2018 Yılı Faaliyet Raporu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ “İSTEM”


2018 yılı FAALİYET RAPORU

01 Ocak – 31 Aralık 2018 arası 1 yıllık dönem

KURSLAR, TELETIP – CANLI YAYIN BAĞLANTILARI

1.    26 Mart 2018    3. HLA Günleri    Transplantasyon İmmunolojisinde

Aferez ve İmmünomodülasyon

2.    30 Mart 2018    Genel Cerrahi ABD    Laparoskopik Cerrahi Asistan Eğitimi Kursu

3.    06 Nisan 2018    Genel Cerrahi ABD    Laparoskopik Cerrahi Asistan Eğitimi Kursu

4.    03 Mayıs 2018    Onkoloji ABD    Amerika ile Canlı Konferans Bağlantısı (Canlı Yayın)

5.    05 Mayıs 2018    Nöromodülasyon Nöromodülasyon Araştırma ve Eğitim Derneği

Araştırma ve Eğitim Dern.    3. Eğitim Toplantısı

6.    15 Mayıs 2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Çocuk Yoğun Bakım Rutinleri Kursu

7.    18 Mayıs 2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Çocuk Yoğun Bakım Rutinleri Kursu

8.    23 Mayıs 2018    Onkoloji ABD    Amerika ile Canlı Konferans Bağlantısı (Canlı Yayın)

9.    24 Mayıs 2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Çocuk Metabolizma Hastalıkları Rutinleri Kursu

10.    02 Haziran 2018    Genel Cerrahi ABD    Vasküler Cerrahi Kursu

11.    05 Haziran 2018    Onkoloji ABD    Amerika ile Canlı Konferans Bağlantısı (Canlı Yayın)

12.    06 Haziran 2018    Onkoloji ABD    Amerika ile Canlı Konferans Bağlantısı (Canlı Yayın)

13.    09 Haziran 2018    Türk Üroloji Derneği ve    3D Modeller ve Videolar Eşliğinde Fonksiyonel ve

Türk Üroloji Akademisi    Cerrahi Üroanatomi Sempozyumu

14.    23 Haziran 2018    Endokrin Cerrahi Derneği    Diferansiye Tiroid Kanserinde Boyun Diseksiyonunun

Standardizasyonu Sempozyumu (Canlı Yayın)

15.    25-26 Haziran 2018    Çocuk Hastalıkları NRP Kursu

Neonatoloji Bilim Dalı

16.    20 Ekim 2018    Türk Üroloji Derneği ve    Ürolojide Fitoterapinin Yeri Sempozyumu

Türk Üroloji Akademisi

17.    26-27 Ekim 2018    İstanbul Tıp Fakültesi ve İstanbul Onkoplastik ve Rekonstrüktif Meme

Meme Dernekleri    Cerrahisi Kursu (Canlı Yayın)

18.    24 Kasım 2018    Genel Cerrahi D Servisi    Kötü Huylu Tümörü Taklit Eden Selim Hastalığı Taklit

Eden Kötü Huylu Tümörler ve Prof. Dr. Ali Baki Urası’ı Anma Toplantısı

19.    06 Aralık 2018    Kadın Doğum ABD    İstanbul Üniversitesi 8. Kadın Doğum Günleri Ürojinekoloji Kursu

AUDiO-ViDEO DONANIM, NAKLEN YAYIN ve TEKNİK ELEMAN DESTEĞİ

(Dijital Eğitim İçeriği Üretilmesi)

1.    16 Ocak 2018    Canlı Cerrahi Üroloji ABD Böbrek Tümörü

(Ameliyathaneden 14 Mart Amfisine Canlı Yayın)

2.    19 Şubat 2018    İTF Bez Çanta Tasarım Çalışması

3.    13 Mart 2018    14 Mart Hatırası Bilboard ve Afiş Tasarım Çalışması

4.    24 Nisan 2018    Çocuk Servisi 23 Nisan Kutlaması Ses Sistemi Kurulumu

5.    19-20 Eylül 2018    İntörnlere Videolu Ders

(Local yayın Video Projeksiyon Bağlantısı 14 Mart Amfisi)

6.    24 Ekim 2018 Canlı Cerrahi Kalp Damar Cerrahisi ABD Kalp Anatomisi

(Ameliyathaneden 14 Mart Amfisine Canlı Yayın)

7.    07 Kasım 2018    Canlı Cerrahi Göğüs Hastalıkları ABD Bronkoskopi

(Ameliyathaneden 14 Mart Amfisine Canlı Yayın)

8.    15 Kasım 2018    Kalp Damar Cerrahisi ABD

Ameliyathaneden İstem Salonuna Canlı Ameliyat Yayını

9.    03 Aralık 2018    Canlı Cerrahi Genel Cerrahi ABD Safra Kesesi Ameliyatı

(Ameliyathaneden 14 Mart Amfisine Canlı Yayın)

10.    04 Aralık 2018    Canlı Cerrahi Endoskopi – Kolonoskopi

(Ameliyathaneden 14 Mart Amfisine Canlı Yayın)

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ (STE) ETKİNLİKLERİ (Toplam 241 etkinlik)

Ocak

1.    02.01.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

2.    03.01.2018    Genel Cerrahi ABD Bölüm Toplantısı

3.    03.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

4.    05.01.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı

5.    05.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

6.    05.01.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı

7.    09.01.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

8.    10.01.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı

9.    10.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

10.    12.01.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı

11.    12.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

12.    16.01.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

13.    17.01.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı

14.    17.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

15.    19.01.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı

16.    19.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

17.    19.01.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı

18.    23.01.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

19.    24.11.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı

20.    24.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

21.    26.01.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı

22.    26.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

23.    26.01.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı

24.    30.01.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

25.    31.01.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı

26.    31.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

Şubat

27.    02.02.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı

28.    02.02.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı

29.    06.02.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

30.    07.02.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı

31.    08.02.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı

32.    09.02.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı

33.    09.02.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı

34.    13.02.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

35.    14.02.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı

36.    15.02.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı

37.    15.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Morbidite Toplantısı

38.    16.02.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı

39.    20.02.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

40.    21.02.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı

41.    22.02.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı

42.    23.02.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı

43.    27.02.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

44.    28.02.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı

Mart

45.    01.03.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı

46.    02.03.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk.    Meme Onkoloji Toplantısı

47.    02.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

48.    06.03.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

49.    07.03.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı

50.    07.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

51.    08.03.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı

52.    09.03.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı

53.    09.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

54.    13.03.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

55.    14.03.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı

56.    14.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

57.    15.03.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı

58.    16.03.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı

59.    16.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

60.    20.03.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

61.    21.03.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı

62.    21.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

63.    22.03.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı

64.    23.03.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı

65.    23.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

66.    27.03.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

67.    28.03.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı

68.    28.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

69.    29.03.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı

70.    30.03.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı

71.    30.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Toplantısı

Nisan

72.    03.04.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

73.    04.04.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı

74.    04.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

75.    05.04.2018    Genel Cerrahi ABD ABD    Asistan Eğitim Toplantısı

76.    06.04.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı

77.    06.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

78.    10.04.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

79.    11.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

80.    12.04.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı

81.    13.04.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı

82.    13.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

83.    17.04.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

84.    18.04.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı

85.    18.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

86.    19.04.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı

87.    20.04.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı

88.    20.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

89.    24.04.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

90.    25.04.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı

91.    27.04.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı

92.    27.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

93.    29.05.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

Mayıs

94.    02.05.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı

95.    03.05.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı

96.    04.05.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı

97.    04.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

98.    08.05.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

99.    09.05.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı

100.    09.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

101.    10.05.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı

102.    11.05.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı

103.    11.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

104.    15.05.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

105.    16.05.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı

106.    16.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

107.    17.05.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı

108.    18.05.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı

109.    18.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

110.    22.05.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

111.    23.05.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı

112.    24.05.2018    Genel Cerrahi ABD Asistan Eğitim Toplantısı

113.    25.05.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı

114.    25.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

115.    29.05.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı

116.    30.05.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı

117.    31.05.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı


Haziran
118.    02.06.2017    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
119.    05.06.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
120.    06.06.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
121.    08.06.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
122.    12.06.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
123.    13.06.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
124.    19.06.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
125.    20.06.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
126.    22.06.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
127.    27.06.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
128.    29.06.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı

Temmuz
129.    03.07.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
130.    06.07.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
131.    10.07.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
132.    13.07.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
133.    20.07.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
134.    27.07.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
135.    31.07.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
136.    03.07.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
137.    07.07.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
138.    10.07.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
139.    17.07.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
140.    21.07.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
141.    24.07.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
142.    28.07.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
143.    31.07.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı

Ağustos
144.    04.08.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
145.    07.08.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
146.    11.08.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
147.    14.08.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
148.    18.08.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
149.    21.08.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
150.    25.08.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
151.    28.08.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı

Eylül
152.    03.09.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
153.    04.09.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
154.    05.09.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
155.    09.09.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
156.    10.09.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan eğitim Toplantısı
157.    11.09.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
158.    12.09.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
159.    16.09.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
160.    17.09.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
161.    18.09.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
162.    19.09.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
163.    22.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
164.    23.09.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
165.    24.09.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
166.    24.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tıbbi Genetik Kromozom Toplantısı
167.    24.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
168.    25.09.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
169.    30.09.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
170.    31.09.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
171.    31.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Toplantısı

Ekim
172.    03.10.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
173.    05.10.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
174.    09.10.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
175.    10.10.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
176.    11.10.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
177.    12.10.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
178.    16.10.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
179.    17.10.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
180.    18.10.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
181.    19.10.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
182.    22.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
183.    23.10.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
184.    24.10.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
185.    24.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
186.    25.10.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
187.    26.10.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
188.    30.10.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
189.    31.10.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
190.    31.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

Kasım
191.    01.11.2018    Genel Cerrahi    Asistan Eğitim Toplantısı
192.    02.11.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
193.    02.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
194.    06.11.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
195.    07.11.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
196.    07.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
197.    08.11.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
198.    09.11.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
199.    09.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
200.    13.11.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
201.    14.11.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
202.    14.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD Mezuniyet Sonrası Eğitimi
203.    15.11.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
204.    16.11.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
205.    16.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
206.    20.11.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
207.    21.11.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
208.    21.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
209.    22.11.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
210.    23.11.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
211.    24.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
212.    27.11.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
213.    28.11.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
214.    28.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
215.    29.11.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
216.    30.11.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
217.    30.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi

Aralık
218.    03.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı
219.    04.12.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
220.    05.12.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
221.    05.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
222.    07.12.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
223.    07.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
224.    11.12.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
225.    12.12.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
226.    12.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
227.    13.12.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
228.    14.12.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
229.    14.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD Mezuniyet Sonrası Eğitimi
230.    18.12.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
231.    19.12.2018    Genel Cerrahi ABD    Bölüm Toplantısı
232.    19.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
233.    20.12.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
234.    21.12.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
235.    21.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
236.    25.12.2018    Cerr., Pato., Onko. Cerrahi Gastroenteroloji Toplantısı
237.    26.12.2018    Genel Cerrahi ABD Bölüm Toplantısı
238.    26.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitimi
239.    27.12.2018    Genel Cerrahi ABD    Asistan Eğitim Toplantısı
240.    28.12.2018    Cerr., Rady., Pato., Onk. Meme Onkoloji Toplantısı
241.    28.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mezuniyet Sonrası Eğitim
DİĞER TOPLANTILAR, DERSLER (Toplam 88 faaliyet)

1.    08.01.2018    Genel Cerrahi ABD    İntörn Kura Çekimi
2.    11.01.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
3.    11.01.2018    Temizlik Personeli    Genel Bilgilendirme Toplantısı
4.    15.01.2018    Genel Cerrahi ABD    İntörn Kura Çekimi
5.    15.01.2018    Genel Cerrahi ABD    İntörnlere Toplantı
6.    17.01.2018    Enfeksiyon Hastalıkları    Komite Toplantısı
7.    31.01.2018    Genel Cerrahi ABD    Akademik Kurul
8.    12.02.2018    Çocuk Sağlığı Enstitüsü    Açılış Töreni
9.    21.02.2018    Genel Cerrahi ABD    Akademik Kurul
10.    27.02.2018    İTF – Dekanlık    Vakıf Toplantısı
11.    28.02.2018    İTF – Dekanlık    Sağlık Politikaları Analizi

Bilgilendirme Toplantısı
12.    01.03.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
13.    08.03.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
14.    12.03.2018    Genel Cerrahi ABD Kura Çekimi
15.    15.03.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
16.    15.03.2018    Biyokimya    Mikrobiyota Toplantısı
17.    16.03.2018    İTF – Dekanlık    Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı
18.    19.03.2018    İTF – Dekanlık    3. Sınıf Öğretim Üyesi Uygulaması
19.    22.03.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
20.    22.03.2018    İTF – Dekanlık    Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı
21.    27.03.2018    Çocuk Enfeksiyon Derneği    Toplantı
22.    28.03.2018    Genel Cerrahi ABD    Akademik Kurul
23.    29.03.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
24.    29.03.2018    İTF – Dekanlık    Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı
25.    02.04.2018    Üroloji Emeklilik Töreni
26.    05.04.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II.Düzey Toplantı
27.    09.04.2018    Genel Cerrahi ABD    İntörn Kura Çekimi
28.    12.04.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
29.    12.04.2018    İTF – Dekanlık Kütüphane Veri Tabanı Toplantısı
30.    13.04.2018    İTF – Dekanlık    Kalite Temsilcileri Toplantısı
31.    18.04.2018    İstanbul Cerrahi Derneği Toplantı
32.    19.04.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
33.    25.04.2018    Kadın Hastalıkları ABD    Toplantı
34.    26.04.2018    Acil Cerrahi Derneği    Toplantı
35.    27.04.2018    İTF – Dekanlık    Öğrencilere Fakülte Tanıtımı
36.    28.04.2018    Endokrin Cerrahi Derneği    Toplantı
37.    02.05.2018    Üroloji ABD    Emeklilik Töreni
38.    03.05.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
39.    07.05.2018    Genel Cerrahi ABD    İntörn Kura Çekimi
40.    10.05.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
41.    14.05.2018    Genel Cerrahi ABD    İntörn Kura Çekimi
42.    16.05.2018    Genel Cerrahi ABD    Akademik Kurul
43.    17.05.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
44.    21.05.2018    Acil Cerrahi Derneği Toplantı
45.    24.05.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
46.    24.05.2018    Beslenme Metabolizma ABD    Toplantı
47.    31.05.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
48.    05.06.2018    Genel Cerrahi ABD    Akademik Kurul
49.    07.06.2018    İdare Amiri    Temizlik Personeli Bilgilendirme Toplantısı
50.    20.06.2018    Ulusal End. Lap. Derneği    Toplantı
51.    28.06.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
52.    25.07.2018    Üroloji ABD    Emeklilik Töreni
53.    01.08.2018    Tıbbi Genetik ABD    Toplantı
54.    04.09.2018    Genel Cerrahi ABD    Öğretim Üyeleri Bilgilendirme Toplantısı
55.    12.09.2018    Cerr. Tıp Bilm. Bölüm Bşk.    Anabilim Dalları Toplantısı
56.    14.09.2018    İTF – Dekanlık    Mutfak Personeline Hijyen Eğitimi
57.    19.09.2018    Kadın Hastalıkları ABD    Toplantı
58.    25.09.2018    Genel Cerrahi ABD    Akademik Kurul
59.    27.09.2018    Genel Cerrahi ABD    Ders
60.    02.10.2018    İTF – Dekanlık Başhekim Yrd. Cerr. Bölüm Başkanı Toplantı
61.    11.10.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
62.    15.10.2018    Genel Cerrahi ABD    İntörn Kura Çekimi
63.    17.10.2018    Genel Cerrahi ABD    Akademik Kurul
64.    22.10.2018    Adli Tıp + Hiperbarik    Yurtdışı Konuşmacı

Dalış Bölümü
65.    23.10.2018    Genel Cerrahi ABD    Ders
66.    23.10.2018    Hemşirelik Hizmetleri    Emzin Toplantısı
67.    25.10.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
68.    01.11.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
69.    02.11.2018    Tıbbi Genetik ABD    Eğitim Toplantısı
70.    08.11.2018    Çocuk Nöroloji ABD    SMA Aileleri Bilgilendirme Toplantısı
71.    11.11.2018    Genel Cerrahi ABD    İntörn Kura Çekimi
72.    13.11.2018    Sosyal Pediatri    Doktora Programı Toplantı
73.    15.11.2018    Genel Cerrahi ABD    Akademik Kurul
74.    22.11.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
75.    27.11.2018    İTF – Dekanlık    Vakıf Toplantısı
76.    29.11.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
77.    30.11.2018    Tıbbi Genetik ABD    Toplantı
78.    05.12.2018    Tıbbi Genetik ABD    Toplantı
79.    10.12.2018    Genel Cerrahi ABD    İntörn Kura Çekimi
80.    11.12.2018    Çapa + Cerrahpaşa    Bilimsel Toplantı

Meme Kliniği
81.    12.12.2018    Genel Cerrahi ABD    Akademik Kurul
82.    13.12.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı
83.    13.12.2018    Kalite Birimi    Enfeksiyon Klinik Toplantı
84.    18.12.2018    İTF-Dekanlık Toplantı
85.    20.12.2018    Kadın Doğum ABD    II. Düzey Toplantı
86.    21.12.2018    Genel Cerrahi ABD    Öğrenci Sunumları
87.    26.12.2018    Genel Cerrahi ABD    Öğrenci Sunumları
88.    27.12.2018    Kadın Hastalıkları ABD    II. Düzey Toplantı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI (Toplam 252 faaliyet)
Ocak
1.    02.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
2.    03.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tez Sınavı
3.    04.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
4.    04.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Akademik Kurul
5.    08.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
6.    08.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    İntörn Kura Çekimi
7.    08.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tromboz Toplantısı
8.    09.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
9.    11.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
10.    11.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Morbidite Toplantısı
11.    12.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tez Sınavı
12.    12.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Toplantı
13.    15.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
14.    15.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    İntörn Kura Çekimi
15.    16.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
16.    16.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tez Sınavı
17.    17.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Genetik Toplantısı
18.    18.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
19.    22.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
20.    22.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Nefroloji Toplantısı
21.    23.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
22.    25.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
23.    25.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mortalite Toplantısı
24.    29.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
25.    30.01.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı

Şubat
26.    01.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
27.    01.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Akademik Kurul
28.    05.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
29.    05.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tromboz Toplantısı
30.    06.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
31.    06.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Hematoloji Toplantısı
32.    08.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
33.    08.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mortalite Toplantısı
34.    09.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Enfeksiyon Toplantısı
35.    12.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
36.    13.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
37.    13.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Toplantı
38.    15.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
39.    15.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Morbidite Toplantısı
40.    15.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Ders
41.    19.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
42.    19.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Toplantı
43.    20.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
44.    22.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
45.    22.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mortalite Toplantısı
46.    26.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
47.    26.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Asistan + Uzman Toplantısı
48.    27.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
49.    28.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tıbbi Genetik Kromozom Toplantısı
50.    28.02.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Asistan + Uzman Toplantısı

Mart
51.    01.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
52.    01.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Akademik Kurul
53.    05.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
54.    05.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tromboz Konseyi
55.    06.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
56.    08.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
57.    08.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Akademik Kurul
58.    08.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Toplantı
59.    12.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
60.    12.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Kura Çekimi
61.    13.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
62.    14.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Doçentlik Sınavı
63.    15.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
64.    19.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
65.    20.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
66.    20.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tez Sınavı
67.    22.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
68.    22.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Öz Değerlendirme Sınavı
69.    26.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
70.    27.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
71.    29.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
72.    29.03.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mortalite Toplantısı

Nisan
73.    02.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
74.    03.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
75.    05.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
76.    05.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD Akademik Kurul
77.    09.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
78.    10.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD Sabah Toplantısı
79.    11.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
80.    12.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
81.    16.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
82.    17.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
83.    19.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
84.    19.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Morbidite Toplantı
85.    24.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
86.    26.04.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı

Mayıs
87.    03.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
88.    03.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Diyaliz Toplantısı
89.    07.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
90.    07.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    İntörn Kura Çekimi
91.    07.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Asistan + Uzman Toplantısı
92.    08.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
93.    10.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
94.    14.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantı
95.    14.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    İntörn Kura Çekimi
96.    14.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Enfeksiyon Toplantısı
97.    15.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
98.    17.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
99.    17.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Morbidite Toplantısı
100.    17.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Diyaliz Toplantısı
101.    21.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
102.    22.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
103.    24.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
104.    24.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Morbidite Toplantısı
105.    25.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Kardiyoloji Toplantı
106.    28.05.2015    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
107.    28.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Asistan + Uzman Toplantısı
108.    29.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
109.    30.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Öz Değerlendirme
110.    31.05.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı

Haziran
111.    04.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
112.    04.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tromboz Toplantısı
113.    05.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
114.    05.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Öz Değerlendirme
115.    07.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
116.    08.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Öz Değerlendirme
117.    11.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
118.    12.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
119.    13.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Öz Değerlendirme
120.    18.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
121.    19.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
122.    20.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Öz Değerlendirme
123.    21.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
124.    21.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Akademik Kurul
125.    22.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Öz Değerlendirme
126.    25.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
127.    26.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
128.    27.06.2018    Çocuk Hastalıkları NRP Kursu Sınavı

Neonatoloji Anabilim Dalı
129.    27.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Öz Değerlendirme
130.    28.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
131.    28.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mortalite Toplantısı
132.    29.06.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Öz Değerlendirme

Temmuz
133.    02.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
134.    02.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Akademik Kurul
135.    02.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tromboz Toplantısı
136.    03.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
137.    05.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
138.    05.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Akademik Kurul
139.    06.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    İntörn Töreni
140.    09.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
141.    10.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
142.    12.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
143.    16.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
144.    17.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
145.    19.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
146.    23.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
147.    23.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Diyabet Toplantısı
148.    24.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
149.    26.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
150.    30.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
151.    31.07.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı

Ağustos
152.    02.08.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
153.    06.08.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
154.    06.08.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tromboz Toplantısı
155.    07.08.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
156.    09.08.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
157.    09.08.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Akademik Kurul
158.    13.08.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
159.    14.08.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
160.    16.08.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
161.    20.08.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
162.    21.08.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
163.    23.08.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
164.    27.08.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
165.    28.08.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı

Eylül
166.    03.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
167.    03.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tromboz Toplantısı
168.    04.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantı
169.    06.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
170.    10.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
171.    10.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    İSHOP Eğitimi Asistanlara
172.    11.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
173.    12.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Akademik Kurul
174.    12.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    İSHOP Eğitimi Asistanlara
175.    13.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
176.    13.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Akademik Kurul
177.    14.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    6. Sınıf Tören
178.    17.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
179.    17.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    2018-2019 Lisans Üstü Eğitimi Açılış Töreni
180.    17.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Ders
181.    18.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
182.    20.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
183.    24.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
184.    25.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
185.    27.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
186.    27.09.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mortalite Toplantısı

Ekim
187.    01.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
188.    01.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tromboz Toplantısı
189.    02.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
190.    03.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Süt Toplantısı
191.    04.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
192.    08.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
193.    08.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Asistan + Uzman Toplantısı
194.    09.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
195.    10.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tıbbi Genetik Toplantısı
196.    11.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
197.    11.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Akademik Kurul
198.    12.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tıbbi Genetik Asistan Sınavı
199.    12.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Öğretim Üyeleriyle Asistan Karne Eğt. Toplantısı
200.    15.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
201.    16.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
202.    18.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
203.    18.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Akademik Kurul
204.    18.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Morbidite Toplantısı
205.    19.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Öğretim Üyeleriyle Asistan Karne Eğt. Toplantısı
206.    22.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
207.    23.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
208.    24.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tıbbi Genetik Kromozom Toplantısı
209.    25.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
210.    25.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mortalite Toplantısı
211.    30.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
212.    31.10.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tıbbi Genetik Kromozom Toplantısı

Kasım
213.    01.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
214.    01.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Akademik Kurul
215.    05.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
216.    05.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tromboz Toplantısı
217.    06.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
218.    08.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
219.    08.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Akademik Kurul
220.    12.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
221.    12.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    İntörn Kura Çekimi
222.    13.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
223.    15.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
224.    15.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Morbidite
225.    19.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD Sabah Toplantısı
226.    19.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Toplantı
227.    20.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
228.    21.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tıbbi Genetik Kromozom Toplantısı
229.    22.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
230.    22.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mortalite Toplantısı
231.    26.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
232.    27.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
233.    29.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
234.    29.11.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Mortalite Toplantısı

Aralık
235.    03.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
236.    03.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Akademik Kurul
237.    04.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
238.    10.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
239.    10.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    İntörn Kura Çekimi
240.    10.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Tromboz Toplantısı
241.    12.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Kardiyoloji Toplantı
242.    13.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
243.    17.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
244.    17.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Kalite Toplantısı
245.    18.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD Sabah Toplantısı
246.    19.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD Tıbbi Genetik Kromozom Toplantısı
247.    20.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
248.    24.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
249.    25.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
250.    27.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı
251.    31.12.2018    Çocuk Hastalıkları ABD    Sabah Toplantısı