILAN ETKİNLİKLER

 

1- 03.02.2010 Genel Cerrahi AD Cerrahi Eğitim Toplantısı

2- 04.02.2010 Genel Cerrahi AD Laparoskopik Antrireflü Cerrahi Kursu

3- 05.02.2010 Genel Cerrahi AD Laparoskopik Antireflü Cerrahi Kursu

4- 09.02.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

5- 10.02.2010 Genel Cerrahi AD Cerrahi Eğitim Toplantısı

6- 10.02.2010 Genel Cerrahi AD Asistan Eğitim Toplantısı

7- 12.02.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

8- 15.02.2010 Genel Cerrahi AD 3. Sınf Sınav

9- 16.02.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

10- 17.02.2010 Genel Cerrahi AD Cerrahi Eğitim Toplantısı

11- 17.02.2010 Genel Cerrahi AD Asistan Eğitim Toplantısı

12- 19.02.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

13- 19.02.2010 İTF Dekanlık E-Tıp Uygulamaları Dersi

14- 22.02.2010 İTF Dekanlık E-Tıp Uygulamaları Dersi

15- 23.02.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

16- 24.02.2010 Genel Cerrahi AD Mortalite-Morbidite

17- 24.02.2010 Genel Cerrahi AD Asistan Eğitim Toplantısı

18- 25.02.2010 İTF Dekanlık E-Tıp Uygulamaları Dersi

19- 26.02.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

MART

EĞİTİM İÇERİKLİ KAMERA ÇEKİMLERİ /

VİDEO KAYIT VE MONTAJI / CD, VCD, DVD KAYIT VE ÜRETİMİ

1- 01.03.2010 Genel Cerrahi Ameliyat Kamera Çekimi, CD’ye Kayıt

2- 03.03.2010 Diş Hekimliği Ameliyat Çekimi, CD’ye Kayıt

3- 04.03.2010 Kadın Doğum Canlı Yayın, Ameliyat Çekimi

4- 05.03.2010 Kadın Doğum Canılı Yayın, Ameliyat Çekimi

5- 08.03.2010 Kalp Damar CD’ye Kayıt

6- 10.03.2010 Diş Hekimliği Kamera Çekimi, CD’ye Kayıt

7- 10.03.2010 Kalp Damar Video formatı değişimi, CD’ye Kayıt

8- 12.03.2010 KBB Video Montaj

9- 15.03.2010 İTF Dekanlık Kamera Çekimi

10- 16.03.2010 Diş Hekimliği Kamera Çekimi, Montaj, CD’ye Kayıt

11- 18.03.2010 Ağrı Polikliniği Canlı Yayın Sistemi Kurulumu

12- 19.03.2010 Ağrı Polikliniği Canlı Yayın Sistemi Kurulumu

13- 24.03.2010 Diş Hekimliği Ameliyat Çekimi, CD’ye Kayıt

TELETIP – CANLI YAYIN BAĞLANTILARI

 1- 04.03.2010 Kadın Hast. AD Ürojinekoloji’de Mesh Uygulaması

Canlı Ameliyat Yayını

2- 05.03.2010 Kadın Hast. AD Ürojinekoloji’de Mesh Uygulaması

Canlı Ameliyat Yayını

3- 27.03.2010 Genel Cerrahi AD Cerrahide Klinik Araştırma Kursu

Telemedicine / İnteraktif Yayın

İSTEM TOPLANTI SALONUNDA YAPILAN ETKİNLİKLER

1- 02.03.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

2- 03.03.2010 Genel Cerrahi AD Cerrahi Eğitim Toplantısı

3- 03.03.2010 İTF Dekanlık Bölüm Başkanları Toplantısı

4- 03.03.2010 Genel Cerrahi AD Asistan Eğitim Toplantısı

5- 04.03.2010 Kadın Hast. AD Ürojinekoloji’de Mesh Uygulaması

6- 05.03.2010 Kadın Hast. AD Ürojinekoloji’de Mesh Uygulaması

7- 08.03.2010 İTF Dekanlık Dekan Yardımcıları, Bölüm Başk.Toplantısı

8- 09.03.2010 İTF Dekanlık Eğitim Planlama Toplantıları

9- 09.03.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

10- 10.03.2010 Genel Cerrahi AD Cerrahi Eğitim Toplantısı

11- 10.03.2010 Genel Cerrahi AD Asistan Eğitim Toplantısı

12- 11.03.2010 İTF Dekanlık E-Tıp Uygulamaları Dersi

13- 12.03.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

14- 15.03.2010 İTF Dekanlık Dekan Yardımcıları, Bölüm Başk. Toplantı

15- 16.03.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

16- 17.03.2010 Genel Cerrahi AD Cerrahi Eğitim Toplantısı

17- 17.03.2010 Genel Cerrahi AD Asistan Eğitim Toplantısı

18- 18.03.2010 İTF Dekanlık E-Tıp Uygulamaları Dersi

19- 19.03.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

20- 21.03.2010 Genel Cerrah AD Karaciğer Naklli Hast. bilinçlendirme Toplantısı

21- 23.03.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

22- 24.03.2010 Genel Cerrahi AD Cerrahi Eğitim Toplantısı

23- 24.03.2010 Genel Cerrahi AD Asistan Eğitim Toplantısı

24- 25.03.2010 İTF Dekanlık E-Tıp Uygulamaları Dersi

25- 26.03.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

26- 26.03.2010 Transplantasyon Genel Kurul Toplantısı

27- 26.03.2010 Patoloji AD. Genel Kurul Toplantısı

28- 27.03.2010 Genel Cerrahi AD Cerrahide Klinik Araştırma Kursu

29- 29.03.2010 İTF Dekanlık Dekan Yardımcıları, Bölüm Başk. Toplantısı

30- 30.03.2010 Genel Cerrahi AD Onkoloji Patoloji Toplantısı

31- 31.03.2010 Genel Cerrahi AD Mortalite-Morbidite Toplantısı

32- 31.03.2010 Genel Cerrahi AD Asistan Eğitim Toplantısı

NİSAN

EĞİTİM İÇERİKLİ KAMERA ÇEKİMLERİ /

VİDEO KAYIT VE MONTAJI / CD, VCD, DVD KAYIT VE ÜRETİMİ

1- 07.04.2010 Diş Hekimliği Amelyat Çekimi, CD’ye Kayıt

2- 08.04.2010 Diş Hekimliği Ameliyat Çekimi, CD’ye Kayıt

3- 12.04.2010 Kadın Doğum Video Montaj

4- 14.04.2010 Diş Hekimliği Ameliyat Çekimi, CD’ye Kayıt

5- 21.04.2010 Diş Hekimliği Ameliyat Çekimi, CD’ye Kayıt

6- 22.04.2010 Diş Hekimliği Ameliyat Çekimi, CD’ye Kayıt

7- 26.04.2010 Diş Hekimliği Ameliyat Çekimi, CD’ye Kayıt

8- 28.04.2010 Genel Cerrahi Ameliyat Çekimi, CD’ye Kayıt

9- 29.04.2010 Kadın Doğum Ameliyathaneden Konf. Salonununa Canlı Yayın

TELETIP – CANLI YAYIN BAĞLANTILARI

 1- 02.04.2010 KBB AD 12. İstanbul Masterclass Sempozyumu

Canlı Yayın

2- 04.04.2010 KBB AD 12. İstanbul Masterclass Sempozyumu

Canlı Yayın

3- 29.04.2010 Kadın Doğum AD Ürojinekolojide Rekonstrüktif Cer. Yaklaşımlar

Canlı Yayın

 İSTEM TOPLANTI SALONUNDA YAPILAN ETKİNLİKLER

1- 02.04.2010 KBB AD 12. İstanbul Masterclass Sempozyumu

2- 03.04.2010 KBB AD 12. İstanbul Masterclass Sempozyumu

3- 04.04.2010 KBB AD 12. İstanbul Masterclass Sempozyumu

4- 05.04.2010 İTF Dekanlık Dekan Yard., Bölüm Başkanları Toplantısı

5- 06.04.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

6- 07.04.2010 Genel Cerrahi AD Cerrahi Eğitim Toplantısı

7- 07.04.2010 Genel Cerrahi AD Asistan Eğitim Toplantısı

8- 09.04.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

9- 09.04.2010 Kadın Hast. AD Kadın Doğum Onkoloji Toplantısı

10- 12.04.2010 İTF Dekanlık Dekan Yardımcıları, Bölüm Başk. Toplantısı

11- 13.04.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

12- 14.04.2010 Genel Cerrahi AD Cerrahi Eğitim Toplantısı

13- 14.04.2010 Fiziksel Tıp ve R. İstanbul Serebral Palsi Çalışma Grup Toplantısı

14- 16.04.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

15- 16.04.2010 İTF Dekanlık E-Tıp Uygulamaları Dersi

16- 19.04.2010 İTF Dekanlık Dekan Yard., Bölüm Başk. Toplantısı

17- 20.04.2010 Genel Cerrahi AD Onkoloji Patoloji Toplantısı

18- 21.04.2010 Genel Cerrahi AD Cerrahi Eğitim Toplantısı

19- 21.04.2010 Kadın Hast. AD Doçentlik Sınavı

20- 21.04.2010 Genel Cerrahi AD Asistan Eğitim Toplantısı

21- 22.04.2010 Kadın Hast. AD Doçentlik Sınavı

22- 22.04.2010 İTF Dekanlık E-Tıp Uygulamaları Dersi

23- 27.04.2010 Kadın Hast. AD Doçentlik Sınavı

24- 27.04.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

25- 28.04.2010 Genel Cerrahi AD Mortalite-Morbidite

26- 28.04.2010 Anestezi ve Rean. Genel Kurul Toplantısı

27- 28.04.2010 Genel Cerrahi AD Asistan Eğitim Toplantısı

28- 29.04.2010 Kadın Doğum AD Ürojinekolojide Rekonstrüktif Cer. Yaklaşımlar

29- 30.04.2010 Karaciğer Safra Yol. Çoğul İleri Kolorektal Karaciğer Mestastazlı

Hastaya Yaklaşım Çalıştayı Programı

MAYIS

EĞİTİM İÇERİKLİ KAMERA ÇEKİMLERİ /

VİDEO KAYIT VE MONTAJI / CD, VCD, DVD KAYIT VE ÜRETİMİ

1- 13.05.2010 Diş Hekimliği Ameliyat Çekimi

2- 14.05.2010 Genel Cerrahi Ameliyat Çekimi

3- 14.05.2010 Diş Hekimliği Ameliyat Çekimi

4- 20.05.2010 Diş Hekimliği Ameliyat Çekimi

5- 21.05.2010 Genel Cerrahi Ameliyat Çekimi

6- 21.05.2010 Diş Hekimliği Ameliyat Çekimi

7- 25.05.2010 Diş Hekimliği DVD Kayıt, Çoğaltma

8- 25.05.2010 Genel Cerrahi DVD Kayıt, Çoğaltma

TELETIP – CANLI YAYIN BAĞLANTILARI

1- 16.05.2010 Uluslararası Tıp Öğrencileri Kongresi – Canlı Yayın

İSTEM TOPLANTI SALONUNDA YAPILAN ETKİNLİKLER

1- 02.05.2010 Karaciğer Safra Yol. Karaciğer Nakilli Hast. Bilgilerndirme Top.

2- 03.05.2010 İTF Dekanlık Dekan Yard., Bölüm Başk. Toplantısı

3- 04.05.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

4- 05.05.2010 Genel Cerrahi AD Cerrahi Eğitim Toplantısı

5- 05.05.2010 Genel Cerrahi AD Asistan Eğitimi

6- 07.05.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

7- 07.05.2010 İTF Dekanlık E-Tıp Uygulamaları Dersi

8- 10.05.2010 İTF Dekanlık Dekan Yard., Bölüm Başk. Toplantısı

9- 11.05.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

10- 12.05.2010 Genel Cerrahi AD Cerrahi Eğitim Toplantısı

11- 12.05.2010 Genel Cerrahi AD Asistan Eğitimi

12- 14.05.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

13- 14.05.2010 Kadın Doğum AD Onkoloji Toplantısı

14- 14.05.2010 İTF Dekanlık E-Tıp Uygulamaları Dersi

15- 16.05.2010 Öğrenci Kongresi Canlı Yayın

16- 17.05.2010 İTF Dekanlık Dekan Yard., Bölüm Başk. Toplantısı

17- 18.05.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

18- 21.05.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

19- 21.05.2010 İTF Dekanlık E-Tıp Uygulamaları Dersi

20- 24.05.2010 İTF Dekanlık Dekan Yard., Bölüm Başk. Toplantısı

21- 25.05.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

22- 26.05.2010 Genel Cerrahi AD Mortalite-Morbidite

23- 26.05.2010 Genel Cerrahi AD Asistan Eğitimi

24- 28.05.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

25- 31.05.2010 İTF Dekanlık Dekan Yard., Bölüm Başk. Toplantısı

HAZİRAN

EĞİTİM İÇERİKLİ KAMERA ÇEKİMLERİ /

VİDEO KAYIT VE MONTAJI / CD, VCD, DVD KAYIT VE ÜRETİMİ

1- 03.06.2010 Genel Cerrahi Ameliyat Çekimi

2- 04.06.2010 Genel Cerrahi Ameliyat Çekimi

3- 09.06.2010 Üroloji AD Video Montaj

4- 11.06.2010 KBB AD Ameliyat Çekimi

5- 12.06.2010 KBB AD Video Montaj

TELETIP – CANLI YAYIN BAĞLANTILARI

1- 11.06.2010 KBB AD Canlı Ameliyat Yayını

İSTEM TOPLANTI SALONUNDA YAPILAN ETKİNLİKLER

   1- 01.06.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

2- 02.06.2010 Genel Cerrahi AD Asistan Eğitimi

3- 04.06.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

4- 07.06.2010 İTF Dekanlık Dekan Yard., Bölüm Başk. Toplantısı

5- 08.06.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

6- 09.06.2010 Genel Cerrahi AD Asistan Eğitimi

7- 11.06.2010 KBB AD Canlı Ameliyat Yayını

8- 14.06.2010 İTF Dekanlık Dekan Yard., Bölüm Başk. Toplantısı

9- 15.06.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

10- 16.06.2010 Fiziksel Tıp ve R. İstanbul Serebral Palsi Çalışma Grup Toplantısı

11- 18.06.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

12- 18.06.2010 İnfeksiyon Kurulu Toplantısı

13- 21.06.2010 İTF Dekanlık Dekan Yard., Bölüm Başk. Toplantısı

14- 22.06.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

15- 24.06.2010 İTF Dekanlık Dekan Yard., Bölüm Başk. Toplantısı

16- 25.06.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

17- 25.06.2010 İTF Dekanlık Dekan Yard., Bölüm Başk. Toplantısı

18- 28.06.2010 İTF Dekanlık Dekan Yard., Bölüm Başk. Toplantısı

19- 29.06.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

TEMMUZ

 EĞİTİM İÇERİKLİ KAMERA ÇEKİMLERİ /

VİDEO KAYIT VE MONTAJI / CD, VCD, DVD KAYIT VE ÜRETİMİ

 1- 08.07.2010 Genel Cerrahi Ameliyat Çekimi

2- 09.07.2010 Genel Cerrahi CD Kaydı

3- 13.07.2010 Genel Cerrahi Ameliyat Çekimi

4- 15.07.2010 Genel Cerrahi Ameliyat Çekimi

5- 21.07.2010 Genel Cerrahi Video Montaj

6- 23.07.2010 KBB AD Ameliyat Çekimi

İSTEM TOPLANTI SALONUNDA YAPILAN ETKİNLİKLER

   1- 02.07.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

2- 05.07.2010 İTF Dekanlık Dekan Yard., Bölüm Başk. Toplantısı

3- 06.07.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

4- 09.07.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

5- 10.07.2010 Genel Cerrahi AD Acil Ultrason Kursu

6- 11.07.2010 Genel Cerrahi AD Acil Ultrason Kursu

7- 12.07.2010 İTF Dekanlık Dekan Yard., Bölüm Başk. Toplantısı

8- 13.07.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

9- 15.07.2010 İTF Dekanlık Metabolizma Beslenme Gurubu Toplantısı

10- 19.07.2010 İTF Dekanlık Dekan Yard., Bölüm Başk. Toplantısı

11- 20.07.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

12- 26.07.2010 İTF Dekanlık Dekan Yard., Bölüm Başk. Toplantısı

13- 27.07.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

14- 30.07.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

 AĞUSTOS

 EĞİTİM İÇERİKLİ KAMERA ÇEKİMLERİ /

VİDEO KAYIT VE MONTAJI / CD, VCD, DVD KAYIT VE ÜRETİMİ

1- 19.08.2010 Kalp Damar Cer. Ameliyat Çekimi

2- 20.08.2010 Kalp Damar Cer. Video Montaj

3- 27.08.2010 Genel Cerrahi Ameliyat Çekimi

İSTEM TOPLANTI SALONUNDA YAPILAN ETKİNLİKLER

1- 02.08.2010 İTF Dekanlık Dekan Yard., Bölüm Başk. Toplantısı

2- 03.08.2010 İTF Dekanlık Uzmanlık Eğitimi Video Kayıtları

3- 03.08.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

4- 06.08.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

5- 09.08.2010 İTF Dekanlık Dekan Yard., Bölüm Başk. Toplantısı

6- 09.08.2010 İTF Dekanlık Uzmanlık Eğitimi Video Kayıtları

7- 10.08.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

8- 12.08.2010 İTF Dekanlık Uzmanlık Eğitimi Video Kayıtları

9- 13.08.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

10- 16.08.2010 İTF Dekanlık Dekan Yard., Bölüm Başk. Toplantısı

11- 17.08.2010 İTF Dekanlık Uzmanlık Eğitimi Video Kayıtları

12- 17.08.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

13- 20.08.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

14- 23.08.2010 İTF Dekanlık Uzmanlık Eğitimi Video Kayıtları

15- 23.08.2010 İTF Dekanlık Dekan Yard., Bölüm Başk. Toplantısı

16- 24.08.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

17- 26.08.2010 İTF Dekanlık Uzmanlık Eğitimi Video Kayıtları

18- 27.08.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

19- 27.08.2010 İTF Dekanlık Uzmanlık Eğitimi Video Kayıtları

20- 31.08.2010 İTF Dekanlık Uzmanlık Eğitimi Video Kayıtları

21- 31.08.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

EYLÜL

 

EĞİTİM İÇERİKLİ KAMERA ÇEKİMLERİ /

VİDEO KAYIT VE MONTAJI / CD, VCD, DVD KAYIT VE ÜRETİMİ

1- 01.09.2010 Genel Cerrahi Ameliyat Çekimi

2- 16.09.2010 Üroloji AD Ameliyat Çekimi

3- 17.09.2010 Üroloji AD Montaj, CD kaydı

İSTEM TOPLANTI SALONUNDA YAPILAN ETKİNLİKLER

1- 02.09.2010 İTF Dekanlik Uzmanlık Eğitimi Video Kayıtları

2- 03.09.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

3- 06.09.2010 İTF Dekanlık Dekan Yard., Bölüm Başk. Toplantısı

4- 07.09.2010 İTF Dekanlık Anabilim Dalları Başkanlıarı Toplantısı

5- 07.09.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

6- 13.09.2010 İTF Dekanlık Dekan Yard., Bölüm Başk. Toplantısı

7- 14.09.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

8- 17.09.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

9- 19.09.2010 İTF Dekanlık Temel EKG Kursu

10- 20.09.2010 İTF Dekanlık Dekan Yard., Bölüm Başk. Toplantısı

11- 21.09.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

12- 24.09.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

13- 27.09.2010 İSTEM Genel Kurul Toplantısı

14- 27.09.2010 İTF Dekanlık Kan Lenfoma Gurubu Toplantısı

15- 28.09.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

16- 29.09.2010 İTF Dekanlık Eğitimde Yenilenme Dolaşım Gurubu Topl.

EKİM

 EĞİTİM İÇERİKLİ KAMERA ÇEKİMLERİ /

VİDEO KAYIT VE MONTAJI / CD, VCD, DVD KAYIT VE ÜRETİMİ

1- 05.10.2010 Üroloji AD Ameliyat Çekimi, CD’ye Kayıt

2- 20.10.2010 Genel Cerrahi CD’ye Kayıt

3- 26.10.2010 Kadın Doğum Scanner tarama (47 adet)

4- 28.10.2010 Genel Cerrahi Ameliyat Çekimi

İSTEM TOPLANTI SALONUNDA YAPILAN ETKİNLİKLER

1- 01.10.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

2- 04.10.2010 İTF Dekanlık Dekan Yard., Bölüm Başk. Toplantısı

3- 05.10.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

4- 06.10.2010 Meme Konfe. Toplantısı

5- 08.10.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

6- 08.10.2010 İTF Dekanlık E-Tıp Uygulamaları Dersi

7- 11.10.2010 İTF Dekanlık İSO (Kalite Yönetim Sistemi) Eğitimi

8- 12.10.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

9- 15.10.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

10- 15.10.2010 İTF Dekanlık E-Tıp Uygulamaları Dersi

11- 19.10.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

12- 20.10.2010 İTF Dekanlık Tıp Eğitimi Gurup Toplantısı

13- 22.10.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

14- 22.10.2010 İTF Dekanlık E-Tıp Uygulamaları Dersi

15- 25.10.2010 İTF Dekanlık Tıp Eğitimi Gurup Toplantısı

16- 25.10.2010 İTF Dekanlık Uzmanlık Eğitimi Video Kayıtları

17- 26.10.2010 Patoloji – Cerrahi Onkoloji Toplantısı

18- 28.10.2010 İTF Dekanlık Uzmanlık Eğitimi Video Kayıtları

KASIM

EĞİTİM İÇERİKLİ KAMERA ÇEKİMLERİ /

VİDEO KAYIT VE MONTAJI / CD, VCD, DVD KAYIT VE ÜRETİMİ

1- 02.11.2010 Genel Cerrahi Ameliyat Çekimi

2- 04.11.2010 Genel Cerrahi Video Montaj

3- 11.11.2010 Genel Cerrahi Scanner Tarama (11 adet)

4- 15.11.2010 Genel Cerrahi Video Montaj, CD’ye Kayıt

5- 29.11.2010 Genel Cerrahi Video Montaj

TELETIP – CANLI YAYIN BAĞLANTILARI

1- 26.11.2010 KBB AD Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cer. Kursu

2- 28.11.2010 KBB AD Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cer. Kursu

İSTEM TOPLANTI SALONUNDA YAPILAN ETKİNLİKLER

1- 01.11.2010 İTF Dekanlık Dekan Yard., Bölüm Başk. Toplantısı

2- 02.11.2010 İTF Dekanlık Tıp Eğitimi Gurup Toplantısı

3- 02.11.2010 Genel Cerrahi AD Onkoloji Patoloji Toplantısı

4- 05.11.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

5- 06.11.2010 Genel Cerrahi AD Nöroendokrin Tümörler Kursu

6- 08.11.2010 İTF Dekanlık Sindirim Gurubu Toplantısı

7- 09.11.2010 Genel Cerrahi AD Onkoloji Patoloji Toplantısı

8- 10.11.2010 Genel Cerrahi AD Asistan Eğitim Toplantısı

9- 12.11.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

10- 13.11.2010 Türk Cerrahi Dern. Temel Cerrahi Eğitimi Kursu

11- 22.11.2010 İTF Dekanlık Dekan Yard., Bölüm Başk. Toplantısı

12- 22.11.2010 Hemşirelik Müd. Hizmet içi Eğitim Programı

13- 23.11.2010 Genel Cerrahi AD Onkoloji Patoloji Toplantısı

14- 24.11.2010 Genel Cerrahi AD Asistan Eğitim Toplantısı

15- 26.11.2010 KBB AD Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cer. Kursu

16- 28.11.2010 KBB AD Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cer. Kursu

17- 29.11.2010 İTF Dekanlık Dekan Yard., Bölüm Başk. Toplantısı

18- 29.11.2010 Hemşirelik Müd. Hizmetiçi Eğitim Programı

19- 30.11.2010 Genel Cerrahi AD Onkoloji Patoloji Toplantısı

20- 30.11.2010 İTF Dekanlık Uzmanlık Eğitimi Video Kayıtları

ARALIK

EĞİTİM İÇERİKLİ KAMERA ÇEKİMLERİ /

VİDEO KAYIT VE MONTAJI / CD, VCD, DVD KAYIT VE ÜRETİMİ

1- 02.12.2010 Genel Cerrahi CD’ye Kayıt

2- 07.12.2010 Genel Cerrahi Ameliyat Çekimi

3- 08.12.2010 Genel Cerrahi CD’ye Kayıt

4- 15.12.2010 Diş Hekimliği Video Montaj, CD’ye Kayıt

5- 17.12.2010 Üroloji AD CD Kayıt, Çoğaltma

6- 21.12.2010 Genel Cerrahi Ameliyat Çekimi

7- 23.12.2010 KBB AD Video Montaj, CD’ye Kayıt

8- 28.12.2010 Üroloji AD Video Montaj, CD’ye Kayıt

 TELETIP – CANLI YAYIN BAĞLANTILARI

 1- 09.12.2010 KBB AD 13.İstanbul Masterclass Endoskopik Sinüs

Cerrahi Sempozyumu / Canlı Yayın

2- 10.12.2010 KBB AD 13.İstanbul Masterclass Endoskopik Sinüs

Cerrahi Sempozyumu / Canlı Yayın

3- 10.12.2010 Romatoloji AD ve Yurtdışı ile canlı yayınlı ortak toplantı,

İstanbul Dergi Klb. (New York ile Video konferans)

İSTEM TOPLANTI SALONUNDA YAPILAN ETKİNLİKLER

   1- 01.12.2010 Genel Cerrahi AD Asistan Eğitimi

2- 02.12.2010 İTF Dekanlık Hareket Grubu Toplantısı

3- 03.12.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

4- 03.12.2010 İTF Dekanlık E-Tıp Uygulamaları Dersi

5- 06.12.2010 İTF Dekanlık İSO-Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

6- 06.12.2010 İTF Dekanlık Dekan Yard., Bölüm Başk. Toplantısı

7- 07.12.2010 İTF Dekanlık İSO-Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

8- 07.12.2010 Genel Cerrahi AD Onkoloji Patoloji

9- 08.12.2010 İTF Dekanlık İSO-Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

10- 08.12.2010 Genel Cerrahi AD Asistan Eğitimi

11- 09.12.2010 İTF Dekanlık İSO-Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

12- 09.12.2010 KBB AD 13.İstanbul Masterclass Endoskopik Sinüs Cer.

13- 10.12.2010 KBB AD 13.İstanbul Masterclass Endoskopik Sinüs Cer.

14- 10.12.2010 İTF Dekanlık İSO-Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

15- 10.12.2010 Romatoloji AD ve Yurtdışı ile canlı yayınlı ortak toplantı,

İstanbul Dergi Klb. (New York ile Video konferans)

16- 13.12.2010 İTF Dekanlık Dekan Yard., Bölüm Başk. Toplantısı

17- 14.12.2010 Genel Cerrahi AD Onkoloji Patoloji Toplantısı

18- 14.12.2010 İTF Dekanlık Uzmanlık Eğitimi Video Kayıtları

19- 15.12.2010 Genel Cerrahi AD Asistan Eğitimi

20- 17.12.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

21- 17.12.2010 Nöroloji AD Motor Function Measure Eğitim Toplantısı

22- 21.12.2010 Bilgi İşlem Merk. Faturalarla ilgili Eğitim Toplantısı

23- 21.12.2010 Genel Cerrahi AD Onkoloji Patoloji Toplantısı

24- 22.12.2010 Genel Cerrahi AD Asistan Eğitimi

25- 22.12.2010 İTF Dekanlık Uzmanlık Eğitimi Video Kayıtları

26- 23.12.2010 İTF Dekanlık Uzmanlık Eğitimi Video Kayıtları

27- 24.12.2010 Cerr., Rady, Pato. Onkoloji Meme Toplantısı

28- 24.12.2010 Genel Cerrahi AD Meme Kongresi Toplantısı

29- 24.12.2010 İTF Dekanlık E-Tıp Uygulamaları Dersi

30- 27.12.2010 İTF Dekanlık Hareket Grurubu Eğitim Toplantısı

31- 28.12.2010 Genel Cerrahi AD Onkoloji Patoloji Toplantısı

32- 28.12.2010 İTF Dekanlık Uzmanlık Eğitimi Video Kayıtları

33- 29.12.2010 Genel Cerrahi AD

2011 Yılı Faaliyet Raporu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

“İSTEM”
 

2011 yılı FAALİYET RAPORU (Ocak – Aralık 2011 arası 1 yıllık dönem)

 

I. İSTEM TOPLANTI SALONUNDA YAPILAN

    KURSLAR , TELETIP – CANLI YAYIN BAĞLANTILARI

 

1 – 19.02.2011 Genel Cerrahi Stapler Eğitimi Kursu

2 – 12.03.2011 Üroloj İOWE Yurtdışından Canlı Yayın

                                                    (International Operating with the experts 2011)

3 – 12.03.2011 Öğrenci Kongresi Canlı Ameliyat Yayını

4 – 31 Mart/1/2/3.04.2011 KBB FES Kursu Canlı Ameliyat Yayını

         (Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu)

5 – 16.04.2011 Genel Cerrahi Cerrahide Klinik Araştırma Kursu

6 – 15/16/17.06.2011 Sağlam Çocuk Emzirme Danışmanlığı Kursu

7 – 25.06.2011 Genel Cerrahi Cerrahi Temel Teknikler Kursu

8 – 24/25/26.10.2011 Pediatri – UC San Diego Tıp Fak. Genetik Kursu

9 – 28/29.10.2011 Genel Cerrahi Anorektal Fizyoloji Kursu

10-12.11.2011 Genel Cerrahi Hepato-Pankreato-Biliyer Cerrahi Seminer

11- 15/16.11.2011 Europ.Sch. of Lap. Surg. Yurtdışından Canlı Yayın

12- 17/18/19/20.11.2011 KBB FES Kursu Canlı Ameliyat Yayını

13- 8/9/10/11.12.2011 KBB OTOLOJİ Kursu Canlı Ameliyat Yayını

14- 16.12.2011 KBB OTOLOJİ Kursu Canlı Ameliyat Yayını

15- 17.12.2011 Genel Cerrahi Endokrin Cerrahi Kursu

16-22.12.2011 Biyokimya Kan Gazı Ölçümü Kursu

                                                                                                   (Biyokimyasal ve Klinik Yaklaşım)

   

II. İSTEM TOPLANTI SALONUNDA YAPILAN

     SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ (STE) ETKİNLİKLERİ

      

Ocak

1 – 04.01.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

2 – 05.01.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

3 – 05.01.2011 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı

4 – 07.01.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

5 – 11.01.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

6 – 12.01.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

7 – 12.01.2011 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı

8 – 14.01.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

9 – 18.01.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

10-19.01.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

11-19.01.2011 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı

12-20.01.2011 Acil Cerrahi Tavma toplantısı

13-21.01.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

14-25.01.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

15-26.01.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

16-26.01.2011 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı

17-28.01.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

 

Şubat

18-01.02.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

19-02.02.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

20-02.02.2011 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı

21-04.02.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

22-08.02.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

23-09.02.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

24-09.02.2011 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı

25-11.02.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

26-15.02.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

27-16.02.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

28-16.02.2011 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı

29-18.02.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

30-22.02.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

31-23.02.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

32-23.02.2011 Cerr., Endok., Pato. Endokrin Cerrahi Toplantısı

33-23.02.2011 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı

34-24.02.2011 Acil Cerrahi Vaka Toplantısı

35-25.02.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

 

Mart

36-01.03.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

37-02.03.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

38-02.03.2011 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı

39-04.03.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

40-08.03.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

41-09.03.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

42-11.03.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

43-15.03.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

44-16.03.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

45-16.03.2011 Hematoloji Avrupa Hematoloji Derneği Toplantısı

46-16.03.2011 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı

47-18.03.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

48-22.03.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

49-23.03.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

50-23.03.2011 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı

51-25.03.2011 Cerr., Rady, Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

52-29.03.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

53-30.03.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

54-30.03.2011 Cerr., Endok., Pato. Endokrin Cerrahi Toplantısı

55-30.03.2011 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı

 

Nisan

56-05.04.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

57-06.04.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

58-06.04.2011 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı

59-08.04.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

60-12.04.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

61-13.04.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

62-13.04.2011 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı

63-15.04.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

64-19.04.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

65-20.04.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

66-20.04.2011 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı

67-22.04.2011 Cerr., Rady, Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

68-22.04.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

69-26.04.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

70-27.04.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

71-27.04.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

72-27.04.2011 Cerr., Endok., Pato. Endokrin Cerrahi Toplantısı

73-27.04.2011 Kadın Hast. Jinekolojik Onkoloji Toplantısı

74-27.04.2011 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı

75-28.04.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

76-29.04.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

77-29.04.2011 Çocuk Hast. Asistan Eğitim Toplantısı

 

Mayıs

78 -03.05.2011 Çocuk Hast. Asistan Eğitim Toplantısı

79 -03.05.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

80 -04.05.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

81 -04.05.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

82 -04.05.2011 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı

83 -06.05.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

84 -06.05.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

85 -10.05.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

86 -11.05.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

87 -11.05.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

88 -11.05.2011 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı

89 -13.05.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

90 -13.05.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

91 -17.05.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

92 -18.05.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

93 -18.05.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

94 -20.05.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

95 -20.05.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

96 -24.05.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

97 -25.05.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

98 -25.05.2011 Cerr., Endok., Pato. Endokrin Cerrahi Toplantısı

99 -27.05.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

100-27.05.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

101-31.05.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

 

Haziran

102- 01.06.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

103-01.06.2011 Radyoloji MR Semineri

104-03.06.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

105-03.06.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

106-07.06.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

107-10.06.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

108-10.06.2011 Çocuk Hastalıkları Pediatri Günleri

109-14.06.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

110-15.06.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

111-17.06.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

112-17.06.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

113-22.06.2011 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı

114-24.06.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

115-24.06.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

116-28.06.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

117-29.06.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

118-29.06.2011 Cerr., Endok., Pato. Endokrin Cerrahi Toplantısı

119-29.06.2011 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı

 

Temmuz

120-01.07.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

121-05.07.2011 Çocuk Hastalıkları Pediatri Günleri

122-05.07.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

123-15.07.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

124-20.07.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

125-20.07.2011 Çocuk Hastalıkları Pediatri Günleri

126-26.07.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

127-27.07.2011 Cerr., Endok., Pato. Endokrin Cerrahi Toplantısı

128-29.07.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

 

Ağustos

129-02.08.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

130-03.08.2011 Çocuk Hastalıkları Pediatri Günleri

131-05.08.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

132-09.08.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

133-10.08.2011 Çocuk Hastalıkları Pediatri Günleri

134-12.08.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

135-16.08.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

136-19.08.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

137-26.08.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

 

Eylül

138-02.09.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

139-02.09.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

140-06.09.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

141-07.09.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

142-07.09.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

143-09.09.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

144-16.09.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

145-23.09.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

146-30.09.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

147-28.09.2011 Çocuk Hastalıkları Aile Hekimliği

148-30.09.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

 

Ekim

149-05.10.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

150-07.10.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

151-07.10.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

152-11.10.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

153-12.10.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

154-12.10.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

155-14.10.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

156-14.10.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

157-18.10.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

158-19.10.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

159-19.10.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

160-21.10.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

161-21.10.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

162-26.10.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

163-26.10.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

 

Kasım

164-01.11.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

165-02.11.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

166-02.11.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

167-04.11.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

168-04.11.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

169-11.11.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

170-16.11.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

171-16.11.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

172-22.11.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

173-23.11.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

174-23.11.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

175-25.11.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

176-25.11.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

177-29.11.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

178-30.11.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

179-30.11.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

 

Aralık

180-02.12.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

181-02.12.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

182-06.12.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

183-07.12.2011 Genel Cerrahi Cerrahi Eğitim Toplantısı

184-07.12.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

185-13.12.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

186-14.12.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

187-14.12.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

188-16.12.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

189-16.12.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

190-17.12.2011 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı

191-20.12.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

192-21.12.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

193-21.12.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

194-23.12.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

195-23.12.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

196-27.12.2011 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastreteroloji Toplantısı

197-28.12.2011 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

198-30.12.2011 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

199-30.12.2011 Çocuk Hast. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

 

III. İSTEM TOPLANTI SALONU ve FUAYESİNDE YAPILAN

       İDARİ TOPLANTILAR ve DERSLER

 

1 – 03.01.2011 Genel Cerrahi İntörn toplantısı

2 – 07.01.2011 Meme grubu Kongre hazırlık toplantısı

3 – 14.01.2011 Meme grubu Kongre hazırlık toplantısı

4 – 31.01.2011 Genel Cerrahi İntörn toplantısı

5 – 03.02.2011 İTF Dekanlık Ek ödeme hesapalama hakkında toplantı

6 – 15.02.2011 Cerrahi Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlar Toplantısı

7 – 11.03.2011 Cerrahi Tıp Bilimleri Hizmet Ödülü Değerlendirme toplantısı

8 – 23.03.2011 Kadın Doğum AD Doçentlik imtihanı

9 – 25.03.2011 İTF Seçmeli ders E-Tıp Uygulamaları

10 -01.04.2011 İTF Seçmeli ders E-Tıp Uygulamaları

11 -05.04.2011 Cerrahi Tıp Bilimleri Toplantı

12 -08.04.2011 İTF Seçmeli ders E-Tıp Uygulamaları

13 -21.04.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

14 -21.04.2011 Dekanlık Anabilim Dalı Başkanlar Toplantısı

15 -23.04.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

16 -25.04.2011 Çocuk Hastalıkları Genel Toplantı

17 -26.04.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

18 -27.04.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

19 -28.04.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

20 -29.04.2011 İTF Seçmeli ders E-Tıp Uygulamaları

21 -02.05.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

22 -03.05.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

23 -04.05.2011 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi

24 -05.05.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

25 -06.05.2011 İTF Seçmeli ders E-Tıp Uygulamaları

26 -09.05.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

27 -10.05.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

28 -11.05.2011 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi

29 -12.05.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

30 -13.05.2011 İTF Ders Genel Cerrahi

31 -13.05.2011 İTF Seçmeli ders E-Tıp Uygulamaları

32 -16.05.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

33 -18.05.2011 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi

34 -23.05.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

35 -23.05.2011 Çocuk Hastalıkları TÜYEK

36 -24.05.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

37 -25.05.2011 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi

38 -26.05.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

39 -26.05.2011 Çocuk Hastalıkları Enfeksiyon Toplantısı

40 -26.05.2011 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı

41 -27.05.2011 İTF Ders Genel Cerrahi

42 -27.05.2011 İTF Seçmeli ders E-Tıp Uygulamaları

43 -30.05.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

44 -31.05.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

45 -01.06.2011 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi

46 -02.06.2011 Çocuk Hastalıkları Enfeksiyon Toplantısı

47 -02.06.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

48 -02.06.2011 Radyoloji Toplantı

49 -03.06.2011 İTF Ders Genel Cerrahi

50 -03.06.2011 İTF Seçmeli ders E-Tıp Uygulamaları

51 -03.06.2011 Çocuk Hastalıkları Toplantı

52 -06.06.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

53 -06.06.2011 Çocuk Hastalıkları Sınav

54 -06.06.2011 Çocuk Hastalıkları Toplantı

55 -06.06.2011 Tüm Klinikler Asistan Temsilcileri Toplantısı

56 -07.06.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

57 -07.06.2011 Çocuk Hastalıkları Sınav

58 -08.06.2011 İTF Ders Genel Cerrahi

59 -09.06.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

60 -09.06.2011 Çocuk Hastalıkları Enfeksiyon

61 -10.06.2011 İTF Seçmeli ders E-Tıp Uygulamaları

62 -10.06.2011 İTF Ders Genel Cerrahi

63 -13.06.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

64 -14.06.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

65 -14.06.2011 Çocuk Hastalıkları Toplantı

66 -15.06.2011 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi

67 -16.06.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

68 -20.06.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

69 -21.06.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

70 -21.06.2011 Çocuk Hastalıkları Toplantı

71 -23.06.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

72 -23.06.2011 İTF Dekanlık Toplantı

73 -27.06.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

74 -28.06.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

75 -30.06.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

76 -30.06.2011 Çocuk Hastalıkları Toplantı

77 -30.06.2011 Çocuk Hastalıkları Toplantı

78 -01.07.2011 Çocuk Hastalıkları Toplantı

79 -01.07.2011 Çocuk Hastalıkları Toplantı

80 -03.07.2011 Kadın Hastalıkları Yandal Alanlar Toplantısı

90 -04.07.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

91 -05.07.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

92 -07.07.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

93 -07.07.2011 Çocuk Hastalıkları Toplantısı

94 -07.07.2011 Çocuk Hastalıkları İnfeksiyon Toplantısı

95 -08.07.2011 Genel Cerrahi Sınav (büt)

96 -08.07.2011 Kadın Hastalıkları Sınav (büt)

97 -11.07.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

98 -12.07.2011 Genel Cerrahi Meme Araştırma Grubu

99 -14.07.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

100-14.07.2011 Çocuk Hastalıkları İnfeksiyon Toplantısı

101-18.07.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

102-18.07.2011 Genel Cer, Çocuk intörn seçimleri

103-20.07.2011 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi

104-21.07.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

105-25.07.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

106-27.07.2011 Çocuk Hastalıkları Toplantı

107-28.07.2011 Çocuk Hastalıkları Toplantı

108-28.07.2011 Çocuk Hastalıkları İnfeksiyon Toplantısı

109-01.08.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

110-04.08.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

111-04.08.2011 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı

112-05.08.2011 Çocuk Hastalıkları Allerji Toplantısı

113-05.08.2011 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı

114-08.08.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

115-10.08.2011 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi

116-11.08.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

117-11.08.2011 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı

118-11.08.2011 Çocuk Hastalıkları İnfeksiyon Toplantısı

119-11.08.2011 Çocuk Hastalıkları Toplantı

120-12.08.2011 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı

121-15.08.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

122-17.08.2011 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi

123-18.08.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

124-18.08.2011 Çocuk Hastalıkları İnfeksiyon Toplantısı

125-19.08.2011 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı

126-22.08.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

127-22.08.2011 Çocuk Hastalıkları Toplantı

128-23.08.2011 Çocuk Hastalıkları Tromboz Toplantısı

129-24.08.2011 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi

130-25.08.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

131-25.08.2011 Çocuk Hastalıkları Sağlam Çocuk

132-26.08.2011 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı

133-29.08.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

134-05.09.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

135-06.09.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

137-06.09.2011 Çocuk Hastalıkları Mortalite toplantısı

138-06.09.2011 İTF Dekanlık Anabilim Dalı Başkanları Toplantısı

139-08.09.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

140-12.09.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

141-12.09.2011 Çocuk Hastalıkları Toplantı

142-13.09.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

143-13.09.2011 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı

144-13.09.2011 İTF Dekanlık Tıbbi Sekreterlik Eğitimi

145-14.09.2011 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi

146-15.09.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

147-15.09.2011 İTF Dekanlık Anabilim Dalları Başkanları Toplantısı

148-16.09.2011 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı

149-19.09.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

150-19.09.2011 Çocuk Hastalıkları Uzmanlık Sınavı

151-20.09.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

152-22.09.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

153-22.09.2011 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı

154-23.09.2011 Çocuk Hastalıkları Mortalite

155-23.09.2011 İTF Ders Genel Cerrahi

156-23.09.2011 Onkoloji Toplantı

157-27.09.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

158-26.09.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

159-26.09.2011 Çocuk Hastalıkları Doçentlik Sınavı

160-26.09.2011 İTF Seçmeli Ders E-Tıp Uygulamaları

161-29.09.2011 Çocuk Hastalıkları Yeni Doğan Olgu Sunuları

162-03.10.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

163-03.10.2011 Radyoloji Toplantı

164-04.10.2011 Çocuk Hastalıkları Endokrin

165-04.10.2011 Genel Cerrahi AD. Başkanlık Seçimi

166-04.10.2011 Çocuk Hastalıkları Toplantı

167-05.10.2011 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi

168-05.10.2011 Çocuk Hastalıkları Aile Hekimliği

169-06.10.2011 Çocuk Hastalıkları Enfeksiyon

170-06.10.2011 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı

171-06.10.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

172-06.10.2011 Çocuk Hastalıkları Toplantı

173-07.10.2011 İTF Ders Genel Cerrahi

174-07.10.2011 Çocuk Hastalıkıları Anabilim Dalı Başkanlık Seçimi

175-07.10.2011 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı

176-10.10.2011 Çocuk Hastalıkları Pediatri Toplantısı

177-10.10.2011 Çocuk Hastalıkları Uzmanlık Sınavı

178-10.10.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

179-11.10.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

180-11.10.2011 Çocuk Hastalıkları Toplantı

181-11.10.2011 Çocuk Hastalıkları Toplantı

182-12.10.2011 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi

183-12.10.2011 Çocuk Hastalıkları Aile Hekimliği

184-13.10.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

185-13.10.2011 Çocuk Hastalıkları Uzmanlık Sınavı

186-13.10.2011 İTF Dekanlık Öğrenci Otomasyon Sistemi Bilgilendirme Top.

187-14.10.2011 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı

189-14.10.2011 İTF Ders Genel Cerrahi

190-17.10.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

191-17.10.2011 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul

192-18.10.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

193-18.10.2011 İTF Dekanlık Anabilim Dalı Başkanları

194-19.10.2011 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi

195-19.10.2011 Çocuk Hastalıkları Aile Hekimliği

196-20.10.2011 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı

197-20.10.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

198-20.10.2011 Çocuk Hastalıkları Uzmanlık Sınavı

199-20.10.2011 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul

200-21.10.2011 İTF Ders Genel Cerrahi

201-24.10.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

202-24.10.2011 Çocuk Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Eş Yetkilendirme

203-25.10.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

204-26.10.2011 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi

205-26.10.2011 Çocuk Hastalıkları Rektör Yardımcısı ile toplantı

206-27.10.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

207-27.10.2011 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı

208-27.10.2011 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul

209-31.10.2011 Çocuk Hastalıkları Uzmanlık Sınavı

210-31.10.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

211-31.10.2011 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı

212-01.11.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

213-01.11.2011 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi

214-01.11.2011 Çocuk Hastalıkları Toplantısı

215-02.11.2011 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi

216-02.11.2011 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı

217-03.11.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

218-03.11.2011 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul

219-03.11.2011 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı

220-04.11.2011 İTF Ders Genel Cerrahi

221-04.11.2011 Çocuk Hastalıkları İntörn Rotasyon

222-04.11.2011 Genel Cerrahi İntörn Seçimi

223-10.11.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

224-10.11.2011 Çocuk Hastalıkları Çalışanlarla Toplantı

225-10.11.2011 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı

226-11.11.2011 İTF Ders Genel Cerrahi

227-12.11.2011 Genel Cerrahi Hepato pank. Toplantı

228-14.11.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

229-14.11.2011 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı

230-15.11.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

231-16.11.2011 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi

232-16.11.2011 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı

233.21.11.2011Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

234-21.11.2011 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı

235-22.11.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

236-23.11.2011 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi

237-23.11.2011 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı

238-24.11.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

239-24.11.2011 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul

240-24.11.2011 İTF Dekanlık Toplantı

241-24.11.2011 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı

242-25.11.2011 İTF Ders Genel Cerrahi

243-28.11.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

244-28.11.2011 Çocuk Hastalıkları Hematoloji

245-28.11.2011 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı

246-29.11.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

247- 29.11.2011 Radyoloji ABD. Kontras Maddeler eğitimi

248-30.11.2011 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi

249-30.11.2011 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı

250-01.12.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

251-01.12.2011 Çocuk Hastalıkları Çalışanlarla Toplantı

252-01.12.2011 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı

253- 01.12.2011 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul-Rektör Yard.

254-02.12.2011 İTF Ders Genel Cerrahi

255-05.12.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

256-06.12.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

257-07.12.2011 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi

258- 07.12.2011 Genel Cerrahi AD. Ertuğrul Göksoy Genel Cer. Tarihçesi

259-07.12.2011 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı

260-12.12.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

261-12.12.2011 Genel Cerrahi AD. İntörn Seçimi

262-12.12.2011 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı

263-13.12.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

264-14.12.2011 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi

265- 14.12.2011 Genel Cer. AD. Akademik Kurul

266-14.12.2011 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı

267-15.12.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

264-15.12.2011 Çocuk Hastalıkları Çalışanlarla Toplantı

265-15.12.2011 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı

266- 15.12.2011 Genel Cer. AD. Asistan Toplantısı

267-16.12.2011 İTF Ders Genel Cerrahi

268-19.12.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

269-19.12.2011 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı

270-20.12.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

271-21.12.2011 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi

272-21.12.2011 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı

273- 22.12.2011 Çocuk Hastalıkları Tez Sınavı

274-23.12.2011 Genel Cerrahi AD. Ders

275-26.12.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

276-26.12.2011 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı

277- 26.12.2011 İTF Dekanlık Bölüm Başkanları Toplantısı

278-27.12.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

279-28.12.2011 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi

280-28.12.2011 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı

281-29.12.2011 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı

282-29.12.2011 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul

283-29.12.2011 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı

284-30.12.2011 İTF Ders Genel Cerrahi

   

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

“İSTEM”

 

DİJİTAL EĞİTİM İÇERİĞİ ÜRETİLMESİ

AUDiO-ViDEO KAYIT ve MONTAJ (Ocak- Aralık 2011 arası 1 yıllık dönem)

 

1- 03.01.2011 Genel Cerrahi Video Montaj

2- 03.01.2011 Genel Cerrahi Ameliyat Kamera Çekimi

3- 14.01.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

4- 17.01.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

5- 19.01.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

6- 25.01.2011 Kalp-Damar Cerrahisi Video Montaj

7- 27.01.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

8- 02.02.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

9- 03.02.2011 Genel Cerrahi Video convert, Video CD Kayıt

10- 03.02.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

11- 04.02.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

12- 07.02.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

13- 09.02.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

14- 17.02.2011 Genel Cerrahi Ameliyat Kamera Çekimi

15- 22.02.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

16- 25.02.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

17- 28.02.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

18- 03.03.2011 Kalp-Damar Cerrahisi Video Montaj

19- 08.03.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

20- 10.03.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

21- 14.03.2011 14 Mart Tıp Bayramı Kamera Kaydı

21- 17.03.2011 Genel Cerrahi Ameliyat Kamera Çekimi

22- 21.03.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

23- 24.03.2011 Kalp-Damar Cerrahisi Video Montaj

24- 28.03.2011 Kalp-Damar Cerrahisi Video Montaj

25- 30.03.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

26- 01.04.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

27- 04.04.2011 Genel Cerrahi Ameliyat Kamera Çekimi

28- 08.04.2011 Genel Cerrahi Ameliyat Kamera Çekimi

29- 14.04.2011 Genel Cerrahi Video Convert, Video Montaj

30- 16.04.2011 Onkoloji Video Kayıt

31- 18.04.2011 Onkoloji Video Montaj

32- 19.04.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

33- 20.04.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

34- 20.04.2011 Genel Cerrahi Video Montaj

35- 21.04.2011 Dekanlık Video Montaj

36- 21.04.2011 Genel Cerrahi Ameliyat Kamera Çekimi

37- 22.04.2011 Genel Cerrahi Video Montaj

38- 22.04.2011 Dekanlık Video Montaj

39- 22.04.2011 Genel Cerrahi Video Capture, Montaj

40- 25.04.2011 Genel Cerrahi Video Montaj

41- 03.05.2011 Genel Cerrahi Video Kayıt

42- 04.05.2011 Genel Cerrahi Video Montaj

43- 12.05.2011 Genel Cerrahi Kamera Çekimi

44- 13.05.2011 Genel Cerrahi Video Montaj

45- 01.06.2011 Genel Cerrahi Video Kayıt

46- 02.06.2011 Damar Cerrahisi Video Montaj

47- 08.06.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

48- 09.06.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

49- 10.06.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

50- 13.06.2011 Dekanlık Video Convert

51- 14.06.2011 Dekanlık Video Montaj, Convert

52- 22.07.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

53- 25.07.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

54- 01.08.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

55- 02.08.2011 Dekanlık Video Montaj

56- 10.08.2011 Dekanlık, Öğrenci Fakülte Tanıtımı Kamera Çekim ve montaj

57- 15.08.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

58- 16.08.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

59- 17.08.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

60- 18.08.2011 Dekanlık Video Montaj

61- 22.08.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

62- 23.08.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

63- 24.08.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

64- 05.09.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

65- 09.09.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

66- 12.09.2011 Dekanlık, Öğrenci Fakülte Tanıtımı Kamera Çekimi ve montaj

67- 12.09.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

68- 12.09.2011 Dekanlık Video Montaj

69- 14.09.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

70- 19.09.2011 Dekanlık, Fakülte Açılış Töreni Kamera Çekimi

71- 20.09.2011 Dekanlık, Fakülte Açılış Videoları Montaj

72- 20.09.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

73- 22.09.2011 Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Kamera Çekimi

74- 10.10.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

75- 13.10.2011 Dekanlık Video Montaj

76- 14.10.2011 Dekanlık Video Montaj

77- 02.11.2011 Kadın Doğum Fotoğraf Çekimi

78- 02.11.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

79- 03.11.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

80- 28.11.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

81- 29.11.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

82- 30.11.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

83- 01.12.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

84- 02.12.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

85- 05.12.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

86- 06.12.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

87- 07.12.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

88- 08.12.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

89- 09.12.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

90- 09.12.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

91- 12.12.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

92- 13.12.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

93- 14.12.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

94- 15.12.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

95- 15.12.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

96- 20.12.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

97- 21.12.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

98- 22.12.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

99- 23.12.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

100- 23.12.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

101- 26.12.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

102- 27.12.2011 İTF Mezuniyet sonrası eğitim dersi Kamera Çekimi, Montaj

2012 YILI FAALİYET RAPORU
 İ.Ü. SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (İSTEM) 
2012 YILI

FAALİYET RAPORU 

SUNUŞ

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültelerindeki “Örgün Eğitim” ve “Tıpta Uzmanlık Eğitimi” sonrası dönemde, aktif çalışma hayatı boyunca ihtiyaç duyulan “Sürekli Tıp Eğitimi (STE)” ve “Sürekli Mesleki Gelişim (SMG)” programları merkezimizin temel uğraşı alanını oluşturmaktadır. Başta Üniversitemizin iki tıp fakültesinde olmak üzere ilimizde ve ülkemizde sürekli tıp eğitimi ve uygulamaları alanında uluslar arası standartları yakalamak ve örnek çalışmalar yapmak üzere misyon ve vizyonunu belirlemiş olan merkezimiz, Üniversite içinde ve dışında belirli bir tıp disiplininde ya da farklı disiplinlerde aynı konuda çalışanları ortak platformda buluşturan programlar üretmekte, üretilmesini desteklemektedir. 

I. GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon 

İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ISTEM)’in Misyon ve Vizyonu:

“Misyon”umuz,

İstanbul Üniversitesinin Tıp Bilimlerindeki birikimine dayanarak “Sürekli Tıp Eğitimi” programları üretilmesine yönelik örnek uygulamalar hazırlamak, alt yapı ve teknik donanım oluşturarak nitelikli STE etkinliklerine destek olmak, uluslararası STE etkinliklerinden yararlanmayı artırıcı politikalar üretmek, Üniversitemiz bünyesinde tıp bilimlerinde aynı alanda çalışan ekipler arası koordinasyonu sağlayarak daha nitelikli STE programları üretilmesine teşvik ve destek çalışmaları yapmak, bu programların ortak bir çatı altında toplanmasını sağlayarak tıpta uzmanlık sonrası ve doktora sonrası dönemde aktif meslek yaşantısı boyunca ihtiyaç duyulan bilgi güncelleme ve yeni beceriler kazanma sürecine katkıda bulunmak, Üniversitemizdeki ve Üniversite dışındaki uzmanları buluşturacak programları desteklemek ve bilimsel etkinliklerin uluslararası rekabet edilebilecek düzeyde yürütülmesine katkıda bulunacak çalışma ve araştırmalar yapmaktır.

“Vizyon” umuz,

“Sürekli Tıp Eğitimi” (STE) alanında ulusal ve uluslararası ölçekte öncü bir kurum olmaktır.

Tıpta sürekli mesleki gelişim ve beceri artırma ihtiyacına yönelik eğitim etkinlikleri üretilmesine ve yaygın olarak uygulanmasına öncülük edebilen, Üniversitemizde mevcut deneyim ve bilgi birikiminin üniversite dışı uzmanlara da ulaştırılmasına ve ülke genelinde yararlanılmasına vesile olacak bilimsel etkinlikler düzenlenmesini destekleyen, Ulusal ve uluslararası bilim arenasında Üniversitemizin saygın konumuna katkıda bulunan bir merkez olmaktır. 

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir Araştırma ve Uygulama Merkezi Statüsünde bulunan İSTEM ve idari sorumlusu Müdürünün yetki ve sorumlulukları, ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler ile sınırlıdır. Görevleri ise Merkez tüzüğünde bildirilmiştir

C. İdareye ilişkin bilgiler

1. Fiziksel Yapı: İSTEM’in konumlandığı yer İstanbul Üniversitesi Çapa yerleşkesinde, İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler binasında birinci katta bulunmaktadır. İSTEM hizmet alanları üç ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar; idari bölüm, toplantı salonları ve laboratuarlardır (Odiyo-Vizüel kayıt ve montaj laboratuarı, Cerrahi Beceri Geliştirme laboratuarı). Toplantı salonları 118 kişilik sabit koltuklu ve perdeli bir ana konferans salonu, ayrıca da arası seyyar sürgülü bölme ile ayrılmış olan ve gerektiğinde birleştirilebilen iki ayrı eğitim salonundan oluşmaktadır.

2. Örgüt Yapısı: Ana konferans salonu modern eğitim araç ve gereçleri ile donatılmıştır. Bir kısmı Merkez bütçesinden bir kısmı da bağışlar ile alınmış araç gereç ve cihazlar şunlardır:

Video projeksiyon cihazı, motorlu geniş perde, masa üstü bilgisayar, masa üstü tepegöz ve kameralı doküman yansıtıcısı, geniş negatoskop, geniş TV, Video Konferans Cihazı, çatıda monte 4,5 metre çaplı uydu anteni ve bağlantı cihazları (Emispher Projesi için Avrupa Komisyonu tarafından hibe edilmiştir). Ana konferans salonu ile ameliyathaneler arasında görüntü ve ses kabloları ile bağlantı bulunmakta olup interaktif canlı ameliyat yayınları yapılabilmektedir. Aynı şekilde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile bu salon arasında hem Radio-Link hem de ISDN sistemleri ile odiyo-vizüel bağlantılar bulunmaktadır. Salonda kurulu video konferans sistemi ile, yurt içi ve yurt dışındaki uyumlu sistemleri olan merkezlerle canlı ve interaktif video konferans yapma imkanı bulunmaktadır.

İSTEM’in bu modern donanımlı salonu öncelikle ameliyathanelerden canlı yayın içerikli toplantılar, ya da yurt içi veya yurt dışı video konferans içerikli toplantılar, genel olarak ta görsel ağırlıklı kurs ve bilimsel toplantı organizasyonları için tahsis edilmektedir.

3. Bilgi ve Teknolojik kaynaklar: İSTEM’in arşiv bölümünde, çoğu cerrahi girişimler içeren birkaç yüz video kaset bulunmaktadır. Bunların bir kısmı yurt dışından bağış ya da özel ilişkilerle temin edilmiş kasetler, diğer kısmı ise kısıtlı imkanlarla çekim ve kayıt yapılmış tıbbi ve cerrahi görüntüler içermektedir. Bunların çok azı özverili ve gönüllü çalışmalar sonucu montajlanmış eğitim kasetleri olup, büyük çoğunluğu ise, imkansızlıklar içerisinde sadece çekimi yapılıp, montajlanamamış ham görüntüler içeren kasetlerdir. Kamera, kayıt ve montaj aletlerinin yenilenememesi ve bu işte çalıştırılacak eleman alınamaması nedeni ile, ne yazık ki, Fakültemiz için çok yararlı olabilecek bu arşiv yeterince değerlendirilememekte ve verimli bir hale getirilememektedir. İSTEM’in son yıllarda çok önem verdiği bir alan da uzaktan eğitim ve Teletıp-Telemedicine uygulamalarıdır. İdari kadro olarak birkaç yıldan beri yurt içi ve yurt dışı araştırmalar sonucu bu konuda ciddi bilgi birikimine sahip olunmuş ve Üniversitemiz öncülüğünde planlanan “Ulusal Tele Tıp-Telemedicine Projesi” 3 Nisan 2000 tarihinde Cerrahpaşa Oditoryumunda düzenlenen ve geniş katılımla gerçekleştirilen “1. Ulusal Telemedicine Sempozyumu” ile başlatılmıştır. Maddi ve idari kısıtlılıklar nedeni ile bu proje beklenildiği ölçüde hayata geçirilememektedir. Umut ve beklentimiz: bu kısıtlayıcı sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması ve devletimizin de benimsediği e-Devlet, e-Sağlık kavramı ile uyumlu “Ulusal Teletıp Projesi” nin Üniversitemiz öncülüğünde işlevlik kazanmasıdır.

Bilgisayarlar:

Türü    Adet
Bilgisayar    4
4. İnsan Kaynakları: 

ISTEM’in insan kaynakları

Müdür: Rektörlük tarafından 3 yılda bir ataması yapılmaktadır.

Sekreter: 657 sayılı devlet personel yasasına bağlı, kadrosu İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığında bulunan, ISTEM’de görev yapmakta olan bir sekreter.

Hizmetli: 657 sayılı devlet personel yasasına bağlı, kadrosu İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığında bulunan, ISTEM’de görev yapan bir memur.

Teknisyen: Sosyal Hizmetlere (Taşeron firma) bağlı SGK’lı olarak, ISTEM’de çalışan bir teknisyen ve bir grafiker.

5. Sunulan Hizmetler:

İSTEM tarafından 2012 yılında sunulmuş olan hizmetler aşağıda özetlenmiştir.

İSTEM FAALİYET RAPORU ÖZETİ (01 Ocak-31 Aralık 2012)

1. İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi (STE) etkinlikleri içerisinde nitelikli olanlara (canlı yayın, uluslararası bağlantı gibi) öncelik verilerek, bu etkinliklerde teknik donanımlı İSTEM toplantı salonu ve fuayesinin kullanılması taleplerine randevu ile cevap verilmiş ve merkezimizin mevcut alt yapı imkanlarının maksimum verimlilikte kullanılmasına gayret edilmiştir. Bu doğrultuda 2012 yılı 12 aylık dönemde merkezimizde 18 Nitelikli Kurs, Canlı Yayın ve Uluslararası Bağlantı içeren etkinlik gerçekleştirilmiştir (Ek-1).

Bu uygulamalı kurslardan 5 tanesi Merkezimiz tarafından 22 yıldır düzenlenmekte olan Laparoskopik Cerrahi Kursları’ dır. Bu yıl ilk kez Brüksel’de bulunan “Euporean School of Laparoscopic Surgery” ile 5 ayrı konuda (Temel Eğitim-Güvenli Kolesistektomi, İnguinal ve

Ventral Herni Cerrahisi, Kolorektal Cerrahi, Antireflü ve Hiatus Cerrahisi, Bariatrik Cerrahi) eş zamanlı eğitim programı düzenlenmiş ve hem Belçika-Brüksel St.Pierre Üniversite Hastanesi ameliyathanelerine, hem de İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ameliyathanelerine bağlanılarak, kurs konusu ile ilgili canlı ameliyat yayınları, interaktif olarak eğitim programında kullanılmıştır (Ek-2).

2. Üniversitemiz’in Tıp ile ilgili çeşitli birimlerden gelen taleplere randevu verilerek 166 STE etkinliğine ev sahipliği yapılmış ve teknik alt yapı, donanım desteği sağlanmıştır (Ek-3)

3. Ayrıca, “Çapa Yerleşkesi”ndeki değişik birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda 2012 yılı içerisinde 459 toplantı ve derse salonumuz ve teknik imkanlarımızla ev sahipliği yapılmıştır (Ek-4).

4. Diğer yandan aynı yerleşkede yer aldığımız “İstanbul Tıp Fakültesi” eğitim programlarına her aşamada destek verilmiştir. Bu amaçla çeşitli birimlerden gelen istekler doğrultusunda 56 dijital kayıt ve montaj çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik “e-Tıp Uygulamaları” adı altında seçmeli ders programı hazırlanmıştır (Ek-5).

5. Üniversite dışı tıp alanındaki uzmanları, üniversitemizdeki uzmanlarla buluşturan etkinliklerde (sempozyum, kurs, v.b.), üniversite dışından katılanlardan ücret talep edilmesi için program sorumluları ile görüşülmektedir. Bu amaçla İstanbul Tıp Fakültesi Döner Sermaye hesabında “İstem kurs ve eğitim gelirleri” adı altında bir alt hesap oluşturulmuştur. İSTEM Yönetim Kurulu toplantısında bu konu ile ilgili alınan kararlar ekteki toplantı tutanaklarında yer almaktadır ve başlangıç olarak, Merkezimizin düzenlediği laparoskopik cerrahi kursları için kayıt ücreti talep edilmiş ve bu hesaba yatırılması sağlanmıştır (Ek-6).

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:

Yönetim ve İç Kontrol sistemi, Üniversite kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile ilgili hükümlerine göre yapılmaktadır (Ek.7).

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A. Amaç ve Hedefler

ISTEM’in amaç ve hedefleri şunlardır:

Merkezin amacı bir taraftan, başta İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri olmak üzere İstanbul Üniversitesinin tıp ile ilgili tüm birimlerinde ki bilgi birikimi ve deneyime dayanarak Tıpta sürekli mesleki gelişim ve beceri artırma ihtiyacına yönelik eğitim etkinlikleri üretilmesine ve Üniversite dışı uzmanlara da ulaştırılmasına öncülük etmektir.Ayrıca bu Merkez ile gerek yurt içerisindeki gerekse yurt dışındaki benzer kurum ve merkezler arasında çağdaş iletişim teknolojisinden yararlanılarak oluşturulacak bir görüntülü iletişim ağı sayesinde, ulusal ve uluslar arası boyutta hizmetler verebilecek olan, örnek bir Sürekli Tıp Eğitim Merkezinin, ülkemizin en eski ve en köklü bilim kurumu olan İstanbul Üniversitesinde faaliyetlerine devam etmesidir.

B. Temel Politikalar ve Öncelikler

Merkezimizin Temel Politikaları şunlardır:

Üniversitemizde yapılmakta olan Sürekli Tıp Eğitimi etkinliklerinin ne gibi araç, gereç, dökümanlarla ve hangi yöntemlerle yapıldığını araştırmak,
İleri ülkelerin üniversitelerinde temel ve uygulamalı Sürekli Tıp Eğitiminin nasıl yapıldığını araştırarak, eğitimimize uyabilecek yeni araç, gereç ve yöntemleri belirlemek,
Diğer ülkelerde uygulanan yeni araç, gereç ve yöntemlerden, Üniversitemizde sürdürülen Sürekli Tıp Eğitiminde yararlı olabileceklerin teminini sağlamak,
Uzaktan eğitim teknolojilerinin ve odiyo-vizüel sistemlerin modern imkanlarının tıp eğitiminde ve sağlık hizmetlerinde gelişmiş ülkelerde nasıl kullanıldığını ve bizde nasıl kullanılabileceğini araştırmak ve uygulamak,
Sürekli Tıp Eğitimine odiyo-vizüel araç gereç ve yöntemlerle destek sağlayarak eğitimde başarı ve verimi artırmak amacıyla;
– Kapalı devre odiyo-vizüel sistemler kurmak, canlı yayın olanağı sağlamak, kamera çekimi ve kayıt yapabilmek,

– Derslere görsel sunu cihazı desteği sağlamak

(PC, Projektör, Monitör)

– Eğitim içerikli odiyo-vizüel materyal üretmek, arşiv oluşturmak

(DVD, Video CD, CD üretimine yönelik çekim ve montajlar, bilgisayar ortamında sunu materyali üretimine yönelik yazma-tarama işlemleri ve CD-Rom hazırlanması gibi)

Sürekli Tıp Eğitimine yönelik olarak, kurumsal bir düzende programlanıp, akademik bir disiplinde hazırlanacak kongre, sempozyum kurs gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek ve farklı birimler tarafından düzenlenecek benzer programlara destek sağlamak
Gerek İstanbul Üniversitesindeki Sürekli Tıp etkinliklerini Ülke genelinde katılıma açmak, gerekse İstanbul Üniversitesinin katılmayı planladığı uluslar arası programlardan diğer üniversite ve kurumları da faydalandırmak amacıyla “Teletıp Projesi”ni tanıtma-uygulama, yaygınlaştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,
Uzaktan eğitim teknolojilerinden ve odiyo-vizüel sistem araç-gereç ve dökümanlarından gerek öğrencilerin, gerekse öğretim görevlilerinin en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak
III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

 

KANUN    124.000    EKLENEN    –
KBÖ    124.000    DÜŞÜLEN    –
KESİNTİ    –    ÖDENEK    124.000
KES.%    –    SERBEST    124.000
          BLOKE    –
 

 

EKONOMİK KOD         2012MERKEZ BÜTÇE KAN.VER.ÖD. TL    EKLENEN TL    DÜŞÜLEN TL    TOPLAM TL    HARCAMA TL    KALAN TL
03    MAL VE HİZMETALIMGİDERLERİ         –    –    –    118.580    5.420
(Giderler, ekonomik sınıflandırmanın 2.düzeyinde gösterilmiştir.)

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının talimatı ile 2012 yılında Merkezimize verilen bütçe rakamlarındaki başlangıç ödeneklerine, 31.10.2012 sonu itibarı ile getirilen kısıtlamalar sebebi ile tablodaki yıl sonu harcama bölümüne bakıldığında artan ödeneğimiz görülmektedir. Bu sebeple IV.3 aylık harcama programımızdaki belirtilen rakamlar harcanamamıştır.

3–Merkezimizde kullanılan elektrik, su, doğalgaz, ısınma, aydınlatma ve su gideri bütçemizden ödenmeyip İstanbul Tıp Fakültesinden ödendiğinden mali bilgilere yer verilmemiştir

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 A- Üstünlükler

Merkezimizin üstünlüklerinin başında, İstanbul Üniversitesi gibi ülkemizin en eski ve köklü bilim kurumuna bağlı olması ve tıp alanında çok büyük bir bilgi potansiyeline sahip İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerine yönelik olarak hizmet vermesidir.

İSTEM idari kadrosunun hem deneyimli bir klinisyen hem de kıdemli bir akademisyen başkanlığında çalışıyor olması başarıda etkili olmuştur.

İSTEM Müdürünün tıp eğitimi konusuna özellikle ağırlık veren bir öğretim üyesi olması, 20 yıldan fazla bir süreden beri görsel ve çağdaş eğitim merakının olması, bu konuda amatör başlayıp zaman içinde profesyonelleşen çalışmalarının bulunması, İSTEM’den önce aynı Üniversite ve Fakültede Odiyo-Vizüel Eğitim Merkezi (ODVİM)’nin kuruluşunda yer almış ve deneyim kazanmış olması çalışmalardaki verimi artırmaktadır.

İSTEM’in yurt içi ve özellikle yurt dışındaki aynı amaca yönelik çalışmalar yapan benzer kurum ve kuruluşlarla sıkı işbirliği kurmuş olması, bir çok konuda kolaylıklar ve üstünlükler sağlamıştır.

İSTEM’in değişik yabancı ülkelerdeki gruplarla müşterek projeler üretmesi, örneğin Akdeniz çanağındaki 12 ülke ile birlikte sağlık iletişim ağı projesi EMISPHER de yer almış olması, kendi imkanlarımızla sahip olmamız güç olan uydu bağlantısı ve bunun üzerinden uluslar arası video konferans organizasyonlarını, parası Avrupa Komisyonundan karşılanmak üzere yapabilme olanağını sağlamıştır.

Yine benzer bir Avrupa Birliği Projesi olan “NetADDED Projesi”nde de ISTEM’in yer almış olması, uluslar arası Telemedicine platformunda yeni açılımlar ve kazanımlar sağlamıştır.

Bu belirlemede 2012-2013 stratejik planından alıntı yapılmıştır.

B- Fırsatlar

İstanbul Üniversitesinin Sürekli Tıp Eğitimi potansiyelini ön plana çıkartmak.

 C- Zayıflıklar

İSTEM’in ana amacının çağdaş tıp eğitimi olması, bununda ileri teknoloji gerektirmesi bir takım güçlükler yaratmaktadır.

Günümüzde yüksek teknolojinin henüz pahalı olması, finans kaynakların kısıtlı, maddi imkanların da sınırlı olduğu üniversitemizde bu tür teknolojiye eksiksiz sahip olmayı zorlaştırmaktadır.

Ayrıca yeni teknolojilerin, eskilere göre daha sofistike ve hassas olması, kullanıcıların adaptasyonunu da kısmen güçleştirmektedir.

Yeni bilişim ve iletişim teknolojileri pahalı olduğu gibi, bu teknolojiyi profesyonel çalışmalarda kullanacak teknik personeller az ve güç bulunmakta, bulunsa da yüksek paralar istemektedir.

Bu belirleme de 2012-2013 stratejik planından alıntı yapılmıştır.

D- Değerlendirme

İSTEM, tüzüğünde yazılı amacına yönelik misyonunu yerine getirebilmesi için, yeterli bilgi birikimi ve teorik planlamasını yapmış olup, kısıtlı uygulamalarla sınırlı hizmet vermektedir. Ancak daha profesyonel boyutta çalışmalar ve daha geniş ve etkili hizmet verebilmesi için daha geniş teknik kadro ve teknolojik imkanların sağlanması gerekmektedir.

Bu belirlemede 2012-2013 stratejik planından alıntı yapılmıştır.

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

Bir toplumdaki sağlık hizmeti, o hizmeti veren hekimlerin kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Bu da, doğru, yeterli ve sürekli bir tıp eğitimi ile mümkün olabilir. Günümüzde “sürekli tıp eğitimi” kavramı önem kazanmış bulunmaktadır ve çağdaş eğitim araç, gereç ve yöntemleri ile birlikte modern bilişim ve iletişim teknolojilerine gereksinim göstermektedir.

Bu bağlamda ülkemizde sağlıklı bir topluma kavuşabilmemiz için, hekimlerimize kaliteli ve sürekli tıp eğitimini en iyi şekilde vermenin yollarını aramalıyız. Bu noktada da, Tıp Fakültelerimize, Üniversitelerimize ve Sağlık Bakanlığımıza önemli görevler düşmektedir. Bu kurumların birlikte planlama ve koordineli uygulamalar yapma zorunluluğu vardır. Ülkemizde bir çok yeniliğe öncülük etmiş olan İstanbul Üniversitesi ve iki Tıp Fakültesi bu konuda da, öncülük ederek, İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSTEM)’ni kurmuş ve bu konudaki çalışmalarını bir noktaya kadar getirmiştir. Bu çalışmaların, Hükümet, Bakanlık ve diğer ilgili kurumlarca da desteklenerek daha verimli hale getirilmesi ve diğer üniversitelerde de benzerleri kurulup faaliyete geçirilerek sinerji yaratılması Türk Tıbbına önemli katkılar sağlayacaktır.

Ekler: 

Ek 1. 2012 yılı nitelikli STE etkinlikleri listesi

Ek 2. 2012 yılı yurt dışı bağlantılı kurslar

Ek 3. 2012 yılı İSTEM salonlarında gerçekleştirilen STE etkinlikleri listesi

Ek 4. 2012 yılı İSTEM’de yapılan diğer toplantı ve dersler

Ek 5. 2012 yılında üretilen dijital eğitim materyalleri listesi

Ek 6. 2012 yılında İSTEM kurs ve eğitim gelirleri dökümü

Ek 7. İç Kontrol Güvence Beyanı

Ek:7

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim

                                                                                                                    Prof. Dr.Levent AVTAN

                                                                                                                                  Müdür

Ek – 1

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

“İSTEM”

2012 yılı FAALİYET RAPORU (Ocak – Aralık 2012 arası 1 yıllık dönem)
İSTEM TOPLANTI SALONUNDA YAPILAN

KURSLAR , TELETIP – CANLI YAYIN BAĞLANTILARI

1- 10-12.01.2012 Çocuk Hastalıkları NRP Kursu

2- 03.03.2012 Genel Cerrahi Stapler Kursu

3- 31.03.2012 Genel Cerrahi Klinik Araştırma Kursu

4- 4-8.04.2012 KBB FES Kursu – Canlı Yayın

5- 12-13.04.2012 Genel Cerrahi Temel Cerrahi Kursu

6- 16-17.04.2012 İSTEM-Genel Cer. Lap. Kolesistektomi Kursu – Canlı Yayın

7- 22.04.2012 Kadın Hastalıkları Diyabet ve Gebelik Sempozyumu

8- 12.05.2012 Öğrenci Kongresi Canlı Ameliyat Yayını

9- 18-19.06.2012 İSTEM-Genel Cer. Lap. Fıtık Cerrahisi Kursu – Canlı Yayın

10- 27.06.2012 Çocuk Hastalıkları Asistan Eğitim Kursu

11- 13-14.09.2012 Genel Cerrahi Temel Cerrahi Kursu

12- 20-21.09.2012 İSTEM-Genel Cer. Lap. Kolorektal Cerrahi Kursu – Canlı Yayın

13-7-10.11.2012 KBB FES – Canlı Yayın

14-12-13.11.2012 İSTEM-Genel Cer.Lap. Antireflu ve Hiatus Cer. Kursu–Canlı Yayın

15-01.12.2012 İTF Dekanlık Araş. Yönt. ve SPS Veri Girişi İstatistik Kursu

16-5-6.12.2012 İSTEM-Genel Cer. Lap. Bariatrik Cerrahi Kursu – Canlı Yayın

17-12-14.12.2012 KBB Otoloji Kursu – Canlı Yayın

18-27.12.2012 Biyokimya AD. Hemostaz ve Trombozda Lab. Kursu

Ek:3

İSTEM TOPLANTI SALONUNDA YAPILAN

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ (STE) ETKİNLİKLERİ

 

Ocak

1- 02.01.2012 Çocuk Hastalıkları Genetik Bilimsel Toplantı (y.dışından konuşmacı)

2- 03.01.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

3- 04.01.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

4- 04.01.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

5- 06.01.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

6- 06.01.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

7- 10.01.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

8- 11.01.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

9- 13.01.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

10- 13.01.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

11- 17.01.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

12- 18.01.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

13- 18.01.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

14- 20.01.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

15- 20.01.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

16- 24.01.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

17- 25.01.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

18- 25.01.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

19- 27.01.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

20- 31.01.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

21- 27.01.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

 Şubat

22-01.02.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

23-03.02.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

24-07.02.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

25-10.02.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

26-10.02.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

27-14.02.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

28-17.02.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

29-17.02.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

30-21.02.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

31-24.02.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

32-24.02.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

33-28.02.2012 Gerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

 

Mart

34- 02.03.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

35- 02.03.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

36- 02.03.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

37- 06.03.2012 Gerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

38- 07.03.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

39- 09.03.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

40- 09.03.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

41- 09.03.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

42- 13.03.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

43- 14.03.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

44- 16.03.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

45- 16.03.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

46- 16.03.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

47- 20.03.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

48- 21.03.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

49- 23.03.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

50- 23.03.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

51- 27.03.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

52- 28.03.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

53- 30.03.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

54- 30.03.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

 

Nisan

55- 03.04.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

56- 10.04.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

57- 11.04.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

58- 18.04.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

59- 20.04.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

60- 20.04.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

61- 20.04.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

62- 24.04.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

63- 25.04.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

64- 27.04.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

65- 27.04.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

66- 27.04.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

 

Mayıs

67- 04.05.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

68- 04.05.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

69- 08.05.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

70- 11.05.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

71- 11.05.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

72- 15.05.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

73- 18.05.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

74- 18.05.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

75- 22.05.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

76- 25.05.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

77- 25.05.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

78- 29.05.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

 

Haziran

79- 01.06.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

80- 01.06.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

81- 05.06.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

82- 08.06.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

83- 08.06.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

84- 12.06.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

85- 15.06.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

86- 15.06.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

87- 22.06.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

88- 22.06.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

89- 26.06.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

90- 29.06.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

91- 29.06.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

 

Temmuz

92- 03.07.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

93- 06.07.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

94- 10.07.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

95- 13.07.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

96- 17.07.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

97- 20.07.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

98- 27.07.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

 

Ağustos

99- 03.08.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

100- 03.08.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

101- 07.08.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

102- 10.08.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

103- 14.08.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

104- 17.08.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

105- 17.08.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

106- 24.08.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

107- 24.08.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

108- 28.08.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

109- 31.08.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

 

Eylül

110- 04.09.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

111- 07.09.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

112- 07.09.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

113- 11.09.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

114- 18.09.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

115- 28.09.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

116- 28.09.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

117- 25.09.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

 

Ekim

118- 02.10.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

119- 03.10.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

120- 05.10.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

121- 05.10.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

122- 05.10.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

123- 09.10.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

124- 10.10.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

125- 12.10.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

126- 12.10.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

127- 12.10.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

128- 16.10.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

129- 17.10.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

130- 19.10.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

131- 19.10.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

132- 23.10.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

133- 30.10.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

134- 31.10.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

 

Kasım

135- 02.11.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

136- 02.11.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

137- 02.11.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

138- 06.11.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

139- 16.11.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

140- 16.11.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

141- 16.11.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

142- 20.11.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

143- 21.11.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

144- 23.11.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

145- 23.11.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

146- 23.11.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

147- 27.11.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

148- 28.11.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

149- 30.11.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

150- 30.11.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

 

Aralık

151- 04.12.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

152- 07.12.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

153- 07.12.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

154- 07.12.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

155- 11.12.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

156- 18.12.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

157- 18.12.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

158- 19.12.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

159- 21.12.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

160- 28.12.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

161- 21.12.2012 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı

162- 25.12.2012 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

163- 26.12.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

164- 28.12.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı

165- 28.12.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

166- 21.12.2012 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

 

Ek:4

 

İSTEM TOPLANTI SALONU ve FUAYESİNDE YAPILAN

İDARİ TOPLANTILAR ve DERSLER 

 
1. 02.01.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.01.2012 Çocuk Hastalıkları İntörn Kura Çekimi
02.01.2012 Genel Cerrahi İntörn Kura Çekimi
03.01.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.01.2012 Çocuk Hastalıkları Çocuk Cerrahisi ve Endokrin Konseyi
03.01.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
05.01.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.01.2012 Çocuk Hastalıkları İnfeksiyon Toplantısı
05.01.2012 Çocuk Hastalıkları ÜYEK
05.01.2012 Çocuk Hastalıkları 6.sınıf ders
06.01.2012 Çocuk Hastalıkları Tez Sınavı
06.01.2012 İTF Dekanlık Eğitim Toplantısı
09.01.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
09.01.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantı
10.01.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
11.01.2012 Çocuk Sağ. Enst. Doktora Mulakat Sınavı
11.01.2012 Çocuk Hastalıkları Reçete dersi
12.01.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.01.2012 Çocuk Hastalıkları Sınav
12.01.2012 Çocuk Hastalıkları ÜYEK
12.01.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
13.01.2012 Çocuk Hastalıkları Sınav
16.01.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
16.01.2012 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
17.01.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
17.01.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
18.01.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
19.01.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
19.01.2012 Çocuk Hastalıkları İnfeksiyon Toplantısı
19.01.2012 Çocuk Hastalıkları ÜYEK
19.01.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
19.01.2012 Çocuk Hastalıkları Hemşire Toplantısı
20.01.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantı
23.01.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
23.01.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
24.01.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
24.01.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
26.01.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
26.01.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantı
27.01.2012 Genel Cerrahi Sınav
30.01.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
30.01.2012 Genel Cerrahi İntörn Kura Çekimi
30.01.2012 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı
30.01.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantı
31.01.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
31.01.2012 Çocuk Hastalıkları Tez Sınavı
31.01.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
01.02.2012 Çocuk Hastalıkları Pediatrik Kardiyoloji Toplantısı
01.02.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
02.02.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.02.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantı
02.02.2012 Çocuk Hastalıkları ÜYEK
06.02.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.02.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantı
07.02.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
07.02.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
08.02.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
09.02.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
09.02.2012 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul Toplantısı
09.02.2012 Çocuk Hastalıkları ÜYEK
13.02.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
14.02.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
14.02.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
15.02.2012 Çocuk Hastalıkları İnfeksiyon Toplantısı
16.02.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
16.02.2012 Çocuk Hastalıkları İnfeksiyon Toplantısı
16.02.2012 KBB Asistan İhtisas Sınavı
16.02.2012 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
16.02.2012 İTF Dekanlık Vakıf Toplantısı
16.02.2012 Çocuk Hastalıkları ÜYEK
20.02.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
20.02.2012 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
21.02.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
22.02.2012 Çocuk Hastalıkları İhtisas Sınavı
22.02.2012 Çocuk Hastalıkları Hematoloji Toplantısı
22.02.2012 Çocuk Hastalıkları Adli Vaka Toplantısı
22.02.2012 Çocuk Hastalıkları Öz Değerlendirme Toplantısı
22.02.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
24.02.2012 Çocuk Hastalıkları El Cerrahları ile Toplantı
24.02.2012 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
24.02.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
24.02.2012 Çocuk Cerrahisi Salonda Amerikadan Yayın izleme
27.02.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
27.02.2012 Genel Cerrahi İntörn Kura Çekimi
27.02.2012 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı
28.02.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
28.02.2012 Çocuk Hastalıkları İhtisas Sınavı
28.02.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
29.02.2012 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
01.03.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.03.2012 Çocuk Hastalıkları ÜYEK
01.03.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
05.03.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.03.2012 Çocuk Hastalıkları İhtisas Sınavı
05.03.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
06.03.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.03.2012 Genel Cerrahi G serv. Personel Eğitim Programı
07.03.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
08.03.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
08.03.2012 Genel Cerrahi Akademik Kurul
08.03.2012 Çocuk Hastalıkları ÜYEK
08.03.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
12.03.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.03.2012 Çocuk Hastalıkları İhtisas Sınavı
12.03.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
13.03.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
13.03.2012 Çocuk Hastalıkları Tez Sınavı
13.03.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
14.03.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
15.03.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
15.03.2012 Genel Cerrahi Akademik Kurul
15.03.2012 Çocuk Hastalıkları ÜYEK
15.03.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
19.03.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
19.03.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
20.03.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
20.03.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
20.03.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantı
22.03.2012 Çocuk Hastalıkları ÜYEK
22.03.2012 Çocuk Hastalıkları Doçentlik sınavı
23.03.2012 İSTEM Genel Kurul Toplantısı
25.03.2012 Genel Cerrahi D Servisi Dernek Genel Kurulu
26.03.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
26.03.2012 Genel Cerrahi Akademik Kurul
26.03.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
26.03.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
27.03.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
27.03.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantı
27.03.2012 Çocuk Hastalıkları Vaka Toplantısı
27.03.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
28.03.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
28.03.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
29.03.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
29.03.2012 Çocuk Hastalıkları Enfeksiyon Toplantısı
29.03.2012 Çocuk Hastalıkları ÜYEK
29.03.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
31.03.2012 Genel Cerrahi-TCD Klinik Araştırma Kursu
02.04.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.04.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
03.04.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.04.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
09.04.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
09.04.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
09.04.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
10.04.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.04.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
11.04.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
18.04.2012 Çocuk Hastalıkları Sınav
18.04.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
18.04.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
19.04.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
19.04.2012 Çocuk Hastalıkları Ödül Töreni
19.04.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
20.04.2012 Çocuk Hastalıkları Tez Sınavı
24.04.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
24.04.2012 Çocuk Hastalıkları ÜYEK
25.04.2012 Çocuk Hastalıkları Tez Sınavı
25.04.2012 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
25.04.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
25.04.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantı
26.04.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
26.04.2012 Çocuk Hastalıkları ÜYEK
27.04.2012 Çocuk Hastalıkları İntörn Kura Çekimi
30.04.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
30.04.2012 Çocuk Hastalıkları İhtisas Sınavı
30.04.2012 Çocuk Hastalıkları İntörn Kura Çekimi
30.04.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
02.05.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.05.2012 Çocuk Hastalıkları İhtisas Sınavı
02.05.2012 Plastik Cerrahi Hasta Bilgilendirme Toplantısı
03.05.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.05.2012 Çocuk Hastalıkları İhtisas Sınavı
03.05.2012 Çocuk Hastalıkları Enfeksiyon Toplantısı
03.05.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
07.05.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
07.05.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
08.05.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
08.05.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
08.05.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
09.05.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
09.05.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
09.05.2012 Çocuk Hastalıkları Özdeğerlendirme Toplantısı
09.05.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
10.05.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.05.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
11.05.2012 Çocuk Hastalıkları Özdeğerlendirme Toplantısı
14.05.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
14.05.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
15.05.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
15.05.2012 Çocuk Hastalıkları ÜYEK
15.05.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
16.05.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
16.05.2012 Çocuk Hastalıkları Sınav
16.05.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
17.05.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
17.05.2012 Çocuk Hastalıkları Enfeksiyon Toplantısı
17.05.2012 Genel Cerrahi Akademik Kurul
17.05.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
18.05.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
21.05.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
21.05.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
22.05.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
22.05.2012 Çocuk Hastalıkları Romatoloji Toplantısı
22.05.2012 Çocuk Hastalıkları ÜYEK
22.05.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
23.05.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
23.05.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
23.05.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
24.05.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
24.05.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
24.05.2012 Çocuk Kreşi Sunum
25.05.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
28.05.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
28.05.2012 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı
28.05.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
28.05.2012 Genel Cerrahi İntörn Kura çekimi
28.05.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
29.05.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
29.05.2012 Çocuk Hastalıkları ÜYEK
29.05.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
30.05.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
30.05.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
30.05.2012 Çocuk Hastalıkları Enfeksiyon Toplantısı
30.05.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
31.05.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
31.05.2012 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
31.05.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
01.06.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
01.06.2012 Çocuk Hastalıkları İntörn Pratiği
04.06.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.06.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
05.06.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.06.2012 Çocuk Hastalıkları ÜYEK
05.06.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
06.06.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.06.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
06.06.2012 Çocuk Hastalıkları Firma Sunumu-kardiyoloji
06.06.2012 Çocuk Hastalıkları Asistan Eğitimi
06.06.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
07.06.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
07.06.2012 Çocuk Hastalıkları Asistan Eğitimi
07.06.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantı
08.06.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
11.06.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
11.06.2012 Çocuk Hastalıkları Tez Sınavı
11.06.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
12.06.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
13.06.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
13.06.2012 Genel Cerrahi Akademik Kurul
13.06.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
14.06.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
14.06.2012 Çocuk Hastalıkları Enfeksiyon Vaka Toplantısı
14.06.2012 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
15.06.2012 Çocuk Hastalıkları İhtisas Sınavı
20.06.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
21.06.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
21.06.2012 Çocuk Hastalıkları Vaka Toplantısı
21.06.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
25.06.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
25.06.2012 Genel Cerrahi İntörn kura çekimi
25.06.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
26.06.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
27.06.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
28.06.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
28.06.2012 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı
28.06.2012 Çocuk Hastalıkları Sınav
29.06.2012 Çocuk Hastalıkları Asistan Eğitim Toplantısı
03.07.2012 Çocuk Hastalıkları Doçentlik sınavı
03.07.2012 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
04.07.2012 Çocuk Hastalıkları Genetik Toplantısı
06.07.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantı
09.07.2012 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.07.2012 Çocuk Hastalıkları ÜEK Toplantısı
12.07.2012 Hemşireler Toplantı
13.07.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
17.07.2012 Çocuk Hastalıkları ÜEK Toplantısı
18.07.2012 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
19.07.2012 Çocuk Hastalıkları Uzmanlık Sınavı
19.07.2012 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul Toplantısı
20.07.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
23.07.2012 Çocuk Hastalıkları Sınav
24.07.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantı
24.07.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
25.07.2012 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
25.07.2012 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
26.07.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantısı
26.07.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantısı
26.07.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
30.07.2012 Yenidoğan Yoğun Bak. Toplantı
31.07.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
01.08.2012 Yenidoğan Yoğun Bak. Toplantı
01.08.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantısı
02.08.2012 Yenidoğan Yoğun Bak. Toplantı
02.08.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
03.08.2012 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
03.08.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
06.08.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantısı
06.08.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
07.08.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
07.08.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
08.08.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
08.08.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
09.08.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
09.08.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
10.08.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
10.08.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantısı
10.08.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
13.08.2012 Çocuk Hastalıkları Sınav
13.08.2012 Çocuk Hastalıkları Sınav
13.08.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantısı
14.08.2012 Çocuk Hastalıkları UEK
14.08.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantısı
14.08.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
15.08.2012 Çocuk Hastalıkları Sınav
15.08.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantısı
15.08.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantısı
15.08.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
16.08.2012 Çocuk Hastalıkları KİK Toplantısı
16.08.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantısı
16.08.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
16.08.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
17.08.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
17.08.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantısı
17.08.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
22.08.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantısı
23.08.2012 Genel Cerrahi Acil Cer. Vaka Toplantısı
23.08.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantısı
23.08.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
24.08.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantısı
24.08.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantısı
27.08.2012 Genel Cerrahi Toplantı
28.08.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
28.08.2012 Çocuk Hastalıkları UEK
29.08.2012 Genel Cerrahi Akademik Kurul
29.08.2012 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
31.08.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
31.08.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantı
03.09.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
04.09.2012 Çocuk Hastalıkları TÜYEK
04.09.2012 Çocuk Hastalıkları Tez Sınavı
04.09.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
05.09.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantısı
06.09.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantısı
07.09.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantısı
10.09.2012 Çocuk Hastalıkları Sınav
10.09.2012 Çocuk Hastalıkları İntörn Kura Çekimi
10.09.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantı
10.09.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantı
10.09.2012 İTF Dekanlık Yeni Eğitim Toplantısı
11.09.2012 Çocuk Hastalıkları UYEK
11.09.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
12.09.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantı
12.09.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
17.09.2012 Çocuk Hastalıkları Sınav
17.09.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantı
18.09.2012 Çocuk Hastalıkları UYEK
18.09.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
19.09.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
19.09.2012 Genel Cerrahi Akademik Kurul
19.09.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantı
20.09.2012 Genel Cerrahi Kolorektal Cerrahi Kursu
21.09.2012 Genel Cerrahi Kolorektal Cerrahi Kursu
24.09.2012 Çocuk Hastalıkları Sınav
24.09.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantı
25.09.2012 Çocuk Hastalıkları Sınav
25.09.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
26.09.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
26.09.2012 Çocuk Hastalıkları Firma sunusu
26.09.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
27.09.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantı
27.09.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
27.09.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantı
27.09.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
28.09.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
28.09.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantı
28.09.2012 Çocuk Hastalıkları Allerji Toplantısı
01.10.2012 Çocuk Hastalıkları Sınav
01.10.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantı
02.10.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
03.10.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
03.10.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
04.10.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantı
04.10.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
05.10.2012 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
08.10.2012 Çocuk Hastalıkları Sınav
08.10.2012 Genel Cerrahi İntörn Kura Çekimi
09.10.2012 Çocuk Hastalıkları UYEK
09.10.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
10.10.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
10.10.2012 Çocuk Hastalıkları Sınav
11.10.2012 Çocuk Hastalıkları Sınav
11.10.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
12.10.2012 Çocuk Hastalıkları Allerji Toplantısı
15.10.2012 Çocuk Hastalıkları Tez Sınavı
15.10.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
16.10.2012 Çocuk Hastalıkları Sınav
16.10.2012 Çocuk Hastalıkları ÜEK
16.10.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
17.10.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
17.10.2012 Çocuk Hastalıkları Sınav
17.10.2012 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Semineri
18.10.2012 Çocuk Hastalıkları Sınav
18.10.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
19.10.2012 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı
19.10.2012 Çocuk Hastalıkları Sınav
22.10.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
22.10.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantı
23.10.2012 Çocuk Hastalıkları ÜEK
23.10.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
30.10.2012 Çocuk Hastalıkları ÜEK
30.10.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
31.10.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
31.10.2012 Genel Cerrahi Akademik Kurul
31.10.2012 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Semineri
05.11.2012 Çocuk Hastalıkları İntörn Kura çekimi
05.11.2012 Genel Cerrahi İntörn Kura çekimi
05.11.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
06.11.2012 Çocuk Hastalıkları ÜEK
06.11.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
14.11.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
15.11.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantı
15.11.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
16.11.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
19.11.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
20.11.2012 Çocuk Hastalıkları ÜEK
20.11.2012 İTF Dekanlık Hastane İletişim Sistemleri hak. Topl.
20.11.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
21.11.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
21.11.2012 Çocuk Hastalıkları Toplantı
21.11.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
22.11.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
26.11.2012 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantı
26.11.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
27.11.2012 Genel Cerrahi Akademik Kurul
27.11.2012 Çocuk Hastalıkları ÜEK
27.11.2012 Çocuk Hastalıkları Genel Pediatri Toplantı
27.11.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
28.11.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
28.11.2012 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Toplantısı
28.11.2012 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
29.11.2012 İTF Dekanlık İstanbul Tıp Fak. Vakfı Toplantısı
30.11.2012 Kadın Doğum ABD. Doçentlik Sınavı
03.12.2012 Çocuk Hastalıkları Sınav
03.12.2012 Genel Cerrahi İntörn Kura çekimi
04.12.2012 Çocuk Hastalıkları Doçentlik Sınavı
04.12.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
11.12.2012 Genel Cerrahi Akademik Kurul
11.12.2012 İTF Dekanlık Anabilim Dalı Başkanları Toplantısı
11.12.2012 Çocuk Hastalıkları ÜEK
11.12.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
17.12.2012 İSTEM Yönetim Kurulu Toplantısı
18.12.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
19.12.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
19.12.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
20.12.2012 Çocuk Hastalıkları Sınav
20.12.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
25.12.2012 Çocuk Hastalıkları Ders
26.12.2012 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Toplantısı
31.12.2012 Genel Cerrahi İntörn kura çekimi
EK: 5

DİJİTAL EĞİTİM İÇERİĞİ ÜRETİLMESİ

AUDiO-ViDEO KAYIT ve MONTAJ (Ocak- Aralık 2012 arası 1 yıllık dönem)

 

02.01.2012 Genel Cerrahi Video Montaj ve Kayıt
04.01.2012 Genel Cerrahi Video Montaj
24.01.2012 Damar Cerrahisi CD Kayıt
25.01.2012 Genel Cerrahi Video Montaj, CD Kayıt
23.02.2012 Çocuk Hastalıkları PC Bilgisayara Antivirüs Prog. Kurulumu
23.02.2012 Kadın Doğum Sunu Gösterimi, Teknik Destek
24.02.2012 Çocuk Cerrahisi Yurtdışı Canlı Yayın Sistemi Kurulumu
05.03.2012 Kadın Doğum Video Convert, Video Montaj
14.03.2012 Dekanlık Kamera Çekimi, Fotoğraf Çekimi
14.03.2012 Genel Cerrahi Video Convert
12.04.2012 Genel Cerrahi Video Montaj
12.04.2012 Genel Cerrahi Fotoğraf Tarama ve Düzenleme
07.04.2012 KBB Ameliyathaneden Canlı Yayın
12.04.2012 Dekanlık Kamera Çekimi
13.04.2012 Dekanlık Kamera Çekimi
16-17.04.2012 İSTEM-Lap. Cer. Kursu Canlı Ameliyat Yayını
12.05.2012 Öğrenci Kongresi Canlı Ameliyat Yayını
11.06.2012 Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Kamera Çekimi
18-19.06.2012 İSTEM-Lap. Cer. Kursu Yurtdışı canlı bağlantı ve ameliyat yayını
22.06.2012 Dekanlık Video Montaj
12.07.2012 Genel Cerrahi Fotoğraf Tarama ve Düzenleme
10.08.2012 Çocuk Hastalıkları Kamera Çekimi
15.08.2012 Çocuk Hastalıkları Kamera Çekimi
16.08.2012 Çocuk Hastalıkları Kamera Çekimi
17.08.2012 Çocuk Hastalıkları Kamera Çekimi
22.08.2012 Çocuk Hastalıkları Kamera Çekimi
24.08.2012 Çocuk Hastalıkları Kamera Çekimi
28.08.2012 Genel Cerrahi Fotoğraf Tarama ve Düzenleme
05.09.2012 Çocuk Hastalıkları Kamera Çekimi
06.09.2012 Çocuk Hastalıkları Kamera Çekimi
07.09.2012 Çocuk Hastalıkları Kamera Çekimi
10.09.2012 Çocuk Hastalıkları Kamera Çekimi
12.09.2012 Çocuk Hastalıkları Kamera Çekimi
17.09.2012 Çocuk Hastalıkları Tablo Çizelge Çizimi
17.09.2012 Çocuk Hastalıkları Kamera Çekimi
18.09.2012 Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Fotoğraf Tarama ve Düzenleme
19.09.2012 Çocuk Hastalıkları Kamera Çekimi
20.09.2012 Genel Cerrahi Video Montaj
21.09.2012 Genel Cerrahi Video Montaj
21.09.2012 Çocuk Hastalıkları Kamera Çekimi
24.09.2012 Çocuk Hastalıkları Kamera Çekimi
01.10.2012 Genel Cerrahi Video Montaj
11.10.2012 Çene Cerrahisi Video Montaj
20-21.10.2012 İSTEM-Lap. Cer. Kursu Yurtdışı canlı bağlantı ve ameliyat yayını
7-10.11.2012 KBB Canlı Ameliyat Yayını
12-13.11.2012 İSTEM-Lap. Cer. Kursu Yurtdışı canlı bağlantı ve ameliyat yayını
14.11.2012 Genel Cerrahi Fotoğraf Tarama ve Düzenleme
15.11.2012 Genel Cerrahi Video Montaj
03.12.2012 Çocuk Hastalıkları CD Kayıt
04.12.2012 Genel Cerrahi Fotoğraf Tarama ve Düzenleme
5-6.12.2012 İSTEM-Lap.Cer. Kursu Canlı Ameliyat Yayını
06.12.2012 Genel Cerrahi Ameliyat Kamera Çekimi
07.12.2012 Dekanlık Kamera Çekimi
10.12.2012 Dekanlık CD Kayıt
10.12.2012 Tıp Eğitimi A.B.D. Kamera Çekimi
12-17.12.2012 KBB Canlı ameliyat Yayını


2013 Yılı FAALİYET RAPORU

 İSTEM FAALİYET RAPORU ÖZETİ 

01 Ocak – 31 Aralık 2013

  İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSTEM) de düzenlenen ve İSTEM salonları, teknik alt yapısı, cihazları ve teknik personeli desteği ile ev sahipliği yapılan 2013 yılı toplam 171 etkinlik dökümü aşağıda özetlenmiş ve ekte listelenmiştir.

 İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi (STE) etkinlikleri kapsamında düzenlenen faaliyetlerden nitelikli olanlara (canlı yayın, uluslararası bağlantı gibi) öncelik verilerek, bu etkinliklerde teknik donanımlı İSTEM toplantı salonu ve fuayesinin kullanılması taleplerine randevu ile cevap verilmiş ve merkezimizin mevcut alt yapı imkanlarının maksimum verimlilikte kullanılmasına gayret edilmiştir. Bu doğrultuda 2013 yılı 12 aylık dönemde merkezimizde 27 Nitelikli Kurs, Canlı Yayın ve Uluslararası Bağlantı içeren etkinlik gerçekleştirilmiştir.

 Bu uygulamalı kurslardan 14’ünde İstanbul Tıp Fakültesi Ameliyathanelerine bağlanılarak, kurs konusu ile ilgili canlı ameliyat yayınları, interaktif olarak eğitim programında kullanılmıştır. Ayrıca iki “Uluslararası Laparoskopik Cerrahi Kursu” programı yurtdışı katılımcılara yönelik ingilizce olarak İSTEM’ de gerçekleştirilmiştir (bkz; liste 12. ve 19. kurslar).

 Üniversitemiz’in Tıp ile ilgili çeşitli birimlerden gelen taleplere randevu verilerek 144 STE etkinliğineev sahipliği yapılmış ve teknik alt yapı, donanım, teknik eleman desteği sağlanmıştır. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi “Çapa Yerleşkesi”ndeki başta İstanbul Tıp Fakültesi olmak üzere değişik birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda 2013 yılı içerisinde 56 toplantıya salonumuz ve teknik imkanlarımızla ev sahipliği yapılmıştır.

   İlave olarak, diğer birimlerden gelen talepler doğrultusunda dijital eğitim içeriği üretilmesi, canlı yayınla eğitim verilmesi hususlarında imkanlarımız ölçüsünde teknik altyapı ve eleman desteği verilmiştir.eeÇocuk Hastalıkları Anabilim Dalı binasının yıkılmasından itibaren süregelen bilim dallarının çeşitli toplantı ve eğitimleri için İSTEM toplantı salonu ve fuayesinin randevu ile paylaşılmasına devam edilmektedir.

                                                                                                                     Prof.Dr. Levent AVTAN

                                                                                                                    Başkan

                                                                                                                    Yönetim Kurulu Adına

      İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ 

              ARAŞTIRMA VEUYGULAMAMERKEZİ

                                  “İSTEM”

           2013 yılı FAALİYET RAPORU
(01 Ocak – 31 Aralık 2013 arası 1 yıllık dönem)
 

KURSLAR, TELETIP – CANLI YAYIN BAĞLANTILARI (27 Etkinlik)

(12. ve 19. sırada yer alan programlar uluslararası kurslardır ve yabancı 

  katılımcılara hitap etmiş ve ingilizce olarak gerçekleştirilmiştir.)

  1. 18-19 Ocak 2013 Genel Cerrahi Anorektal Fizyoloji Kursu

 2. 24 Ocak 2013 Çocuk Hastalıkları Hematoloji-Kemoterapi Kursu

 3. 11-13 Şubat 2013 Çocuk Hastalıkları Yenidoğan Kursu

 4. 04 Mart 2013 İTF Dekanlık Kalp-Damar Cerrahisi, Canlı yayın

 5. 14-15 Mart 2013 İSTEM / Genel Cerrahi Laparoskopik Antireflü ve Hiatus Cerrahisi-C.yayın

 6. 23 Mart 2013 Öğrenci Kongresi Canlı Ameliyat Yayını

 7. 25-26-27 Mart 2013 İTF Dekanlık Yan Dal Uyum Kursu

 8. 3-6 Nisan 2013 KBB Hastalıkları Master Class Kursu-Canlı yayın

 9. 22-30 Nisan 2013 Fizyoloji İleri Nöroanatomi Kursu, Canlı yayın

10. 24 Nisan 2013 İTF Dekanlık Genel Cerrahi Canlı yayın

11. 02-03 Mayıs 2013 Fizyoloji İleri Nöroanatomi Kursu, Canlı yayın

12. 09 Mayıs 2013 İSTEM/Genel Cerrahi “European Digestive Surgery” Lap.Cerahi Kursu

13. 16-17 Mayıs 2013 Nöroloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu

14. 23-24 Mayıs 2013 İTF Dekanlık Temel Cerrahi Kursu

15. 27 Mayıs 2013 İTF Dekanlık Canlı yayın

16. 09 Haziran 2013 Genel Cerrahi Vasküler Cerrahi Kursu

17. 20 Haziran 2013 YoğunBakım Ventilasyon Kursu

18. 28-29 Haziran 2013 Genel Cerrahi Laparoskopik Kolo-rektal Cerrahi Kursu-C.yayın

19. 05 Eylül 2013 İSTEM/Kadın Doğum “SGI Summit Turkey” Laparoskopik Cerrahi Kursu

20. 15 Eylül 2013 Genel Cerrahi Vasküler Cerrahi Kursu

21. 11 Kasım 2013 İTF Dekanlık Canlı yayın

22. 20-23 Kasım 2013 KBB Hastalıkları Master Class Kursu-Canlı yayın

23. 25 Kasım 2013 Genel Cerrahi Abdominal Duvar Kapama Yöntemleri

24. 26 Kasım 2013 Kadın Hastalıkları Ürojinekoloji Kursu-Canlı yayın

25. 5-6 Aralık 2013 İSTEM /Genel Cerrahi Temel Laparoskopik Cerrahi Kursu-C.yayın

26. 11 Aralık 2013 İTF Dekanlık Canlı yayın

27. 19-20 Aralık 2013 KBB Hastalıkları Master Class Kursu-Canlı yayın 

DİĞER TOPLANTILAR (56 Toplantı)

 

1. 17.01.2013 Genel Cerrahi Akademik Kurul
2. 30.01.2013 Genel Cerrahi İdari Toplantı
3. 31.01.2013 Genel Cerrahi Akademik Kurul
4. 13.02.2013 Radyoloji Toplantı
5. 20.02.2013 İTF Dekanlık Vakıf Toplantısı
6. 28.02.2013 Genel Cerrahi Akademik Kurul
7. 28.02.2013 İTF Dekanlık UTEAK
8. 05.03.2013 İTF Dekanlık Toplantı
9. 11.03.2013 İTF Dekanlık UTEAK – Akreditasyon Toplantısı
10. 11.03.2013 Biyokimya, T. Bilimler Toplantı
11. 18.03.2013 İTF Dekanlık UTEAK – Akreditasyon Toplantısı
12. 21.03.2013 İTF Dekanlık UTEAK – Akreditasyon Toplantısı
13. 21.03.2013 Genel Cerrahi Akademik Kurul
14. 27.03.2013 Genel Cerrahi Akademik Kurul
15. 01.04.2013 İTF Dekanlık UTEAK – Akreditasyon Toplantısı
16. 02.04.2013 Genel Cerrahi Akademik Kurul
17. 13.04.2013 Sualtı Hekimliği Toplantı
18. 17.04.2013 İTF Dekanlık UTEAK – Akreditasyon Toplantısı
19. 24.04.2013 İTF Dekanlık UTEAK – Akreditasyon Toplantısı
20. 25.04.2013 Genel Cerrahi Akademik Kurul
21. 30.04.2013 İTF Dekanlık UTEAK – Akreditasyon Toplantısı
22. 08.05.2013 İTF Dekanlık UTEAK – Akreditasyon Toplantısı
23. 11.05.2013 Acil Cerrahi Toplantı
24. 14.05.2013 Çocuk H. ve Çocuk Cerr. Toplantı
25. 15.05.2013 İTF Dekanlık UTEAK – Akreditasyon Toplantısı
26. 15.05.2013 Tıbbi Genetik ABD Akademik Kurul
27. 21.05.2013 Tıbbi Genetik + K.Doğum Toplantı
28. 22.05.2013 İTF Dekanlık Uteak – Akreditasyon Toplantısı
29. 29.05.2013 İTF Dekanlık Uteak – Akreditasyon Toplantısı
30. 30.05.2013 Genel Cerrahi Akademik Kurul
31. 06.06.2013 İTF Dekanlık UTEAK – Akreditasyon Toplantısı
32. 12.06.2013 Genel Cerrahi Toplantı
33. 12.06.2013 Genel Cerrahi Akademik Kurul
34. 24.06.2013 İTF Dekanlık Anabilimdalı Başkanları Toplantısı
35. 09.07.2013 Üroloji Sınav
36. 10.07.2013 Genel Cerrahi C servisi Toplantı
37. 12.07.2013 Genel Cerrahi Akademik Kurul
38. 11.09.2013 Genel Cerrahi Akademik Kurul
39. 22.09.2013 Kadın Doğum Toplantı
40. 02.10.2013 Kadın Doğum Toplantı
41. 07.10.2013 Kadın Doğum İnfertilite Toplantısı
42. 10.10.2013 Genel Cerrahi Asistan Toplantısı
43. 12.10.2013 Üroloji Toplantı
44. 21.10.2013 Kadın Doğum İnfertilite Toplantısı
45. 04.11.2013 Kadın Doğum İnfertilite Toplantısı
46. 11.11.2013 Kadın Doğum İnfertilite Toplantısı
47. 12.11.2013 İTF Dekanlık Vakıf Toplantısı
48. 12.11.2013 Dekan Yard. A. Kadıoğlu Toplantı
49. 18.11.2013 Kadın Doğum İnfertilite Toplantısı
50. 27.11.2013 Genel Cerrahi Akademik Kurul
51. 25.11.2013 Kadın Hastalıkları İnfertilite Toplantısı
52. 02.12.2013 Kadın Doğum İnfertilite Toplantısı
53. 09.12.2013 Kadın Doğum İnfertilite Toplantısı
54. 13.12.2013 Genel Cerrahi Akademik Kurul
55. 16.12.2013 Kadın Doğum İnfertilite Toplantısı
56. 30.12.2013 Kadın Doğum İnfertilite Toplantısı
 

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ (STE) ETKİNLİKLERİ (Toplam 144 etkinlik)

 

Ocak

1. 02.01.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
2. 04.01.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
3. 04.01.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
4. 04.01.2013 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
5. 08.01.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
6. 09.01.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
7. 11.01.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
8. 11.01.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
9. 11.01.2013 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
10. 15.01.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
11. 16.01.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
12. 22.01.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
13. 25.01.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
14. 25.01.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
15. 25.01.2013 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
16. 29.01.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
17. 30.01.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 

Şubat

18. 01.02.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
19. 01.02.2013 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
20. 05.02.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
21. 08.02.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
22. 12.02.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
23. 15.02.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
24. 15.02.2013 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
25. 19.02.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
26. 22.02.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
27. 22.02.2013 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
28. 26.02.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
 Mart

29. 01.03.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
30. 01.03.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
31. 01.03.2013 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
32. 05.03.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
33. 06.03.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
34. 08.03.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
35. 08.03.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
36. 08.03.2013 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
37. 12.03.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
38. 13.03.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
39. 15.03.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
40. 15.03.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
41. 15.03.2013 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
42. 19.03.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
43. 20.03.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
44. 22.03.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
45. 22.03.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
46. 22.03.2013 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
47. 26.03.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
48. 27.03.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
49. 29.03.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
50. 29.03.2013 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
 

Nisan

51. 02.04.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
52. 09.04.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
53. 10.04.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
54. 12.04.2013 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
55. 16.04.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
56. 17.03.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
57. 19.04.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
58. 19.04.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
59. 19.04.2013 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
60. 24.04.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
61. 26.04.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
62. 26.04.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
63. 26.04.2013 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
64. 30.04.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
 

Mayıs

65. 03.05.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
66. 03.05.2013 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
67. 07.05.2013 Cerr., Rady., Pato. Meme Onkoloji Toplantısı
68. 10.05.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
69. 10.05.2013 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
70. 10.05.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
71. 14.05.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
72. 17.05.2013 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
73. 21.05.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
74. 28.05.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
75. 31.05.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
76. 31.05.2013 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
 Haziran

77. 04.06.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
78. 07.06.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
79. 11.06.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
80. 14.06.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
81. 14.06.2013 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
82. 18.06.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
83. 21.06.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
84. 21.06.2013 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
85. 25.06.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
 Temmuz

86. 02.07.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
87. 05.07.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
88. 09.07.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
89. 16.07.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
90. 19.07.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
91. 23.07.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
92. 26.07.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
93. 30.07.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
 Ağustos

94. 02.08.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
95. 06.08.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
96. 13.08.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
97. 16.08.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
98. 20.08.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
99. 23.08.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
100. 27.08.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
 

Eylül

101. 03.09.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
102. 06.09.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
103. 10.09.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
104. 13.09.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
105. 17.09.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
106. 20.09.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
107. 24.09.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
108. 27.09.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
 

Ekim

109. 01.10.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
110. 04.10.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
111. 08.10.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
112. 11.10.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
113. 22.10.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
114. 23.10.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
115. 25.10.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
116. 25.10.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 

Kasım

117. 01.11.201.3 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
118. 01.11.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
119. 05.11.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
120. 06.11.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
121. 08.11.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
122. 08.11.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
123. 12.11.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
124. 13.11.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
125. 15.11.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
126. 15.11.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
127. 15.11.2013 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
128. 27.11.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
129. 29.11.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
130. 29.11.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
131. 29.11.2013 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
 Aralık

132. 04.12.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
133. 06.12.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
134. 10.12.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
135. 11.12.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
136. 13.12.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
137. 17.12.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
138. 18.12.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
139. 24.12.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
140. 25.12.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
141. 27.12.2013 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
142. 27.12.2013 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
143. 27.12.2013 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
144. 31.12.2013 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Bilim Dallarının dersleri, tıpta uzmanlık eğitimi toplantıları, klinik içi çeşitli bilimsel ve idari toplantıları için de salonlarımız randevu verilerek kullanıma açık tutulmakta ve ihtiyaç duyulduğunda teknik cihaz-elemen desteği verilmektedir.

2014 Yılı Faaliyet Raporu
                   İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ

                          ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

                                              “İSTEM”

 
                         2014 yılı FAALİYET RAPORU
                   01 Ocak – 31 Aralık 2014 arası 1 yıllık dönem
KURSLAR, TELETIP – CANLI YAYIN BAĞLANTILARI (Toplam 15 etkinlik)

 

08 Ocak 2014 İstanbul Tıp Fakültesi Canlı Cerrahi-İç Hastalıkları Endoskopi (Canlı Yayın)
11 Ocak 2014 Çocuk Hastalıkları ABD Asistan Eğitim Kursu
12 Ocak 2014 Genel Cerrahi ABD ve Venöz Hastalıkta Tedavi Kursu Türk Cerrahi Derneği
17 Mart 2014 İstanbul Tıp Fakültesi Canlı Cerrahi-Üroloji Anabilim Dalı (Canlı Yayın)
20-21 Mart 2014 İSTEM Laparoskopik Fıtık Cerrahisi Kursu (İnguinal ve Ventral Herniler – Canlı Yayın)
22 Mart 2014 Çocuk Cerrahisi ABD Hipospadias Cerrahisi Kursu (Yurtdışı Canlı Yayın)
30-31 Mayıs 2014 İSTEM Laparoskopik Bariatrik Cerrahi Kursu (Canlı Yayın)
13 Haziran 2014 Radyoloji ABD Asistan Uyum Kursu
25-26 Eylül 2014 İTF Dekanlık Temel Cerrahi Kursu
29-30 Eylül 2014 Kadın Doğum ABD Üriner İnkontinans Hasta Değerlendirme ve Konservatif Tedavi Kursu
13-14-15 Ekim 2014 Çocuk Hastalıkları ABD NRP Kursu
18 Ekim 2014 İTF Dekanlık Vasküler Cerrahi Kursu
23-24 Ekim 2014 İSTEM Laparoskopik Cerrahi Kursu (Canlı Yayın)(İnguinal ve İnsizyonel – Ventral Herni Onarımı)
03 Kasım 2014 İstanbul Tıp Fakültesi Canlı Cerrahi Kalp Anatomisi (Canlı Yayın)
5-6 Aralık 2014 İSTEM Laparoskopik Cerrahi Kursu (Kolorektal Cerrahi Teknikler)
 

              AUDiO-ViDEO DONANIM ve TEKNİK ELEMAN DESTEĞİ

                             (Dijital Eğitim İçeriği Üretilmesi)

01 Ocak 2014 İstanbul Tıp Fakültesi Dergi İlanı (Billboard Çalışması)
08 Ocak 2014 İstanbul Tıp Fakültesi Canlı Cerrahi İç Hastalıkları Endoskopi (Canlı Yayın)Endoskopi Ünitesi; Bilgisayar, Kamera, Ses düzeni, Teknik elaman 14 Mart Amfisine; Kamera, Amplikatör, Teknik eleman
 

15 Ocak 2014 İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırma Süreç Çalıştayı (Kamera Çekimi) Teyfik Sağlam Amfisine; Kamera, Mikrofon, Teknik eleman
 

10 Mart 2014 İstanbul Tıp Fakültesi Dünya Kadınlar Günü Toplantı (Kamera Çekimi) Kemal Atay Amfisine; Kamera, Mikrofon, Teknik eleman
 

14 Mart 2014 İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Tıp Bayramı Töreni (Kamera Çekimi) 14 Mart Amfisine: Kamera, Teknik eleman
 

17 Mart 2014 İstanbul Tıp Fakültesi Canlı Cerrahi Üroloji Anabilim Dalı (Canlı Yayın) Ameliyathaneye; Bilgisayar, Kamera, Ses düzeni, Teknik elaman 14 Mart Amfisine; Kamera, Amplikatör, Teknik eleman
 

20-21 Mart 2014 İSTEM ve İstanbul Tıp Fakültesi Laparoskopik Fıtık Cerrahisi Kursu (Canlı Yayın)Ameliyathaneye; Bilgisayar, Kamera, Ses düzeni, Teknik elaman
 

30-31 Mayıs 2014 İSTEM ve İstanbul Tıp Fakültesi Laparoskopik Bariatrik Cerrahi Kursu (Canlı Yayın) Ameliyathaneye; Bilgisayar, Kamera, Ses düzeni, Teknik elaman
 

09 Ekim 2014 Tıp Öğrenimi Ana Komisyonu (Logo Çalışması)
 

23 Ekim 2014 İSTEM ve İstanbul Tıp Fakültesi Laparoskopik Cerrahi Kursu (Canlı Yayın) Ameliyathaneye; Bilgisayar, Kamera, Ses düzeni, Teknik elaman
 

03 Kasım 2014 İstanbul Tıp Fakültesi Canlı Cerrahi Kalp Anatomisi (Canlı Yayın) Ameliyathaneye;Bilgisayar, Kamera, Mikrofon, Teknik elaman 14 Mart Amfisine; Kamera, Mikrofon, Teknik eleman
 

30 Aralık 2014 İstanbul Tıp Fakültesi e-akademi (Billboard Çalışması)
 

             SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ (STE) ETKİNLİKLERİ (Toplam 154 etkinlik)

 

Ocak

01.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
01.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
01.2014 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
01.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
01.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
01.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
01.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
01.2014 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
01.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
01.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
01.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
01.2014 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
01.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
01.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
01.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
01.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
01.2014 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
01.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
01.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
01.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
01.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 

Şubat

02.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
02.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
02.2014 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
02.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
02.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
02.2014 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
02.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
02.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
02.2014 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
02.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
02.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
02.2014 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
 

Mart

03.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
03.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
03.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
03.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
03.2014 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
03.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
03.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
03.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
03.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
03.2014 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
03.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
03.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
03.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
03.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
03.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
03.2014 Çocuk Hastalıkları Beslenme Toplantısı
03.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
03.2014 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
 

Nisan

04.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
04.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
04.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
04.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
04.2014 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
04.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
04.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
04.2014 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
04.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
04.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
04.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
04.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
04.2014 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
04.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
04.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
04.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
04.2014 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
04.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
04.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 

Mayıs

05.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
05.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
05.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
05.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
05.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
05.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
05.2014 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
05.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
05.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
05.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
05.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
05.2014 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
05.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
05.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
05.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
05.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
05.2014 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
05.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
05.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 

Haziran

06.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
06.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
06.2014 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
06.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
06.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
06.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
06.2014 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
06.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
06.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
06.2014 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
 

Temmuz

07.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
07.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
07.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
 

Ağustos

08.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
 

Eylül

09.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
09.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
09.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
09.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
09.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
09.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
09.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
 

Ekim

10.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
10.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
10.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
10.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
10.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
10.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
10.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
10.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
10.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 

Kasım

11.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
11.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim
11.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
11.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
11.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
11.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
11.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
11.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
11.2014 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
11.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
11.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
11.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
11.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
11.2014 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
11.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
11.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
11.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
11.2014 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
 

Aralık

12.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
12.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
12.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
12.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
12.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
12.2014 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
12.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
12.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
12.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
12.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı
12.2014 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
12.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
12.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
12.2014 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
12.2014 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
12.2014 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
12.2014 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
 

DİĞER TOPLANTILAR, DERSLER (Toplam 123 etkinlik)

 

01.2014 İTF Seçmeli Ders
01.2014 Kadın Doğum İnfertilite Toplantısı
01.2014 Kadın Doğum İnfertilite Toplantısı
01.2014 Genel Cerrahi Akademik Kurul
01.2014 Genel Cerrahi Sınav
01.2014 İTF Başhekim ve Bölüm Başk. Toplantı
01.2014 Genel Cerrahi Kura Çekimi
01.2014 Acil Cerrahi Vaka Toplantısı
02.2014 Kadın Doğum İnfetilite Toplantısı
02.2014 Kadın Doğum İnfertilite Toplantısı
02.2014 Genel Cerrahi Akademik Kurul
02.2014 Kadın Doğum İnfertilite Toplantısı
02.2014 Genel Cerrahi Kura Çekimi
02.2014 Kadın Doğum İnfertilite Toplantısı
02.2014 İTF Dekanlık Toplantı
02.2014 Üroloji Emeklilik Töreni
03.2014 Kadın Doğum İnfertilite Toplantısı
03.2014 İTF- Genel Cerrahi Toplantı
03.2014 İstanbul Cerr. Derneği Toplantı
03.2014 Kadın Doğum İnfertilite Toplantısı
03.2014 Genel Cerrahi Akademik Kurul
03.2014 Kadın Doğum İnfertilite Toplantısı
03.2014 İstanbul Cerr. Derneği Toplantı
03.2014 Genel Cerrahi İntörn Toplantısı
03.2014 Genel Cerrahi Kura Çekimi
03.2014 Patoloji Ders
03.2014 Kadın Doğum İnfertilite Toplantısı
03.2014 İstanbul Cerr. Derneği Toplantı
03.2014 İTF Dekanlık Toplantı
04.2014 Kadın Doğum İnfertilite Toplantısı
04.2014 İstanbul Cerr. Derneği Toplantı
04.2014 Kadın Doğum İnfertilite Toplantısı
04.2014 Genel Cerrahi Sınav
04.2014 İstanbul Cerr. Derneği Toplantı
04.2014 Kadın Doğum Uzmanlık Yemeği
04.2014 Genel Cerrahi Akademik Kurul
04.2014 Kadın Doğum İnfertilite Toplantısı
04.2014 Kadın Doğum Akreditasyon
04.2014 ELCD Genel Kurul
04.2014 Kadın Doğum İnfertilite Toplantısı
04.2014 Kadın Doğum İnfertilite Toplantısı
04.2014 İTF Robot Bilgilendirme Toplantısı
04.2014 İTF Anabilim Dalı Başkanları Toplantısı
04.2014 Genel Cerrahi Akademik Kurul
05.2014 Kadın Doğum İnfertilite Toplantısı
05.2014 Genel Cerrahi Akademik Kurul
05.2014 Plastik Cerrahi Emeklilik Töreni
05.2014 Kadın Doğum İnfertilite Toplantısı
05.2014 Genel Cerrahi Akademik Kurul
05.2014 Genel Cerrahi İntörn Toplantısı
05.2014 Kadın Doğum İnfertilite Toplantısı
05.2014 Genel Cerrahi Kura Çekimi
05.2014 Kadın Doğum İnfertilite Toplantısı
05.2014 İTF Dekanlık Outlok Eğitimi
06.2014 Kadın Doğum İnfertilite Toplantısı
06.2014 Dermatoloji Ders
06.2014 Kadın Doğum İnfertilite Toplantısı
06.2014 İTF Dekanlık Başhekimlik + Bilgi İşlem Toplantı
06.2014 Genel Cerrahi Kura Çekimi
06.2014 Dermatoloji Ders
06.2014 Kadın Doğum İnfertilite Toplantısı
06.2014 İstanbul Cerr. Derneği Toplantı
06.2014 İTF Başhekimlik Faturalarla İlgili Bilgilendirme Toplantısı
06.2014 Kadın Doğum İnfertilite Toplantısı
07.2014 İTF Başhekimlik + Personel Toplantı
07.2014 İTF Başhekimlik + Personel Toplantı
07.2014 Genel Cerrahi Akademik Kurul
07.2014 İTF Dekanlık Toplantı
07.2014 Genel Cerrahi Kura Çekimi
07.2014 Genel Cerrahi Akademik Kurul
07.2014 İstanbul Cerr. Derneği Toplantı
08.2014 İTF Dekanlık Toplantı
08.2014 Kadın Doğum Toplantı
09.2014 Kadın Doğum İntörn Toplantısı
09.2014 Genel Cerrahi Kura Çekimi
09.2014 İTF Dekanlık Toplantı
09.2014 İTF Dekanlık Dönem Koordinatör Seçimi
09.2014 İTF Dekanlık İş Güvenliği Eğitimi
09.2014 Genel Cerrahi Akademik Kurul
09.2014 İTF Dekanlık İş Güvenliği Eğitimi
09.2014 İTF Dekanlık İş Güvenliği Eğitimi
10.2014 Genel Cerrahi Kura Çekimi
10.2014 İTF Seçmeli Ders
10.2014 Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Kanserleri Vaka Toplantısı
10.2014 İTF Seçmeli Ders
10.2014 İTF Seçmeli Ders
10.2014 Genel Cerrahi Toplantı
10.2014 İstanbul Cerr. Derneği Toplantı
11.2014 Genel Cerrahi Kura Çekimi
11.2014 İstanbul Cerr. Derneği Toplantı
11.2014 Genel Cerrahi Toplantı
11.2014 Genel Cerrahi Akademik Kurul
11.2014 İTF Seçmeli Ders
11.2014 Üroloji Toplantı
11.2014 Türk Androloji Derneği Toplantı
11.2014 Endokrin Toplantı
11.2014 İstanbul Cerr. Derneği Toplantı
11.2014 Genel Cerrahi Klinik İçi Toplantı
11.2014 İTF Seçmeli Ders
11.2014 İst. Tıp Fakültesi Vakfı Toplantı
11.2014 Genel Cerrahi Toplantı
11.2014 Bebek Odası ve II. Düzey Toplantı
11.2014 Genel Cerrahi Sınav
11.2014 Genel Cerrahi Toplantı
11.2014 İTF Seçmeli Ders
12.2014 Genel Cerrahi Kura Çekimi
12.2014 Genel Cerrahi Toplantı
12.2014 Genel Cerrahi Toplantı
12.2014 Kalp Damar Cerrahisi Ders
12.2014 Kadın Doğum Yemek
12.2014 Biyokimya Toplantı
12.2014 Genel Cerrahi Toplantı
12.2014 İTF Seçmeli Ders
12.2014 Genel Cerrahi Toplantı
12.2014 İTF Seçmeli Ders
12.2014 Genel Cerrahi Akademik Kurul
12.2014 İstanbul Cerr. Derneği Toplantı
12.2014 Genel Cerrahi Kura Çekimi
12.2014 Kadın Doğum Uzmanlık Yemeği
12.2014 İTF Dekanlık Toplantı
12.2014 Kadın Doğum Yılbaşı Kutlaması
12.2014 Genel Cerrahi Toplantı
12.2014 İTF Seçmeli Ders
 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Bilim Dallarının dersleri, tıpta uzmanlık eğitimi toplantıları, klinik içi

çeşitli bilimsel ve idari toplantıları için de salonlarımız randevu verilerek kullanıma açık tutulmakta ve ihtiyaç

duyulduğunda teknik cihaz-elemen desteği verilmektedir.

2015 Yılı Faaliyet Raporu
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ


“iSTEM”


 2015 yılı FAALİYET RAPORU
01 Ocak – 31 Aralık 2015 arası 1 yıllık dönem
KURSLAR, TELETIP – CANLI YAYIN BAĞLANTILARI (Toplam 18 Etkinlik)

21 Şubat 2015 Üroloji Anabilim Dalı Protez Kursu
8-9 Mart 2015 Genel Cerrahi Laparoskopik Bariatrik Cerrahi Kursu (Canlı Yayın)
20 Mart 2015 Kadın Doğum Adolesan Jinekoloji Kursu
28 Mart 2015 Üroloji Multidisipliner Ürolojik Onkoloji Kursu
2 Nisan 2015 Çocuk Hastalıkları Bilimsel Araştırma Temel İlkeler Kursu
4 Nisan 2015 Sualtı Hekimliği Ulusal Sualtı ve Hiperbarik Toplantısı
17-18 Nisan 2015 Kadın Doğum Obstetrik Anal Sfinkter Hasarına Multidisipliner Yaklaşım ve Anorektal Ultrasonografi Kursu (Canlı Yayın)
14 Haziran 2015 Kadın Doğum Jinekolojik Onkoloji Video Çalıştayı (Canlı Yayın)
19 Eylül 2015 Genel Cerrahi Meme USG Kursu
30 Eylül 2 Ekim 2015 Çocuk Hastalıkları Neonatal Resüsitasyon Uygulayıcı Eğitim Programı
14 Ekim 2015 Ürojinekoloji ve Ulusal Ürojinekoloji Kongresi (Canlı Yayın)
27 Ekim 2015 Çocuk Hastalıkları Acil Kursu
3 Kasım 2015 İstanbul Tıp Fakültesi Temel EKG Kursu (Canlı Yayın)
13-14 Kasım 2015 Tıbbi Biyoloji HLA Günleri Kursu
19 Kasım 2015 Çocuk Hastalıkları Acil Kursu
28 Kasım 2015 Genel Cerrahi Tiroid Cerr. Sinir Monitorizasyonu Kursu (Canlı Yayın)
05 Aralık 2015 Genel Cerrahi Sütür ve Stapler Teknikleri Kursu
19 Aralık 2015 Kalp Damar Cerrahi ABD Mitral Kapak Tamiri Kursu
 

 

 

AUDiO-ViDEO DONANIM ve TEKNİK ELEMAN DESTEĞİ

(Dijital Eğitim İçeriği Üretilmesi) (Toplam 16 Etkinlik)

07 Ocak 2015 Canlı Cerrahi İç Hastalıkları Endoskopi (Endoskopiden 14 Mart Amfisine Canlı Yayın)
09 Ocak 2015 Canlı Cerrahi Genel Cerrahi Safra Kesesi
(Ameliyathaneden 14 Mart Amfisine Canlı Yayın)

12 Şubat 2015 Dr Bülent Ergun Kadın Doğum Montaj
12 Şubat 2015 İstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Stratejik Planı
(Kitapçık Çalışması)

12 Şubat 2015 İstanbul Tıp Fakültesi Tarihine Bakış (Dergi Çalışması)
13 Şubat 2015 Dr. Levent Avtan Genel Cerrahi Kist Hidatik Ameliyat Çekimi
20 Şubat 2015 Genel Cerrahi Laparoskopik Cerrahi Kursu (Salon Çekimi)
8-9 Mart 2015 Lap. Bariatrik Cerrahi Kursu (Ameliyathaneden Canlı Yayın)
27 Mart 2015 Canlı Cerrahi Üroloji Böbrek Ameliyatı
(Ameliyathaneden 14 Mart Amfisine Canlı Yayın)

28 Mart 2015 Üroloji Kursu (Mesane Kanseri) (Tam Gün Kamera Çekimi)
17-18 Nisan 2015 Obstetrik Anal Sfinkter Hasarlarına Multidisipliner Yaklaşım ve Ultrasonografi Kursu
(Ameliyathaneden Canlı Yayın)

14 Haziran 2015 Kadın Doğum Jinekoloji Onkoloji Kursu (Ameliyathaneden İstem Salonuna Canlı Yayın)
06 Temmuz 2015 Ortopedi tam gün ameliyat çekimi Dr. Halil Balcı
14 Ekim 2015 Kadın Doğum Jineoloji Kursu (Ameliyathaneden Canlı Yayın)
11 Kasım 2015 Çocuk Mezuniyet Sonrası Söyleşi Prof. İlber Ortaylı (Ses Sistemi Kurulumu)
28 Kasım 2015 Tiroid Cerrahisi Sinir Monitorizasyonu Kursu (Ameliyathaneden Canlı Yayın)
SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ (STE) ETKİNLİKLERİ (Toplam 163 Etkinlik)

Ocak

01.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
01.2015 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
01.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
01.2015 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
01.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
01.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
01.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
01.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
01.2015 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
01.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
01.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
01.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
01.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
01.2015 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
01.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
01.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
01.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
Şubat

02.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
02.2015 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
02.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
02.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
02.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
02.2015 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
02.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
02.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
02.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
02.2015 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
02.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
02.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
02.2015 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
02.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
Mart

03.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
03.2015 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
03.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
03.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
03.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
03.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
03.2015 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
03.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
03.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
03.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
03.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
03.2015 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
03.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
03.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
03.2015 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
03.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
03.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
03.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
03.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
Nisan

04.2015 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
04.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
04.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
04.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
04.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
04.2015 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
04.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
04.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
04.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
04.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
04.2015 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
04.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
04.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
04.2015 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
04.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
04.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
04.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
04.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
04.2015 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
04.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
Mayıs

05.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
05.2015 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
05.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
05.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
05.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
05.2015 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
05.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
05.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
05.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
05.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
05.2015 Genel Cerrahi Klinik Eğitimi Toplantısı
05.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
05.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
05.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
05.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
05.2015 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
05.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
05.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
05.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
Haziran

06.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
06.2015 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
06.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
06.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
06.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
06.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
06.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
06.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
06.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
06.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
06.2015 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
06.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
06.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
06.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
06.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
06.2015 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
06.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
06.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
06.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
06.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
Temmuz

07.2015 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
07.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
07.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
07.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
07.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
07.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
07.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
07.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
07.2015 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
07.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
07.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
Ağustos

08.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
Eylül

09.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
09.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
09.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
Ekim

10.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
10.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
10.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
10.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
10.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
10.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
10.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
10.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
10.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
10.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
Kasım

11.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
11.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
11.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
11.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
11.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
11.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
11.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
11.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
11.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
11.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
11.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
11.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
Aralık

12.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
12.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
12.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
12.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
12.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
12.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
12.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
12.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
12.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
12.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
12.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
12.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
12.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
12.2015 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
12.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
12.2015 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
12.2015 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
DİĞER TOPLANTILAR, DERSLER (Toplam 122 Etkinlik)

01.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Semineri
01.2015 İstanbul Cerrahi Dern. Toplantı
01.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Semineri
01.2015 Genel Cerrahi Akademik Kurul
01.2015 Kadın Doğum Toplantı
01.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Semineri
01.2015 Genel Cerrahi Kura Çekimi
01.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Semineri
02.2015 İstanbul Cerrahi Dern. Toplantı
02.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Semineri
02.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Semineri
02.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Semineri
02.2015 Genel Cerrahi Kura Çekimi
02.2015 İst. Tıp Fak. Vakfı Toplantı
02.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Semineri
03.2015 Kadın Doğum Uzmanlık Yemeği
03.2015 Genel Cerrahi Akademik Kurul
03.2015 Kadın Doğum Toplantı
03.2015 Sualtı Hekimliği Yara Konseyi
03.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Semineri
03.2015 Genel Cerrahi Seçmeli Ders
03.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Semineri
03.2015 Genel Cerrahi Seçmeli Ders
03.2015 Genel Cerrahi Kura Çekimi
03.2015 İstnabul Cerrahi Dern. Toplantı
03.2015 İstanbul Çocuk Enf. Dern. Toplantı
03.2015 Genel Cerrahi Seçmeli Ders
03.2015 Genel Cerrahi C Servisi Toplantısı
03.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Semineri
03.2015 Genel Cerrahi C Servisi Toplantısı
04.2015 Genel Cerrahi Akademik Kurul
04.2015 Genel Cerrahi Seçmeli Ders
04.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Semineri
04.2015 Cerr. Tıp Bilm. Bölüm Bşk. Anabilim Dalları Toplantısı
04.2015 Genel Cerrahi C Servisi Toplantısı
04.2015 Genel Cerrahi Seçmeli Ders
04.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Semineri
04.2015 Genel Cerrahi Seçmeli Ders
04.2015 Genel Cerrahi Kura Çekimi
04.2015 Genel Cerrahi Seçmeli Ders
04.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Semineri
04.2015 Cerr. Tıp Bilm. Bölüm Bşk. Anabilim Dalları Toplantısı
04.2015 Genel Cerrahi Seçmeli Ders
05.2015 Genel Cerrahi Akademik Kurul
05.2015 Genel Cerrahi Seçmeli Ders
05.2015 Cerrahi Tıp Bilimleri Ameliyathane Kalite Toplantısı
05.2015 İTF – Dekanlık Kalite Grubu Toplantısı
05.2015 Acil Cerrahi Derneği Toplantı
05.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
05.2015 Genel Cerrahi Seçmeli Ders
05.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Semineri
05.2015 Genel Cerrahi Kura Çekimi
05.2015 Genel Cerrahi Seçmeli Ders
05.2015 İTF – Dekanlık 1. Sınıf Eğitim Toplantısı
05.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Semineri
05.2015 İstanbul Cerr. Dern. Toplantı
05.2015 Genel Cerrahi Seçmeli Ders
05.2015 Acil Travma Derneği Toplantı
05.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Semineri
05.2015 Genel Cerrahi Sınav
06.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Semineri
06.2015 Genel Cerrahi Akademik Kurul
06.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitimi Semineri
06.2015 Genel Cerrahi Kura Çekimi
06.2015 Entegre Oturum
06.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Semineri
06.2015 Genel Cerrahi Akademik Kurul
06.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Semineri
06.2015 İTF – Dekanlık 2. Dönem Toplantısı
06.2015 İTF – Dekanlık 2. Dönem Toplantısı
07.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Semineri
07.2015 İTF – Dekanlık Öğrenci Otomasyon Toplantısı
07.2015 İTF – Dekanlık Dönem İçi Toplantısı
07.2015 İTF – Dekanlık Öğrenci İşleri Toplantısı
07.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Semineri
07.2015 Plastik Cerrahi Emeklilik Töreni
08.2015 Genel Cerrahi Akademik Kurul
08.2015 Çocuk Hastalıkları Toplantı
08.2015 Genel Cerrahi Kura Çekimi
08.2015 Cerr. Tıp Bilm. Bölüm Bşk. Anabilim Dalları Toplantısı
09.2015 Genel Cerrahi Akademik Kurul
09.2015 Cerr. Tıp Bilm. Bölüm Bşk. Anabilim Dalları Toplantısı
09.2015 Genel Cerrahi Kura Çekimi
09.2015 Kadın Doğum Toplantı
09.2015 İTF – Dekanlık Kalite Birimi İç Tetkik Bilgi Toplantısı
10.2015 Cerr. Tıp Bilm. Bölüm Bşk. Anabilim Dalları Toplantısı
10.2015 Genel Cerrahi Kura Çekimi
10.2015 İTF – Dekanlık Kalite Birimi Toplantı
10.2015 Genel Cerrahi Seçmeli Ders
10.2015 İTF – Dekanlık İş Güvenliği Eğitimi
10.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Semineri
11.2015 Genel Cerrahi Akademik Kurul
11.2015 Hemşirelik Müdürlüğü Eğitim Toplantısı
11.2015 Genel Cerrahi Seçmeli Ders
11.2015 Genel Cerrahi Kura Çekimi
11.2015 Çocuk Hastalıkları Yenidoğan Yoğun Bakım Prematüre Günleri
11.2015 Genel Cerrahi Seçmeli Ders
11.2015 Türk HPB Dern. Genel Kurul Toplantısı
11.2015 İTF – Dekanlık Ölçme Değerlendirme Toplantı
11.2015 İst. Tıp. Fak. Vakfı Toplantı
11.2015 İTF – Dekanlık Ölçme Değerlendirme Toplantısı
12.2015 Genel Cerrahi Akademik Kurul
12.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Semineri
12.2015 Genel Cerrahi Seçmeli Ders
12.2015 İT – Dekanlık Kalite Birimi Toplantı
12.2015 İnfeksiyon Kontrol Komitesi Toplantısı
12.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Semineri
12.2015 Genel Cerrahi İntörn Kura Çekimi
12.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Semineri
12.2015 Genel Cerrahi Seçmeli Ders
12.2015 İTF – Dekanlık Hemşirelere İş Güvenliği Eğitimi
12.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Semineri
12.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Semineri
12.2015 Genel Cerrahi Seçmeli Ders
12.2015 İTF – Dekanlık Toplantı
12.2015 İTF – Dekanlık Emeklilik Töreni
12.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Semineri
12.2015 İstanbul Cerrahi Derneği Toplantı
12.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Semineri
12.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Semineri
12.2015 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Semineri
12.2015 Genel Cerrahi Seçmeli Ders
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI (Toplam 349 Etkinlik)

Ocak

01.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2015 Çocuk Hastalıkları Nefroloji Toplantısı
01.2015 Çocuk Hastalıkları Ders
01.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
01.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Eğitimi
01.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Eğitimi
01.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2015 Çocuk Hastalıkları Asistan+Uzman Toplantısı
01.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Eğitimi
01.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2015 Çocuk Hastalıkları Nefroloji Toplantısı
01.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi
01.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2015 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
01.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Eğitimi
01.2015 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Toplantısı
01.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Eğitimi
01.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2015 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı
01.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Eğitimi
01.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2015 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
01.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2015 Çocuk Hastalıkları Romatoloji Toplantısı
01.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Eğitimi
01.2015 Çocuk Hastalıkları Yoğun Bakım Hemşire Toplantısı
01.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Eğitimi
01.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2015 Çocuk Hastalıkları Hizmet İçi Eğitimi
01.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2015 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
01.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Eğitimi
01.2015 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Toplantısı
01.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Eğitimi
01.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2015 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı
01.2015 Çocuk Hastalıkları Beslenme Metabolizma Toplantısı
Şubat

02.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.2015 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
02.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Eğitimi
02.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Eğitimi
02.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.2015 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
02.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Eğitimi
02.2015 Çocuk Hastalıkları Toplantı
02.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Eğitimi
02.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.2015 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
02.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.2015 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
02.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Eğitimi
02.2015 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Toplantısı
02.2015 Çocuk Hastalıkları Hizmet İçi Eğitimi
02.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Eğitimi
02.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.2015 Çocuk Hastalıkları Kura Çekimi
02.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Eğitimi
02.2015 Çocuk Hastalıkları Nefroloji Toplantısı
02.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Eğitimi
02.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.2015 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
02.2015 Çocuk Hastalıkları Toplantı
02.2015 Çocuk Hastalıkları Beslenme Metabolizma Toplantısı
02.2015 Çocuk Hastalıkları Toplantı
02.2015 Çocuk Hastalıkları Beslenme Metabolizma Toplantısı
Mart

03.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2015 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
03.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2015 Çocuk Hastalıkları Hizmet İçi Eğitimi
03.2015 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Toplantısı
03.2015 Çocuk Hastalıkları Hizmet İçi Eğitimi
03.2015 Çıocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
03.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
03.2015 Çocuk Hastalıkları Hematoloji Toplantısı
03.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
03.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2015 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı
03.2015 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik + El Cerrahisi Toplantısı
03.2015 Çocuk Hastalıkları Tez Sunumu
03.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2015 Çocuk Hastalıkları Beslenme Metabolizma Toplantısı
03.2015 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
03.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
03.2015 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Toplantısı
03.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
03.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2015 Çocuk Hastalıkları Toplantı
03.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2015 Çocuk Hastalıkları Hemşirelik Eğitim Toplantısı
03.2015 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
03.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
03.2015 Çocuk Hastalıkları Doçentlik Sınavı
03.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
03.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2015 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı
03.2015 Çocuk Hastalıkları Beslenme Metabolizma Toplantısı
03.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2015 Çocuk Hastalıkları Beslenme Metabolizma Toplantısı
03.2015 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
03.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
Nisan

04.2015 Çocuk Hastalıkları Romatloji Toplantısı
04.2015 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Toplantısı
04.2015 Çocuk Hastalıkları Alerji Toplantısı
04.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
04.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.2015 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
04.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.2015 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
04.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
04.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
04.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.2015 Çocuk Hastalıkları Hizmet İçi Eğitimi
04.2015 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
04.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.2015 Çocuk Hastalıkları Toplantı
04.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.2015 Çocuk Hastalıkları Kura Çekimi
04.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.2015 Çocuk Hastalıkları Dernek Toplantısı
04.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
04.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
04.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.2015 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
04.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
04.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
04.2015 Çocuk Hastalıkları Nefroloji Toplantısı
04.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.2015 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Toplantısı
04.2015 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı
04.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
Mayıs

05.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2015 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
05.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
05.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
05.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2015 Çocuk Hastalıkları Hemşirelik Eğitim Toplantısı
05.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2015 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
05.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
05.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
05.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2015 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı
05.2015 Çocuk Hastalıkları Toplantı
05.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2015 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
05.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
05.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
05.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2015 Çocuk Hastalıkları Toplantı
05.2015 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
05.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
05.2015 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Toplantısı
05.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
05.2015 Çocuk Hastalıkları Beslenme Metabolizma Toplantısı
05.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2015 Çocuk Hastalıkları Tez Sınavı
05.2015 Çocuk Hastalıkları Beslenme Metabolizma Toplantısı
05.2015 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı
Haziran

06.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.2015 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
06.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
06.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
06.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.2015 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
06.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.2015 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
06.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
06.2015 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Toplantısı
06.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.2015 Çocuk Hastalıkları Beslenme Metabolizma Toplantısı
06.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
Temmuz

07.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
07.2015 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
07.2015 Çocuk Hastalıkları Pediatri Toplantısı
07.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
07.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
07.2015 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Toplantısı
07.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
07.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
07.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
07.2015 Çocuk Hastalıkları Toplantı
07.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
07.2015 Çocuk Hastalıkları Ders
07.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
07.2015 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
07.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
29:07.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
07.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
Ağustos

08.2015 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
08.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
08.2015 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Toplantısı
08.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
08.2015 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
08.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
08.2015 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Sınav
08.2015 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
08.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
08.2015 Çocuk Hastalıkları Ders
08.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
08.2015 Çocuk Hastalıkları Toplantı
08.2015 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
08.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
08.2015 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Toplantısı
08.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
08.2015 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Sınav
08.2015 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
08.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
08.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
08.2015 Çocuk Hastalıkları Beslenme Metabolizma Toplantısı
08.2015 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
Eylül

09.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
09.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
09.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
09.2015 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
09.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
09.2015 Çocuk Hastalıkları Ders
09.2015 Çocuk Hastalıkları Tıbbı Genetik Toplantısı
09.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
09.2015 Çocuk Hastalıkları Ders
09.2015 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
09.2015 Çocuk Hastalıkları Ders
09.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
09.2015 Çocuk Hastalıkları Kura Çekimi
09.2015 Çocuk Hastalıkları Asistan + Uzman Toplantısı
09.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
09.2015 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Toplantısı
09.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
09.2015 Çocuk Hastalıkları Toplantı
09.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
09.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
09.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
Ekim

10.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
10.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.2015 Çocuk Hastalıkları Toplantı
10.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
10.2015 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Toplantısı
10.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
10.2015 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
10.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
10.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.2015 Genel Cerrahi Kura Çekimi
10.2015 Çocuk Hastalıkları Toplantı
10.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
10.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.2015 Çocuk Hastalıkları Sınav
10.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.2015 Çocuk Hastalıkları Toplantı
10.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
10.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.2015 Çocuk Hastalıkları Sınav
10.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
10.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
10.2015 Çocuk Hastalıkları Toplantı
10.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
10.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.2015 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı
10.2015 Çocuk Hastalıkları Beslenme Metabolizma Toplantısı
10.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
10.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.2015 Çocuk Hastalıkları Sınav
10.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
Kasım

11.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
11.2015 Çocuk Hastalıkları Toplantı
11.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
11.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
11.2015 Çocuk Hastalıkları Kura Çekimi
11.2015 Çocuk Hastalıkları Probleme Dayalı Öğrenim Toplantısı
11.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
11.2015 Çocuk Hastalıkları Probleme Dayalı Öğrenim Toplantısı
11.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
11.2015 Çocuk Hastalıkları Probleme Dayalı Öğrenim Toplantısı
11.2015 Çocuk Hastalıkları İlber Ortaylı Söyleşi
11.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
11.2015 Çocuk Hastalıkları Probleme Dayalı Öğrenim Toplantısı
11.2015 Çocuk Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Toplantısı
11.2015 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı
11.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
11.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
11.2015 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
11.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
11.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
11.2015 Çocuk Hastalıkları Pediatri Konsey Toplantısı
11.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
11.2015 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı
11.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
11.2015 Çocuk Hastalıkları Aile Eğitim Toplantısı
11.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
11.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
11.2015 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
Aralık

12.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
12.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2015 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
12.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi
12.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
12.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
12.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2015 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
12.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
12.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
12.2015 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Kromozom Toplantısı
12.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
12.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi
12.2015 Çocuk Hastalıkları Hemşirelik Hizmeti Eğitimi
12.2015 Çocuk Hastalıkları Hemşirelik Hizmeti Eğitimi
12.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi
12.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
12.2015 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
12.2015 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı

2016 Faaliyet Raporu
           İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ

            ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İSTEM


           2016 yılı FAALİYET RAPORU

01 Ocak – 31 Aralık 2016 arası 1 yıllık dönem

KURSLAR, TELETIP – CANLI YAYIN BAĞLANTILARI 


 

Ocak 2016 KBB Canlı Cerrahi
26 Mart 2016 Genel Cerrahi Acil Cerrahi Kurs
04-05 Nisan 2016 Cerrahi Bilimler Temel Cerrahi Kursu
12-13 Mayıs 2016 Genel Cerrahi Lap.Bariatrik Cer.Kursu (Canlı Yayın)
14 Mayıs 2016 İstanbul Tıp Fak. Öğrenci Kongresi (Canlı Yayın)
24 Mayıs 2016 Hematoloji Kurs
4 Haziran 2016 Genel Cerrahi Vasküler Cerrahi Kursu
15-16-17 Ağustos 2016 Çocuk Has. NRP Kursu
25 Eylül 2016 Kadın Doğum Kurs
14-15 Ekim 2016 Genel Cerrahi Anorektal Fiz.Pelvik Tab. Hast. Kur
19 Kasım 2016 Üroloji Multidisipliner Onko-Androloji Semp.
21-22 Kasım 2016 Cerrahi Bilimler Temel Cerrahi Kursu
9 Aralık 2016 Kadın Doğum Obstetrik Anal Sfinkter Hasarı Kursu (Canlı Yayın)
10-11 Aralık 2016 Çocuk Cerrahisi Çocuk Cerrahisi Uygulamalı Kursu
 

AUDiO-ViDEO DONANIM ve TEKNİK ELEMAN DESTEĞİ

(Dijital Eğitim İçeriği Üretilmesi)

 

04 Ocak 2016 Canlı Cerrahi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endoskopi
(Endoskopiden 14 Mart Amfisine Canlı Yayın)

07 Ocak 2016 Canlı Cerrahi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Safra Kesesi
(Ameliyathaneden 14 Mart Amfisine Canlı Yayın)

25 Mart 2016 Canlı Cerrahi Üroloji Anabilim Dalı Böbrek Anatomisi
(Ameliyathaneden 14 Mart Amfisine Canlı Yayın)

02 Kasım 2016 Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
Tam Gün Eğitim Video Çekimi ve Montaj

04 Kasım 2016 Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Kalp Anatomisi
(Ameliyathaneden 14 Mart Amfisine Canlı Yayın)

1 Aralık 2016 1 Aralık Dünya AIDS Günü Afiş Tasarımı
3 Aralık 2016 3 Aralık Dünya Engeliler Günü Afiş Tasarımı
16 Kasım 2016 16 Kasım Dünya KOAH Günü Afiş Tasarımı
17 Kasım 2016 17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Günü Afiş Tasarımı
 

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ (STE) ETKİNLİKLERİ (Toplam 209 etkinlik)

Ocak

01.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
01.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
01.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
01.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
01.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
01.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
01.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
01.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
01.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
01.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
01.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
01.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
01.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
01.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
01.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
01.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
01.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
01.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
01.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
01.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
01.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
01.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
01.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
 

Şubat

02.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
02.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
02.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
02.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
02.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
02.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
02.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
02.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
02.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
02.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
02.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
02.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
02.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
02.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
02.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
02.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
02.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
02.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
02.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
02.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
02.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
 

Mart

03.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
03.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
03.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
03.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
03.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
03.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
03.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
03.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
03.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
03.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
03.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
03.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
03.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
03.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
03.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
03.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
03.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
03.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
03.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
03.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
03.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
03.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
03.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
03.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
03.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 

Nisan

04.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
04.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
04.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
04.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
04.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
04.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
04.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
04.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
04.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
04.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
04.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
04.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
04.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
04.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
04.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
04.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
04.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
04.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
04.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
04.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
04.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
04.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
04.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
04.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
04.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
04.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
 

Mayıs

05.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
05.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
05.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
05.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
05.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
05.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
05.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
05.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
05.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
05.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
05.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
05.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
05.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
05.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
05.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
05.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
05.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
05.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
05.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
 

 

Haziran

06.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
06.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
06.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
06.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
06.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
06.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
06.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
06.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
06.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
06.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
06.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
06.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
06.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
06.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
 

 

Temmuz

07.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
07.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
07.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
07.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
07.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
07.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
 

 

Ağustos

08.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
08.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
08.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
08.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
 

 

 

Eylül

09.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
09.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
09.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
09.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
09.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
09.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
09.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
 

 

Ekim

10.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
10.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
10.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
10.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
10.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
10.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
10.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
10.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
10.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
10.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
10.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
10.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
10.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
10.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
 

 

Kasım

11.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
11.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
11.2016 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Toplantısı
11.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
11.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
11.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
11.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
11.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
11.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
11.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
11.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
11.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
11.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
11.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
11.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
11.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
11.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
11.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
11.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
11.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
11.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
11.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
11.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
11.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
11.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
11.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
11.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 

 

Aralık

12.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
12.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
12.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
12.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
12.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
12.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
12.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
12.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
12.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
12.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
12.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
12.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
12.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
12.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
12.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
12.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
12.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
12.2016 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
12.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
12.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
12.2016 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
12.2016 Genel Cerrahi Klinik Eğitim Toplantısı
 

DİĞER TOPLANTILAR, DERSLER (Toplam 102 faaliyet)

01.2016 Genel Cerrahi Kura Çekimi
01.2016 İTF Canlı Cerrahi Bilgilendirme Toplantısı
01.2016 İst. KBB Uzmanlar Derneği Canlı Cerrahi
01.2016 İTF Sınav
01.2016 Genel Cerrahi Akademik Kurul
01.2016 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
01.2016 Kadın Doğum Uzmanlık Sınav Yemeği
01.2016 Radyoloji MR Eğitim Toplantısı
01.2016 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
01.2016 İTF Staj Toplantısı
01.2016 İTF Dekanlık Toplantı
01.2016 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
02.2016 İTF Sınav
02.2016 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
02.2016 İTF Sınav
02.2016 İTF Sınav
02.2016 İTF Öğrenci Toplantısı
02.2016 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
02.2016 İTF Öğretim Üyeleri Toplantı
02.2016 İTF Akreditasyon Toplantısı
02.2016 İTF Akreditasyon Ziyaret Ekibi
02.2016 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
02.2016 İTF ABD Kalite Temsilcileri Toplantısı
02.2016 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
02.2016 Genel Cerrahi Kura Çekimi
02.2016 Kadın Doğum Emeklilik Töreni
03.2016 Kalp Damar Cerrahisi Doçentlik Sınavı
03.2016 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
03.2016 İTF – Dekanlık Emeklilik Töreni
03.2016 Yoğun Bakım Hemşire Eğitimi
03.2016 Yoğun Bakım Hemşire Eğitimi
03.2016 İstanbul Cerrahi Derneği Toplantı
03.2016 Çocuk Cerrahisi Emeklilik Töreni
03.2016 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
03.2016 Yoğun Bakım Hemşire Yangın Eğitimi
03.2016 Yoğun Bakım Hemşire Yangın Eğitimi
03.2016 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
03.2016 Genel Cerrahi Kura Çekimi
03.2016 Genel Cerrahi Akademik Kurul
03.2016 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
04.2016 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
04.2016 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
04.2016 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
04.2016 Genel Cerrahi Akademik Kurul
04.2016 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
04.2016 Endokrin Cerrahi Derneği Genel Kurul
05.2016 Ulusal End. Lap. Cerr. Dern. Genel Kurul
05.2016 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
05.2016 İTF Öğrenci Toplantısı
05.2016 İTF – Dekanlık Anabilim Dalları Kalite Temsilcileri Top.
05.2016 İTF – Dekanlık Anabilim Dalı Kalite Temsilcileri Top.
05.2016 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
05.2016 Genel Cerrahi İntörn Kura Çekimi
05.2016 İTF – Dekanlık İş Güvenliği Eğitimi
05.2016 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
06.2016 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
06.2016 İTF Asistan Temsilcileri Toplantısı
06.2016 Kadın Doğum Ders
06.2016 Genel Cerrahi Akademik Kurul
06.2016 Kadın Doğum Asistan Yemeği
06.2016 Genel Cerrahi Akademik Kurul
06.2016 Türkiye Meme Federasyonu Toplantı
07.2016 İTF Asistan Temsilcileri Toplantısı
07.2016 Genel Cerrahi İntörn Kura Çekimi
08.2016 Kadın Doğum Uzmanlık Yemeği
08.2016 Genel Cerrahi Akademik Kurul
08.2016 İTF Asistan Temsilcileri Toplantısı
08.2016 Kadın Doğum Onkoloji Jinekoloji Toplantısı
09.2016 İTF Asistan Temsilcileri Toplantısı
09.2016 Genel Cerrahi İntörn Kura Çekimi
09.2016 Genel Cerrahi Akademik Kurul
09.2016 Kadın Doğum Toplantı
10.2016 Genel Cerrahi Akademik Kurul
10.2016 İTF Asistan Temsilcileri Toplantısı
10.2016 Çocuk Nöroloji Asistan Eğitim Kursu
10.2016 Genel Cerrahi İntörn Kura Çekimi
14-15.10.2016 Türk Kolon Rek. Cer. Dern. Pelvik Taban ve Anorektal Fizyoloji Kursu
10.2016 Genel Cerrahi Akademik Kurul
10.2016 Genel Cerrahi Seçmeli Ders
10.2016 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
10.2016 Genel Cerrahi Seçmeli Ders
11.2016 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
11.2016 İTF Asistan Temsilcileri Toplantısı
11.2016 Kadın Doğum II: Düzey Toplantı
11.2016 Genel Cerrahi Seçmeli Ders
11.2016 Kadın Doğum II. Düzey + Küvez Toplantı
11.2016 İTF Kütüphane Toplantı
11.2016 Genel Cerrahi Seçmeli Ders
11.2016 Genel Cerrahi Seçmeli Ders
11.2016 İstanbul Tıp Fakl. Vakfı Toplantı
11.2016 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
11.2016 Genel Cerrahi Seçmeli Ders
12.2016 İTF Asistan Temsilcileri Toplantısı
12.2016 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
12.2016 Genel Cerrahi İntörn Kura Çekimi
12.2016 Kadın Doğum Öğrencilerle Toplantı
12.2016 Genel Cerrahi Seçmeli Ders
12.2016 Genel Cerrahi Seçmeli Ders
12.2016 Biyokimya Bilimsel Toplantı
12.2016 İTF – Dekanlık TTM Bilgilendirme Toplantısı
12.2016 Genel Cerrahi Seçmeli Ders
12.2016 Kadın Doğum Emeklilik Töreni
 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI (Toplam 394 faaliyet)

Ocak

01.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2016 Çocuk Hastalıkları Kura Çekimi
01.2016 Çocuk Hastalıkları Ders
01.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2016 Çocuk Hastalıkları Toplantı
01.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
01.2016 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı
01.2016 Çocuk Hastalıkları T. Genetik Kromozon Toplantısı
01.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
01.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2016 Çocuk Hastalıkları Ders
01.2016 Çocuk Hastalıkları Ders
01.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2016 Çocuk Hastalıkları Ders
01.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
01.2016 Çocuk Hastalıkları Toplantı
01.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
01.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2016 Çocuk Hastalıkları Çocuk Enfeksiyon Toplantı
01.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2016 Çocuk Hastalıkları / Genetik Uzmanlık Sınav Yemeği
01.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi
01.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
01.2016 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Toplantısı
01.2016 Çocuk Hastalıkları Hematoloji Toplantısı
01.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
01.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
01.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2016 Çocuk Hastalıkları Ders
 

Şubat

02.2016 Çocuk Hastalıkları Kura Çekimi
02.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi
02.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
02.2016 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı
02.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
02.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.2016 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
02.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi
02.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
02.2016 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Toplantı
02.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi
02.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
02.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
02.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.2016 Çocuk Hastalıkları Morbidite Toplantısı
02.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.2016 Çocuk Hastalıkları Aşı Pratiği
02.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi
02.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.2016 Çocuk Hastalıkları Enfeksiyon Toplantısı
02.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
02.2016 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Toplantısı
02.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
02.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.2016 Çocuk Hastalıkları Kura Çekimi
 

Mart

03.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
03.2016 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı
03.2016 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Toplantısı
03.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
03.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi
03.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
03.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
03.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
03.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
03.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2016 Çocuk Hastalıkları Enfeksiyon Asistan Kursu
03.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
03.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
03.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
03.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2016 Çocuk Hastalıkları Asistan Sınavı
03.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2016 Çocuk Hastalıkları Ders
03.2016 Çocuk Hastalıkları Pratik
03.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2016 Çocuk Hastalıkları Asistan – Uzman Toplantısı
03.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
03.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2016 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı
 

Nisan

04.2016 Çocuk Hastalıkları Doçentlik Sınavı
04.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
04.2016 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
04.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.2016 Çocuk Hastalıkları Tez Sınavı
04.2016 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
04.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi
04.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
04.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
04.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.2016 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
04.2016 Çocuk Hastalıkları Morbidite Toplantısı
04.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
04.2016 Çocuk Hastalıkları Ders
04.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.2016 Çocuk Hastalıkları Hizmet İçi Eğitim Toplantısı
04.2016 Çocuk Hastalıkları Toplantı
04.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi
04.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
04.2016 Çocuk Hastalıkları Tez Sınavı
04.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
04.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.2016 Çocuk Hastalıkları Çocuk Enfeksiyon Toplantı
04.2016 Çocuk Hastalıkları Nefroloji Toplantı
04.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.2016 Çocuk Hastalıkları Hizmet İçi Eğitim Toplantısı
04.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
04.2016 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Toplantısı
04.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
04.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.2016 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı
 

Mayıs

05.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
05.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
05.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2016 Çocuk Hastalıkları Kardiyoloji Rutinler Kursu
05.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2016 Çocuk Hastalıkları Ders
05.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
05.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2016 Çocuk Hastalıkları Toplantı
05.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi
05.2016 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
05.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
05.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2016 Çocuk Hastalıkları Toplantı
05.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi
05.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2016 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
05.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
05.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
05.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2016 Çocuk Hastalıkları Asistan Sınavı
05.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi
05.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
05.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi
05.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2016 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
05.2016 Çocuk Hastalıları İntörn Dersi
05.2016 Çocuk Hastalıkları Kalite Birimi Toplantı
05.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
05.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Töreni
05.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
 

Haziran

06.2016 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı
06.2016 Çocuk Hastalıkları Öz Değerlendirme Testi ve Soru Tartışma
06.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
06.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.2016 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
06.2016 Çocuk Hastalıkları Endokrin Toplantı
06.2016 Çocuk Hastalıkları Morbidite Toplantısı
06.2016 Çocuk Hastalıkları Öz Değerlendirme Testi ve Soru Tartışma
06.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi
06.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
06.2016 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Toplantısı
06.2016 Çocuk Hastalıkları Öz Değerlendirme Testi ve Soru Tartışma
06.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
06.2016 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
06.2016 Çocuk Hastalıkları Öz Değerlendirme Testi ve Soru Tartışma
06.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.2016 Çocuk Hastalıkları Tez Sınavı
06.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi
06.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
06.2016 Çocuk Hastalıkları Öz Değerlendirme Testi ve Soru Tartışma
06.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
06.2016 Çocuk Hastalıkları Öz Değerlendirme Testi ve Soru Tartışma
06.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.2016 Çocuk Hastalıkları Öz Değerlendirme Testi ve Soru Tartışma
06.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.2016 Çocuk Hastalıkları Gastroenteroloji Toplantısı
06.2016 Çocuk Hastalıkları Kalite Birimi Toplantı
06.2016 Çocuk Hastalıkları Öz Değerlendirme Testi ve Soru Tartışma
06.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.2016 Çocuk Hastalıkları Gastroenteroloji Toplantısı
06.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.2016 Çocuk Hastalıkları Öz Değerlendirme Testi ve Soru Tartışma
06.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
 

Temmuz

07.2016 Çocuk Hastalıkları Öz Değerlendirme Testi ve Soru Tartışma
07.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
07.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
07.2016 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
07.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
07.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
07.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Kura Çekimi
07.2016 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Toplantısı
07.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
07.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
07.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
07.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
07.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi
07.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
07.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
07.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
 

Ağustos

08.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
08.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
08.2016 Çocuk Hastalıkları Asistan Uzman Toplantısı
08.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
08.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
08.2016 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
08.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
08.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi
08.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
08.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
08.2016 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Toplantı
08.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
08.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
08.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi
08.2016 Çocuk Hastalıkları NRP Kursu
08.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
08.2016 Çocuk Hastalıkları NRP Kursu
08.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
08.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
08.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
08.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi
08.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
08.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
08.2016 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Toplantısı
08.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
08.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
08.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
08.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Reçete Dersi
 

Eylül

09.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
09.2016 Çocuk Hastalıkları Toplantı
09.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
09.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
09.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
09.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
09.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
09.2016 Çocuk Hastalıklları Akademik Kurul
09.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
09.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Kura Çekimi
09.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
09.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
09.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
09.2016 Çocuk Hastalıkları Morbidite Toplantısı
09.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
09.2016 Çocuk Hastalıkları Endokrin Rutin Toplantısı
09.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
09.2016 Çocuk Hastalıkları Ders Tanıtımı
09.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
09.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
09.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
09.2016 Çocuk Hastalıkları Morbidite Toplantısı
 

 

Ekim

10.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
10.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
10.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
10.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.2016 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
10.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
10.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
10.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.2016 Çocuk Hastalıkları Asistan Uzman Toplantısı
10.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
10.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.2016 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Toplantısı
10.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
10.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.2016 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
10.2016 Çocuk Hastalıkları Morbidite Toplantısı
10.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.2016 Çocuk Hastalıkları Pratik
10.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
10.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
10.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
10.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
10.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.2016 Çocuk Hastalıkları Enfeksiyon Toplantı
10.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
10.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
10.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
10.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
10.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.2016 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı
10.2016 Çocuk Hastalıkları Tez Sınavı
10.2016 Çocuk Hastalıkları Pratik
10.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
 

Kasım

11.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
11.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
11.2016 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Toplantısı
11.2016 Çocuk Hastalıkları Seçmeli Ders
11.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
11.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
11.2016 Çocuk Hastalıkları Tez Değerlendirme
11.2016 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
11.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
11.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Kura Çekimi
11.2016 Çocuk Hastalıkları Ders Tanıtımı
11.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
11.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
11.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
11.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
11.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
11.2016 Çocuk Hastalıkları Tez Sınavı
11.2016 Çocuk Hastalıkları Morbidite Toplantısı
11.2016 Çocuk Hastalıkları 10 Kasım Etkinliği
11.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
11.2016 Çocuk Hastalıkları Ders Tanıtımı
11.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
11.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
11.2016 Çocuk Hastalıkları Tez Sınavı
11.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
11.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
11.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
11.2016 Çocuk Hastalıkları Allerji ABD Rutin Eğitim Toplantısı
11.2016 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Toplantısı
11.2016 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
11.2016 Çocuk Hastalıkları Ders
11.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
11.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
11.2016 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı
11.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
11.2016 Çocuk Hastalıkları Dersi
11.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
11.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
11.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
11.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
 

Aralık

12.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2016 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
12.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2016 Çocuk Hastalıkları Pratik
12.2016 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
12.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
12.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2016 Çocuk Hastalıkları Hemşire Toplantısı
12.2016 Çocuk Hastalıkları Asistan Uzman Toplantısı
12.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
12.2016 Çocuk Hastalıkları Pratik
12.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
12.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2016 Çocuk Hastalıkları Morbidite Toplantısı
12.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
12.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2016 Çocuk Hastalıkları Pratik
12.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
12.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
12.2016 Çocuk Hastalıkları Pratik
12.2016 Genel Cerrahi Seçmeli Ders
12.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
12.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
12.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2016 Çocuk Hastalıkları Tez Sınavı
12.2016 Çocuk Hastalıkları Pratik
12.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
12.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
12.2016 Çocuk Hastalıkları Pratik
12.2016 Çocuk Hastalıkları Tıbbi Genetik Toplantısı
12.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
12.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2016 Çocuk Hastalıkları Pratik
12.2016 Çocuk Hastalıkları Ders
12.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
12.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
12.2016 Çocuk Hastalıkları Pratik
12.2016 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2016 Çocuk Hastalıkları İntörn Toplantısı


2017 Faaliyet Raporu
 
             İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ

                     ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ


                                           “İSTEM”


  

                          2017 yılı FAALİYET RAPORU

             01 Ocak – 31 Aralık 2017 arası 1 yıllık dönem

 


KURSLAR, TELETIP – CANLI YAYIN BAĞLANTILARI 


 

19 Ocak 2017 Tıbbi Genetik Çocuk Eğitim Kursu
04 Mart 2017 İTF – Dekanlık Öğrenci Kongresi (Canlı Yayın)
08 Nisan 2017 Türk Üroloji Derneği Multidisipliner Üroloji Onkoloji Kursu (Canlı Yayın)
18 Nisan 2017 İTF – Dekanlık Bioistatistik Kursu
29 Nisan 2017 Fatih Ata Genç Kurs
15-16 Mayıs 2017 İTF – Dekanlık Temel Cerrahi Kursu
03 Haziran 2017 Fatih Ata Genç Kurs
13-14 Haziran 2017 Çocuk Hastalıkları NRP Kursu
                                              Neonatoloji Bilim Dalı 

29 Eylül 2017 Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Taban Posterior Kompartman
                   Pelvik Rekonstrüktif Sorunlarına Yaklaşım;

                   Cerrahi Derneği Obstetrik Anal Sfinkter Hasarı,

                   Türk Kolon ve Rektosel, Rektovaginal Fistül Kursu

                   Rektum Cerrahisi Derneği (Canlı Yayın)

6-7 Ekim 2017 Türk Üroloji Derneği Üretra Darlıklarında Son 30 Yıldaki Gelişmeler (Canlı Yayın)
26 Ekim 2017 Kadın Doğum 8. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi (Canlı Yayın)
15 Kasım 2017 İTF – Dekanlık EKG Kursu
27-28 Kasım 2017 İTF – Dekanlık Temel Cerrahi Kursu
01 Aralık 2017 Çocuk Cerrahisi Hipospadias Kursu (Canlı Yayın)
07 Aralık 2017 Kadın Doğum Kadın Doğum Günleri (Canlı Yayın)
                                                                                                                                                                           

AUDiO-ViDEO DONANIM ve TEKNİK ELEMAN DESTEĞİ

(Dijital Eğitim İçeriği Üretilmesi)

      1. 02 Ocak 2017 Canlı Cerrahi Endoskopi ve Kolonoskopi (Ameliyathaneden 14 Mart Amfisine Canlı Yayın)

      2.04 Ocak 2017 Canlı Cerrahi Safra Kesesi Ameliyatı (Ameliyathaneden 14 Mart Amfisine Canlı Yayın)

      3.22 Mart 2017 Canlı Cerrahı Böbrek Ameliyatı (Ameliyathaneden 14 Mart Amfisine Canlı Yayın) 

03-07 Nisan 2017 Hekimlik Yolunda Hasta Analizi Eğitimi (4. Sınıflar) (14 Mart Amfisi Kamera, Projeksiyon Bağlantısı Kablolama Çekim)
10-14 Nisan 2017 Hekimlik Yolunda Reçete Yazılımı Eğitimi (5. Sınıflar) (14 Mart Amfisi Kamera, Projeksiyon Bağlantısı Kablolama Çekim)
10 Nisan 2017 Kalp Sağlığı Haftası Afiş Tasarımı
10 Nisan 2017 Dünya Parkinson Günü Afiş Tasarımı
27 Nisan 2017 Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Kurs
                                                               (Tüm Gün Çekim ve Çekimleri Projeksiyona Aktarım)

04 Ağustos 2017 Ortopedi Ameliyat Çekimi Tüm Gün
25 Ağustos 2017 Ortopedi Ameliyat Çelimi Tüm Gün
20-21 Ekim 2017 İntörnlere Filmler 2017 (14 Mart Amfisi Kamera, Projeksiyon Bağlantı Lokal Canlı Yayın)
20 Ekim 2017 Canlı Cerrahi Kalp Damar (Ameliyathaneden 14 Mart Amfisine Canlı Yayın) 
27 Ekim 2017 Anatomi Detam Projeksiyon Kamera ve Kablolama Sistem Kurulumu
28 Kasım 2017 Canlı Cerrahi Endoskopi Kolonoskopi (Ameliyathaneden 14 Mart Amfisine Canlı Yayın) 
08 Aralık 2017 Canlı Cerrahi Safra Kesesi Ameliyatı (Ameliyathaneden 14 Mart Amfisine Canlı Yayın) 
 

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ (STE) ETKİNLİKLERİ (Toplam 225 etkinlik)

 

Ocak

01.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
01.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
01.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
01.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
01.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
01.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
01.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
01.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
01.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
01.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
01.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
01.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
01.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
01.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
01.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Toplantısı
01.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
01.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
01.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
01.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
01.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
01.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
01.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
01.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
01.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
01.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
 

 

Şubat

02.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
02.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
02.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
02.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
02.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
02.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
02.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
02.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
02.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
02.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
02.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
02.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
02.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
02.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
02.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
02.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
02.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
02.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
02.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
02.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
02.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
02.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
03.2017 Genel Cerrrahi Asistan Eğitim Toplantısı
 

 

Mart

03.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
03.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
03.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
03.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
03.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
03.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
03.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
03.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
03.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
03.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
03.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
03.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
03.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
03.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
03.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
03.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
03.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
03.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
03.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
03.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
03.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
03.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
03.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
03.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
03.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
 

 

Nisan

04.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
04.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
04.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
04.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
04.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
04.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
04.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
04.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
04.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
04.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
04.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
04.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
04.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
04.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
04.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
04.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
04.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
04.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
04.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
04.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
04.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
04.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
 

 

Mayıs

05.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
05.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
05.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
05.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
05.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
05.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
05.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
05.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
05.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
05.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
05.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
05.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
05.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
05.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
05.2017 FTR Biyokimya Ders
05.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
05.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
05.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
05.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
05.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
05.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
05.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
05.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
05.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 

 

Haziran

06.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
06.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
06.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
06.2017 Genel Cerrhi Asistan Eğitim Toplantısı
06.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
06.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
06.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
06.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
06.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
06.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
06.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
06.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
06.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
06.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
06.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
 

 

 

Temmuz

07.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
07.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
07.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
07.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
07.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
07.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
07.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
 

 

Ağustos

08.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
08.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
08.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
08.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
08.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
 

 

Eylül

09.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
09.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
09.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
09.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
09.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
09.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
09.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
09.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
09.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
09.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
09.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
09.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
 

 

Ekim

10.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
10.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
10.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
10.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
10.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
10.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
10.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
10.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
10.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
10.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
10.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
10.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
10.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
10.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
10.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
10.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
10.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı 
10.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
10.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
10.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
 

 

Kasım

11.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
11.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
11.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
11.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
11.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
11.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
11.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
11.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
11.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
11.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
11.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
11.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
11.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
11.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
11.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
11.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
11.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
11.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
11.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
11.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
11.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
11.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
11.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 

 

Aralık

12.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
12.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
12.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
12.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
12.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
12.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
12.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
12.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
12.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
12.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
12.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
12.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
12.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
12.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
12.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
12.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
12.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
12.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
12.2017 Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
12.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
12.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
12.2017 Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
12.2017 Çocuk Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitimi
12.2017 Genel Cerrahi Asistan Eğitim Toplantısı
 

 

 

DİĞER TOPLANTILAR, DERSLER (Toplam 99 faaliyet)

 

01.2017 Genel Cerrahi İntörn Kura Çekimi
01.2017 Sualtı Hekimliği Ders
01.2017 İTF-Dekanlık Liselere Fakülte Tanıtımı
01.2017 Genel Cerrahi Akademik Kurul
01.2017 İTF-Taşeron Firma Personel Toplantısı
01.2017 Kadın Doğum Asistan Bitiriş Yemeği
01.2017 Hulusi Behçet Kütüphanesi Veri Tabanı Toplantısı
01.2017 Kadın Doğum Ders
01.2017 İTF-Dekanlık Kalite Birimi Toplantı
01.2017 Genel Cerrahi İntörn Kura Çekimi
01.2017 İSTEM Genel Kurul Toplantısı
02.2017 Genel Cerrahi Ders
02.2017 Genel Cerrahi Kura Çekimi
02.2017 Genel Cerrahi Akademik Kurul
02.2017 İTF- Dekanlık Öğrenci İşleri Dermatoloji Dersi
02.2017 FTR Biyokimya Dersi
02.2017 İTF-Dekanlık Denetim Bilgilendirme Toplantısı
02.2017 İTF-Dekanlık Öğrenci İşleri Kardiyoloji Dersi
02.2017 Cerr. Tıp Bilm. Bölüm Bşk. Anabilim Dalları Toplantısı
02.2017 FTR Biyokimya Dersi
02.2017 İTF Vakfı Toplantı
02.2017 Genel Cerrahi İntörn Kura Çekimi
03.2017 FTR Biyokimya Dersi
03.2017 Genel Cerr. Anabilim Dalı Başkanlık Seçimi
03.2017 FTR Biyokimya Dersi
03.2017 Mono Blok İdare Amiri Personel Toplantısı
03.2017 Genel Cerrrahi Akademik Kurul
03.2017 FTR Biyokimya Ders
03.2017 İTF-Dekanlık Toplantı 
03.2017 İTF-Dekanlık Liselere Fakülte Tanıtımı
03.2017 FTR Biyokimya Ders
03.2017 Tıbbi Genetik Ders
04.2017 Genel Cerrahi Kura Çekimi
04.2017 İTF-Dekanlık Kalite Temsilcileri Toplantısı
04.2017 İTF-Dekanlık Seçmeli Ders
04.2017 FTR Biyokimya Ders
04.2017 Kadın Doğum Ders
04.2017 Genel Cerrahi Tez Sınavı
04.2017 FTR Biyokimya Ders
04.2017 Genel Cerrahi Akademik Kurul
04.2017 FTR Biyokimya Ders
04.2017 Genel Cerrahi İntörn Kura Çekimi
05.2017 Cerr. Tıp Bilm. Bölüm Bşk. Anabilim Dalları Toplantısı
05.2017 FTR Biyokimya Ders
05.2017 Genel Cerrahi Asistan Toplantısı
05.2017 Ulusal End. Lap. Cerr. Dern. Yönetim Kurulu Toplantısı
05.2017 FTR Biyokimya Ders
05.2017 Acil Cerrahi Derneği Genel Kurul Toplantısı
05.2017 FTR Biyokimya Ders
05.2017 FTR Biyokimya Ders
05.2017 Genel Cerrahi Akademik Kurul
06.2017 İTF-Dekanlık Öğrenci İşleri Eğitim Toplantısı
06.2017 Beslenme Metabolizma Doktora Sınavı
06.2017 Genel Cerrahi Akademik Kurul
07.2017 Temizlik Şirketi Toplantı
07.2017 İSHOP Çocuk Kliniği Hemşire Eğitimi
07.2017 Genel Cerrahi İntörn Kura Çekimi
08.2017 İTF-Dekanlık Toplantı
08.2017 Genel Cerrahi İntörn Kura Çekimi
08.2017 İSHOP Çocuk Kliniği Hemşire Eğitimi
09.2017 Genel Cerrahi Akademik Kurul
09.2017 Genel Cerrahi İntörn Kura Çekimi
09.2017 Kadın Doğum Toplantı
10.2017 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
10.2017 Genel Cerrahi Akademik Kurul
10.2017 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
10.2017 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
10.2017 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
10.2017 Genel Cerrahi İntörn Kura Çekimi
10.2017 Üroloji Murat Tunç Hoca Veda Töreni
10.2017 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
10.2017 Genel Cerrahi Akademik Kurul
10.2017 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
10.2017 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
11.2017 Kadın Doğum II. Düzey Toplantısı
11.2017 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
11.2017 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
11.2017 Genel Cerrahi İntörn Kura Çekimi
11.2017 İTF – Dekanlık Vakıf Toplantısı
11.2017 İTF – Dekanlık Kalite Birimi Sağlık Bakanlığı Denetim Top.
11.2017 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
11.2017 Genel Cerrahi Akademik Kurul
11.2017 Türk Cerrahi Derneği Toplantı
11.2017 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
11.2017 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
12.2017 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
12.2017 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
12.2017 Genel Cerrahi Laparoskopik Cerrahi Temel Eğitimi
12.2017 Genel Cerrahi İntörn Kura Çekimi
12.2017 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
12.2017 Genel Cerrahi Akademik Kurul
12.2017 Tasarım Laboratuarı Toplantı
12.2017 HPB Cerrahi Araştırma Derneği Toplantı
12.2017 Genel Cerrahi Akademik Kurul
12.2017 Kadın Doğum II. Düzey Toplantısı
12.2017 Biyokimya Toplantı
12.2017 Kadın Doğum II. Düzey Toplantı
12.2017 Genel Cerrahi Laparoskopik Cerrahi Temel Eğitimi
12.2017 Genel Cerrahi Akademik Kurul
 

 

 

 

 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI (Toplam 314 faaliyet)

 

Ocak

01.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2017 Çocuk Nefroloji Dern. Bilimsel Toplantı
01.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2017 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
01.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2017 Çocuk Hastalıkları Toplantı
01.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
01.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2017 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
01.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2017 Çocuk Hastalıkları Tez Sınavı
01.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
01.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
01.2017 Çocuk Hastalıkları T. Genetik Kromozon Toplantısı
01.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
01.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2017 Çocuk Hastalıkları Morbidite Toplantısı
01.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
01.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2017 Çocuk Hastalıkları Tez Sınavı
01.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
01.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
01.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2017 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı
01.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
01.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
01.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
 

 

Şubat

02.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
02.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.2017 Çocuk Hastalıkları Asistan + Uzman Toplantısı
02.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
02.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.2017 Çocuk Hastalıkları Pediatri Günleri
02.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
02.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
02.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.2017 Çocuk Cerrahisi Sınav
02.2017 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
02.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.2017 Çocuk Hastalıkları Yüksek Lisans Toplantısı
02.2017 Çocuk Hastalıkları Probleme Dayalı Öğrenim Toplantısı
02.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.2017 Çocuk Hastalıkları Probleme Dayalı Öğrenim Toplantısı
02.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
02.2017 Çocuk Hastalıkları Probleme Dayalı Öğrenim Toplantısı
02.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
02.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.2017 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
02.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.2017 Çocuk Hastalıkları Ders
02.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
02.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
02.2017 Çocuk Hastalıkları Yenidoğan Marmara Tıp Fak. Toplantı
02.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.2017 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı
02.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
02.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
02.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
 

 

Mart

03.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2017 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
03.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
03.2017 Çocuk Hastalıkları Sorumlu Hemşireler ile Toplantı
03.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
03.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2017 Çocuk Hastalıkları Hizmet İçi Eğitim
03.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2017 Çocuk Hastalıkları Hizmet İçi Eğitim
03.2017 Çocuk Hastalıkları Problem Dayalı Öğrenim Toplantısı
03.2017 Çocuk Hastalıkları Hasta Eğitimi
03.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2017 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
03.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
03.2017 Çocuk Hastalıkları Ders
03.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
03.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2017 Çocuk Hastalıkları Ders
03.2017 Çocuk Hastalıkları Asistan + Uzman Toplantısı
03.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
03.2017 Çocuk Hastalıkları Probleme Dayalı Öğrenim Toplantısı
03.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
03.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2017 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
03.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2017 Çocuk Hastalıkları Gastroenteroloji + Nöroloji Toplantı
03.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
03.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
03.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
03.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
03.2017 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı
03.2017 Çocuk Hastalıkları Tez Sınavı
 

 

Nisan

04.2017 Çocuk Nefroloji Derneği Bilimsel Toplantı
04.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
04.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.2017 Çocuk Hastalıkları Emeklilik Töreni
04.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
04.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
04.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
04.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
04.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
04.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
04.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
04.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
04.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.2017 Çocuk Hastalıkları Tez Sınavı
04.2017 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
04.2017 Çocuk Hastalıkları Uzmanlık Sınavı
04.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
04.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
04.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.2017 Genel Cerrahi Akademik Kurul
04.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
04.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
04.2017 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı
 

 

Mayıs

05.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
05.2017 Çocuk Hastalıkları Probleme Dayalı Öğrenim Toplantısı
05.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
05.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2017 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
05.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2017 Çocuk Hastalıkları Asistan+Uzman+Hemşire Toplantısı
05.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2017 Çocuk Hastalıkları Öz Değerlendirme Sınavı 
05.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2017 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı
05.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
05.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2017 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı
05.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2017 Çocuk Hastalıkları Öğrencilere Bilgilendirme Toplantısı
05.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
05.2017 Çocuk Sağlığı Enstitüsü Toplantı
05.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
05.2017 Genel Cerrahi Akademik Kurul
05.2017 Çocuk Hastalıkları Toplantı
05.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
 

 

Haziran

06.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
06.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.2017 Çocuk Sağlığı Enstitüsü Toplantı
06.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.2017 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
06.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
06.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
06.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
06.2017 Çocuk Sağlığı Enstitüsü Tez Sınavı 
06.2017 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı
06.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Dersi
06.2017 Çocuk Hastalıkları SabahToplantısı
06.2017 Genel Cerrahi Akademik Kurul
 

 

Temmuz

07.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
07.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
07.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
07.2017 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
07.2017 Çocuk Hematoloji Dernek Toplantısı
07.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
07.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
07.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
07.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Tolantısı
07.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
07.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
07.2017 Çocuk Hastalıkları Diyabet Hast. Ailelerine Bilgilendirme
07.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
07.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
07.2017 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
07.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
07.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
07.2017 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
 

 

Ağustos

08.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
08.2017 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
08.2017 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
08.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
08.2017 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
08.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
08.2017 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
08.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
08.2017 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
08.2017 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
08.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
08.2017 Çocuk Hastalıkları Beslenme Metabolizma Toplantısı
08.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
08.2017 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
08.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
08.2017 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
08.2017 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
08.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
08.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
08.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Kura Çekimi
08.2017 Genel Cerrahi İntörn Kura Çekimi
08.2017 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
08.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
08.2017 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
08.2017 İSHOP Çocuk Kliniği Hemşire Eğitimi
08.2017 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
08.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
08.2017 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
08.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
08.2017 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
08.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
 

 

Eylül

09.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
09.2017 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
09.2017 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
09.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
09.2017 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
09.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
09.2017 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
09.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
09.2017 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
09.2017 Çocuk Hastalıkları Reçete Dersi
09.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
09.2017 Çocuk Hastalıkları Morbidite Toplantısı
09.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
09.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Kura Çekimi
09.2017 Çocuk Hastalıkları Beslenme Metabolizma Açılış Töreni
09.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
09.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
09.2017 Çocuk Hastalıkları Nefroloji Toplantısı
09.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
09.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
09.2017 Çocuk Hastalıkları Asistan + Uzman Toplantısı
09.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
09.2017 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı
 

 

Ekim

10.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.2017 Çocuk Hastalıkları Hematoloji-Tromboz Toplantısı
10.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.2017 Çocuk Hastlıkları Sabah Toplantısı
10.2017 Çocuk Nefroloji Doçentlik Sınavı
10.2017 Çocuk Hastalıkları Probleme Dayalı Öğrenim Toplantısı
10.2017 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
10.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.2017 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı
10.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Kura Çekimi
10.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.2017 Çocuk Hastalıkları Toplantı
10.2017 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
10.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.2017 Çocuk Hastalıkları Canlı Yayın
10.2017 Çocuk Hastalıkları Toplantı
10.2017 Çocuk Hastalıkları Toplantı
10.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
10.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
 

 

Kasım

11.2017 Çocuk Kardiyoloji Toplantı
11.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
11.2017 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
11.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
11.2017 Çocuk Hastalıkları Asistan + Uzman Toplantısı
11.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
11.2017 Çocuk Hastalıkları Tromboz Toplantısı
11.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
11.2017 Çocuk Hastalıkları Bitirme Sınavı
11.2017 Çocuk Hastalıkları Morbidite Toplantısı
11.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
11.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Kura Çekimi
11.2017 Çocuk Hastalıkları Asistan + Uzman Toplantısı
11.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
11.2017 Çocuk Hastalıkları Genetik Toplantısı
11.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
11.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
11.2017 Çocuk Hastalıkları Sınav
11.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
11.2017 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı
11.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Nöbet Toplantısı
11.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
 

 

Aralık

12.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2017 Çocuk Hastalıkları Tromboz Toplantısı
12.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2017 Çocuk Hastalıkları Akademik Kurul
12.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2017 Çocuk Hastalıkları İntörn Kura Çekimi
12.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2017 Çocuk Hastalıkları Tez Sınavı
12.2017 Çocuk Hastalıkları Morbidite Toplantısı
12.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2017 Çocuk Hastalıkları Mortalite Toplantısı
12.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı
12.2017 Çocuk Hastalıkları Sabah Toplantısı


2018 Yılı Faaliyet Raporu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
“İSTEM”

2018 yılı FAALİYET RAPORU

01 Ocak – 31 Aralık 2018 arası 1 yıllık dönem


KURSLAR, TELETIP – CANLI YAYIN BAĞLANTILARI


1.    26 Mart 2018    3. HLA Günleri    Transplantasyon İmmunolojisinde
Aferez ve İmmünomodülasyon
2.    30 Mart 2018    Genel Cerrahi ABD    Laparoskopik Cerrahi Asistan Eğitimi Kursu
3.    06 Nisan 2018    Genel Cerrahi ABD    Laparoskopik Cerrahi Asistan Eğitimi Kursu
4.    03 Mayıs 2018    Onkoloji ABD    Amerika ile Canlı Konferans Bağlantısı (Canlı Yayın)
5.    05 Mayıs 2018    Nöromodülasyon Nöromodülasyon Araştırma ve Eğitim Derneği
Araştırma ve Eğitim Dern.    3. Eğitim Toplantısı
6.    15 Mayıs 2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Çocuk Yoğun Bakım Rutinleri Kursu
7.    18 Mayıs 2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Çocuk Yoğun Bakım Rutinleri Kursu
8.    23 Mayıs 2018    Onkoloji ABD    Amerika ile Canlı Konferans Bağlantısı (Canlı Yayın)
9.    24 Mayıs 2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Çocuk Metabolizma Hastalıkları Rutinleri Kursu
10.    02 Haziran 2018    Genel Cerrahi ABD    Vasküler Cerrahi Kursu
11.    05 Haziran 2018    Onkoloji ABD    Amerika ile Canlı Konferans Bağlantısı (Canlı Yayın)
12.    06 Haziran 2018    Onkoloji ABD    Amerika ile Canlı Konferans Bağlantısı (Canlı Yayın)
13.    09 Haziran 2018    Türk Üroloji Derneği ve    3D Modeller ve Videolar Eşliğinde Fonksiyonel ve
Türk Üroloji Akademisi    Cerrahi Üroanatomi Sempozyumu
14.    23 Haziran 2018    Endokrin Cerrahi Derneği    Diferansiye Tiroid Kanserinde Boyun Diseksiyonunun
Standardizasyonu Sempozyumu (Canlı Yayın)
15.    25-26 Haziran 2018    Çocuk Hastalıkları NRP Kursu
Neonatoloji Bilim Dalı
16.    20 Ekim 2018    Türk Üroloji Derneği ve    Ürolojide Fitoterapinin Yeri Sempozyumu
Türk Üroloji Akademisi
17.    26-27 Ekim 2018    İstanbul Tıp Fakültesi ve İstanbul Onkoplastik ve Rekonstrüktif Meme
Meme Dernekleri    Cerrahisi Kursu (Canlı Yayın)
18.    24 Kasım 2018    Genel Cerrahi D Servisi    Kötü Huylu Tümörü Taklit Eden Selim Hastalığı Taklit
Eden Kötü Huylu Tümörler ve Prof. Dr. Ali Baki Urası’ı
Anma Toplantısı
19.    06 Aralık 2018    Kadın Doğum ABD    İstanbul Üniversitesi 8. Kadın Doğum Günleri
Ürojinekoloji Kursu

AUDiO-ViDEO DONANIM, NAKLEN YAYIN ve TEKNİK ELEMAN DESTEĞİ
(Dijital Eğitim İçeriği Üretilmesi)

1.    16 Ocak 2018    Canlı Cerrahi Üroloji ABD Böbrek Tümörü
(Ameliyathaneden 14 Mart Amfisine Canlı Yayın)

2.    19 Şubat 2018    İTF Bez Çanta Tasarım Çalışması

3.    13 Mart 2018    14 Mart Hatırası Bilboard ve Afiş Tasarım Çalışması

4.    24 Nisan 2018    Çocuk Servisi 23 Nisan Kutlaması Ses Sistemi Kurulumu

5.    19-20 Eylül 2018    İntörnlere Videolu Ders
(Local yayın Video Projeksiyon Bağlantısı 14 Mart Amfisi)

6.    24 Ekim 2018 Canlı Cerrahi Kalp Damar Cerrahisi ABD Kalp Anatomisi
(Ameliyathaneden 14 Mart Amfisine Canlı Yayın)

7.    07 Kasım 2018    Canlı Cerrahi Göğüs Hastalıkları ABD Bronkoskopi
(Ameliyathaneden 14 Mart Amfisine Canlı Yayın)

8.    15 Kasım 2018    Kalp Damar Cerrahisi ABD
Ameliyathaneden İstem Salonuna Canlı Ameliyat Yayını

9.    03 Aralık 2018    Canlı Cerrahi Genel Cerrahi ABD Safra Kesesi Ameliyatı
(Ameliyathaneden 14 Mart Amfisine Canlı Yayın)

10.    04 Aralık 2018    Canlı Cerrahi Endoskopi – Kolonoskopi
(Ameliyathaneden 14 Mart Amfisine Canlı Yayın)

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ (STE) ETKİNLİKLERİ (Toplam 241 etkinlik)

Ocak
1.    02.01.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
2.    03.01.2018    Genel Cerrahi ABD Bölüm Toplantısı
3.    03.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
4.    05.01.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
5.    05.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
6.    05.01.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
7.    09.01.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
8.    10.01.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
9.    10.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
10.    12.01.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
11.    12.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
12.    16.01.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
13.    17.01.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
14.    17.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
15.    19.01.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
16.    19.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
17.    19.01.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
18.    23.01.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
19.    24.11.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
20.    24.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
21.    26.01.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
22.    26.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
23.    26.01.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
24.    30.01.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
25.    31.01.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
26.    31.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

Şubat
27.    02.02.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
28.    02.02.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
29.    06.02.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
30.    07.02.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
31.    08.02.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
32.    09.02.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
33.    09.02.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
34.    13.02.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
35.    14.02.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
36.    15.02.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
37.    15.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Morbidite Toplantısı
38.    16.02.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
39.    20.02.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
40.    21.02.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
41.    22.02.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
42.    23.02.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
43.    27.02.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
44.    28.02.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı

Mart
45.    01.03.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
46.    02.03.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk.    Meme Onkoloji Toplantısı
47.    02.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
48.    06.03.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
49.    07.03.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
50.    07.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
51.    08.03.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
52.    09.03.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
53.    09.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
54.    13.03.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
55.    14.03.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
56.    14.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
57.    15.03.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
58.    16.03.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
59.    16.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
60.    20.03.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
61.    21.03.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
62.    21.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
63.    22.03.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
64.    23.03.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
65.    23.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
66.    27.03.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
67.    28.03.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
68.    28.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
69.    29.03.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
70.    30.03.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
71.    30.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Toplantısı

Nisan
72.    03.04.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
73.    04.04.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
74.    04.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
75.    05.04.2018    Genel Cerrahi ABD ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
76.    06.04.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
77.    06.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
78.    10.04.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
79.    11.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
80.    12.04.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
81.    13.04.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
82.    13.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
83.    17.04.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
84.    18.04.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
85.    18.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
86.    19.04.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
87.    20.04.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
88.    20.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
89.    24.04.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
90.    25.04.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
91.    27.04.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
92.    27.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
93.    29.05.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

Mayıs
94.    02.05.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
95.    03.05.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
96.    04.05.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
97.    04.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
98.    08.05.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
99.    09.05.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
100.    09.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
101.    10.05.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
102.    11.05.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
103.    11.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
104.    15.05.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
105.    16.05.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
106.    16.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
107.    17.05.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
108.    18.05.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
109.    18.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
110.    22.05.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
111.    23.05.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
112.    24.05.2018    Genel Cerrahi ABD Asistan Eğitim Toplantısı
113.    25.05.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
114.    25.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
115.    29.05.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
116.    30.05.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
117.    31.05.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
Haziran
118.    02.06.2017    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
119.    05.06.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
120.    06.06.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
121.    08.06.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
122.    12.06.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
123.    13.06.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
124.    19.06.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
125.    20.06.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
126.    22.06.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
127.    27.06.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
128.    29.06.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
Temmuz
129.    03.07.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
130.    06.07.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
131.    10.07.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
132.    13.07.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
133.    20.07.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
134.    27.07.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
135.    31.07.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
136.    03.07.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
137.    07.07.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
138.    10.07.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
139.    17.07.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
140.    21.07.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
141.    24.07.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
142.    28.07.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
143.    31.07.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı

Ağustos
144.    04.08.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
145.    07.08.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
146.    11.08.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
147.    14.08.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
148.    18.08.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
149.    21.08.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
150.    25.08.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
151.    28.08.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı

Eylül
152.    03.09.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
153.    04.09.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
154.    05.09.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
155.    09.09.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
156.    10.09.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan eğitim Toplantısı
157.    11.09.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
158.    12.09.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
159.    16.09.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
160.    17.09.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
161.    18.09.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
162.    19.09.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
163.    22.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
164.    23.09.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
165.    24.09.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
166.    24.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tıbbi Genetik Kromozom Toplantısı
167.    24.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
168.    25.09.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
169.    30.09.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
170.    31.09.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
171.    31.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Toplantısı

Ekim
172.    03.10.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
173.    05.10.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
174.    09.10.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
175.    10.10.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
176.    11.10.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
177.    12.10.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
178.    16.10.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
179.    17.10.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
180.    18.10.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
181.    19.10.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
182.    22.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
183.    23.10.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
184.    24.10.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
185.    24.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
186.    25.10.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
187.    26.10.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
188.    30.10.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
189.    31.10.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
190.    31.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

Kasım
191.    01.11.2018    Genel Cerrahi    Asistan Eğitim Toplantısı
192.    02.11.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
193.    02.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
194.    06.11.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
195.    07.11.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
196.    07.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
197.    08.11.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
198.    09.11.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
199.    09.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
200.    13.11.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
201.    14.11.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
202.    14.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD Mezuniyet Sonrası Eğitimi
203.    15.11.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
204.    16.11.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
205.    16.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
206.    20.11.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
207.    21.11.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
208.    21.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
209.    22.11.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
210.    23.11.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
211.    24.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
212.    27.11.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
213.    28.11.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
214.    28.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
215.    29.11.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
216.    30.11.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
217.    30.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
Aralık
218.    03.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı
219.    04.12.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
220.    05.12.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
221.    05.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
222.    07.12.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
223.    07.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
224.    11.12.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
225.    12.12.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
226.    12.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
227.    13.12.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
228.    14.12.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
229.    14.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD Mezuniyet Sonrası Eğitimi
230.    18.12.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
231.    19.12.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
232.    19.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
233.    20.12.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
234.    21.12.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
235.    21.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
236.    25.12.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
237.    26.12.2018    Genel Cerrahi ABD Bölüm Toplantısı
238.    26.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
239.    27.12.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
240.    28.12.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
241.    28.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitim
DİĞER TOPLANTILAR, DERSLER (Toplam 88 faaliyet)

1.    08.01.2018    Genel Cerrahi ABD    İntörn Kura Çekimi
2.    11.01.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
3.    11.01.2018    Temizlik Personeli    Genel Bilgilendirme Toplantısı
4.    15.01.2018    Genel Cerrahi ABD    İntörn Kura Çekimi
5.    15.01.2018    Genel Cerrahi ABD    İntörnlere Toplantı
6.    17.01.2018    Enfeksiyon Hastalıkları    Komite Toplantısı
7.    31.01.2018    Genel Cerrahi ABD    Akademik Kurul
8.    12.02.2018    Çocuk Sağlığı Enstitüsü    Açılış Töreni
9.    21.02.2018    Genel Cerrahi ABD    Akademik Kurul
10.    27.02.2018    İTF – Dekanlık    Vakıf Toplantısı
11.    28.02.2018    İTF – Dekanlık    Sağlık Politikaları Analizi
Bilgilendirme Toplantısı
12.    01.03.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
13.    08.03.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
14.    12.03.2018    Genel Cerrahi ABD Kura Çekimi
15.    15.03.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
16.    15.03.2018    Biyokimya    Mikrobiyota Toplantısı
17.    16.03.2018    İTF – Dekanlık    Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı
18.    19.03.2018    İTF – Dekanlık    3. Sınıf Öğretim Üyesi Uygulaması
19.    22.03.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
20.    22.03.2018    İTF – Dekanlık    Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı
21.    27.03.2018    Çocuk Enfeksiyon Derneği    Toplantı
22.    28.03.2018    Genel Cerrahi ABD    Akademik Kurul
23.    29.03.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
24.    29.03.2018    İTF – Dekanlık    Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı
25.    02.04.2018    Üroloji Emeklilik Töreni
26.    05.04.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II.Düzey Toplantı
27.    09.04.2018    Genel Cerrahi ABD    İntörn Kura Çekimi
28.    12.04.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
29.    12.04.2018    İTF – Dekanlık Kütüphane Veri Tabanı Toplantısı
30.    13.04.2018    İTF – Dekanlık    Kalite Temsilcileri Toplantısı
31.    18.04.2018    İstanbul Cerrahi Derneği Toplantı
32.    19.04.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
33.    25.04.2018    Kadın Hastalıkları ABD    Toplantı
34.    26.04.2018    Acil Cerrahi Derneği    Toplantı
35.    27.04.2018    İTF – Dekanlık    Öğrencilere Fakülte Tanıtımı
36.    28.04.2018    Endokrin Cerrahi Derneği    Toplantı
37.    02.05.2018    Üroloji ABD    Emeklilik Töreni
38.    03.05.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
39.    07.05.2018    Genel Cerrahi ABD    İntörn Kura Çekimi
40.    10.05.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
41.    14.05.2018    Genel Cerrahi ABD    İntörn Kura Çekimi
42.    16.05.2018    Genel Cerrahi ABD    Akademik Kurul
43.    17.05.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
44.    21.05.2018    Acil Cerrahi Derneği Toplantı
45.    24.05.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
46.    24.05.2018    Beslenme Metabolizma ABD    Toplantı
47.    31.05.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
48.    05.06.2018    Genel Cerrahi ABD    Akademik Kurul
49.    07.06.2018    İdare Amiri    Temizlik Personeli Bilgilendirme Toplantısı
50.    20.06.2018    Ulusal End. Lap. Derneği    Toplantı
51.    28.06.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
52.    25.07.2018    Üroloji ABD    Emeklilik Töreni
53.    01.08.2018    Tıbbi Genetik ABD    Toplantı
54.    04.09.2018    Genel Cerrahi ABD    Öğretim Üyeleri Bilgilendirme Toplantısı
55.    12.09.2018    Cerr. Tıp Bilm. Bölüm Bşk.    Anabilim Dalları Toplantısı
56.    14.09.2018    İTF – Dekanlık    Mutfak Personeline Hijyen Eğitimi
57.    19.09.2018    Kadın Hastalıkları ABD    Toplantı
58.    25.09.2018    Genel Cerrahi ABD    Akademik Kurul
59.    27.09.2018    Genel Cerrahi ABD    Ders
60.    02.10.2018    İTF – Dekanlık Başhekim Yrd. Cerr. Bölüm Başkanı Toplantı
61.    11.10.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
62.    15.10.2018    Genel Cerrahi ABD    İntörn Kura Çekimi
63.    17.10.2018    Genel Cerrahi ABD    Akademik Kurul
64.    22.10.2018    Adli Tıp + Hiperbarik    Yurtdışı Konuşmacı
Dalış Bölümü
65.    23.10.2018    Genel Cerrahi ABD    Ders
66.    23.10.2018    Hemşirelik Hizmetleri    Emzin Toplantısı
67.    25.10.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
68.    01.11.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
69.    02.11.2018    Tıbbi Genetik ABD    Eğitim Toplantısı
70.    08.11.2018    Çocuk Nöroloji ABD    SMA Aileleri Bilgilendirme Toplantısı
71.    11.11.2018    Genel Cerrahi ABD    İntörn Kura Çekimi
72.    13.11.2018    Sosyal Pediatri    Doktora Programı Toplantı
73.    15.11.2018    Genel Cerrahi ABD    Akademik Kurul
74.    22.11.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
75.    27.11.2018    İTF – Dekanlık    Vakıf Toplantısı
76.    29.11.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
77.    30.11.2018    Tıbbi Genetik ABD    Toplantı
78.    05.12.2018    Tıbbi Genetik ABD    Toplantı
79.    10.12.2018    Genel Cerrahi ABD    İntörn Kura Çekimi
80.    11.12.2018    Çapa + Cerrahpaşa    Bilimsel Toplantı
Meme Kliniği
81.    12.12.2018    Genel Cerrahi ABD    Akademik Kurul
82.    13.12.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
83.    13.12.2018    Kalite Birimi    Enfeksiyon Klinik Toplantı
84.    18.12.2018    İTF-Dekanlık Toplantı
85.    20.12.2018    Kadın Doğum ABD    II. Düzey Toplantı
86.    21.12.2018    Genel Cerrahi ABD    Öğrenci Sunumları
87.    26.12.2018    Genel Cerrahi ABD    Öğrenci Sunumları
88.    27.12.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI (Toplam 252 faaliyet)
Ocak
1.    02.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
2.    03.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tez Sınavı
3.    04.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
4.    04.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Akademik Kurul
5.    08.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
6.    08.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    İntörn Kura Çekimi
7.    08.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tromboz Toplantısı
8.    09.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
9.    11.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
10.    11.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Morbidite Toplantısı
11.    12.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tez Sınavı
12.    12.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Toplantı
13.    15.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
14.    15.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    İntörn Kura Çekimi
15.    16.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
16.    16.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tez Sınavı
17.    17.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Genetik Toplantısı
18.    18.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
19.    22.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
20.    22.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Nefroloji Toplantısı
21.    23.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
22.    25.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
23.    25.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mortalite Toplantısı
24.    29.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
25.    30.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
Şubat
26.    01.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
27.    01.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Akademik Kurul
28.    05.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
29.    05.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tromboz Toplantısı
30.    06.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
31.    06.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Hematoloji Toplantısı
32.    08.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
33.    08.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mortalite Toplantısı
34.    09.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Enfeksiyon Toplantısı
35.    12.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
36.    13.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
37.    13.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Toplantı
38.    15.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
39.    15.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Morbidite Toplantısı
40.    15.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Ders
41.    19.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
42.    19.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Toplantı
43.    20.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
44.    22.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
45.    22.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mortalite Toplantısı
46.    26.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
47.    26.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Asistan + Uzman Toplantısı
48.    27.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
49.    28.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tıbbi Genetik Kromozom Toplantısı
50.    28.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Asistan + Uzman Toplantısı

Mart
51.    01.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
52.    01.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Akademik Kurul
53.    05.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
54.    05.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tromboz Konseyi
55.    06.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
56.    08.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
57.    08.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Akademik Kurul
58.    08.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Toplantı
59.    12.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
60.    12.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Kura Çekimi
61.    13.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
62.    14.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Doçentlik Sınavı
63.    15.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
64.    19.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
65.    20.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
66.    20.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tez Sınavı
67.    22.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
68.    22.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Öz Değerlendirme Sınavı
69.    26.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
70.    27.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
71.    29.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
72.    29.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mortalite Toplantısı

Nisan
73.    02.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
74.    03.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
75.    05.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
76.    05.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD Akademik Kurul
77.    09.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
78.    10.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD Sabah Toplantısı
79.    11.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
80.    12.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
81.    16.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
82.    17.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
83.    19.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
84.    19.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Morbidite Toplantı
85.    24.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
86.    26.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı

Mayıs
87.    03.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
88.    03.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Diyaliz Toplantısı
89.    07.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
90.    07.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    İntörn Kura Çekimi
91.    07.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Asistan + Uzman Toplantısı
92.    08.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
93.    10.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
94.    14.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantı
95.    14.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    İntörn Kura Çekimi
96.    14.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Enfeksiyon Toplantısı
97.    15.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
98.    17.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
99.    17.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Morbidite Toplantısı
100.    17.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Diyaliz Toplantısı
101.    21.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
102.    22.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
103.    24.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
104.    24.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Morbidite Toplantısı
105.    25.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Kardiyoloji Toplantı
106.    28.05.2015    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
107.    28.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Asistan + Uzman Toplantısı
108.    29.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
109.    30.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Öz Değerlendirme
110.    31.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı

Haziran
111.    04.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
112.    04.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tromboz Toplantısı
113.    05.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
114.    05.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Öz Değerlendirme
115.    07.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
116.    08.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Öz Değerlendirme
117.    11.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
118.    12.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
119.    13.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Öz Değerlendirme
120.    18.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
121.    19.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
122.    20.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Öz Değerlendirme
123.    21.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
124.    21.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Akademik Kurul
125.    22.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Öz Değerlendirme
126.    25.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
127.    26.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
128.    27.06.2018    Çocuk Hastalıkları NRP Kursu Sınavı
Neonatoloji Anabilim Dalı
129.    27.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Öz Değerlendirme
130.    28.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
131.    28.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mortalite Toplantısı
132.    29.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Öz Değerlendirme

Temmuz
133.    02.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
134.    02.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Akademik Kurul
135.    02.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tromboz Toplantısı
136.    03.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
137.    05.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
138.    05.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Akademik Kurul
139.    06.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    İntörn Töreni
140.    09.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
141.    10.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
142.    12.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
143.    16.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
144.    17.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
145.    19.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
146.    23.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
147.    23.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Diyabet Toplantısı
148.    24.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
149.    26.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
150.    30.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
151.    31.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı

Ağustos
152.    02.08.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
153.    06.08.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
154.    06.08.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tromboz Toplantısı
155.    07.08.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
156.    09.08.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
157.    09.08.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Akademik Kurul
158.    13.08.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
159.    14.08.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
160.    16.08.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
161.    20.08.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
162.    21.08.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
163.    23.08.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
164.    27.08.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
165.    28.08.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı

Eylül
166.    03.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
167.    03.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tromboz Toplantısı
168.    04.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantı
169.    06.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
170.    10.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
171.    10.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    İSHOP Eğitimi Asistanlara
172.    11.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
173.    12.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Akademik Kurul
174.    12.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    İSHOP Eğitimi Asistanlara
175.    13.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
176.    13.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Akademik Kurul
177.    14.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    6. Sınıf Tören
178.    17.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
179.    17.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    2018-2019 Lisans Üstü Eğitimi Açılış Töreni
180.    17.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Ders
181.    18.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
182.    20.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
183.    24.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
184.    25.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
185.    27.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
186.    27.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mortalite Toplantısı

Ekim
187.    01.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
188.    01.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tromboz Toplantısı
189.    02.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
190.    03.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Süt Toplantısı
191.    04.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
192.    08.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
193.    08.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Asistan + Uzman Toplantısı
194.    09.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
195.    10.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tıbbi Genetik Toplantısı
196.    11.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
197.    11.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Akademik Kurul
198.    12.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tıbbi Genetik Asistan Sınavı
199.    12.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Öğretim Üyeleriyle Asistan Karne Eğt. Toplantısı
200.    15.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
201.    16.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
202.    18.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
203.    18.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Akademik Kurul
204.    18.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Morbidite Toplantısı
205.    19.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Öğretim Üyeleriyle Asistan Karne Eğt. Toplantısı
206.    22.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
207.    23.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
208.    24.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tıbbi Genetik Kromozom Toplantısı
209.    25.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
210.    25.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mortalite Toplantısı
211.    30.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
212.    31.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tıbbi Genetik Kromozom Toplantısı

Kasım
213.    01.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
214.    01.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Akademik Kurul
215.    05.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
216.    05.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tromboz Toplantısı
217.    06.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
218.    08.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
219.    08.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Akademik Kurul
220.    12.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
221.    12.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    İntörn Kura Çekimi
222.    13.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
223.    15.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
224.    15.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Morbidite
225.    19.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD Sabah Toplantısı
226.    19.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Toplantı
227.    20.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
228.    21.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tıbbi Genetik Kromozom Toplantısı
229.    22.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
230.    22.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mortalite Toplantısı
231.    26.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
232.    27.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
233.    29.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
234.    29.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mortalite Toplantısı

Aralık
235.    03.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
236.    03.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Akademik Kurul
237.    04.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
238.    10.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
239.    10.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    İntörn Kura Çekimi
240.    10.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tromboz Toplantısı
241.    12.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Kardiyoloji Toplantı
242.    13.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
243.    17.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
244.    17.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Kalite Toplantısı
245.    18.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD Sabah Toplantısı
246.    19.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD Tıbbi Genetik Kromozom Toplantısı
247.    20.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
248.    24.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
249.    25.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
250.    27.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
251.    31.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı