2013 Yılı FAALİYET RAPORU

 İSTEM FAALİYET RAPORU ÖZETİ 

01 Ocak – 31 Aralık 2013

  İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSTEM) de düzenlenen ve İSTEM salonları, teknik alt yapısı, cihazları ve teknik personeli desteği ile ev sahipliği yapılan 2013 yılı toplam 171 etkinlik dökümü aşağıda özetlenmiş ve ekte listelenmiştir.

 İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi (STE) etkinlikleri kapsamında düzenlenen faaliyetlerden nitelikli olanlara (canlı yayın, uluslararası bağlantı gibi) öncelik verilerek, bu etkinliklerde teknik donanımlı İSTEM toplantı salonu ve fuayesinin kullanılması taleplerine randevu ile cevap verilmiş ve merkezimizin mevcut alt yapı imkanlarının maksimum verimlilikte kullanılmasına gayret edilmiştir. Bu doğrultuda 2013 yılı 12 aylık dönemde merkezimizde 27 Nitelikli Kurs, Canlı Yayın ve Uluslararası Bağlantı içeren etkinlik gerçekleştirilmiştir.

 Bu uygulamalı kurslardan 14’ünde İstanbul Tıp Fakültesi Ameliyathanelerine bağlanılarak, kurs konusu ile ilgili canlı ameliyat yayınları, interaktif olarak eğitim programında kullanılmıştır.  Ayrıca iki “Uluslararası Laparoskopik Cerrahi Kursu” programı yurtdışı katılımcılara yönelik ingilizce olarak İSTEM’ de gerçekleştirilmiştir (bkz; liste 12. ve 19. kurslar).

 Üniversitemiz’in Tıp ile ilgili çeşitli birimlerden gelen taleplere randevu verilerek 144 STE etkinliğineev sahipliği yapılmış ve teknik alt yapı, donanım, teknik eleman desteği sağlanmıştır.  Ayrıca, İstanbul Üniversitesi “Çapa Yerleşkesi”ndeki başta İstanbul Tıp Fakültesi olmak üzere değişik birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda 2013 yılı içerisinde 56 toplantıya salonumuz ve teknik imkanlarımızla ev sahipliği yapılmıştır.

   İlave olarak, diğer birimlerden gelen talepler doğrultusunda dijital eğitim içeriği üretilmesi, canlı yayınla eğitim verilmesi hususlarında imkanlarımız ölçüsünde teknik altyapı ve eleman desteği verilmiştir.eeÇocuk Hastalıkları Anabilim Dalı binasının yıkılmasından itibaren süregelen bilim dallarının çeşitli toplantı ve eğitimleri için İSTEM toplantı salonu ve fuayesinin randevu ile paylaşılmasına devam edilmektedir.

                                                                                                                     Prof.Dr. Levent AVTAN

                                                                                                                    Başkan

                                                                                                                    Yönetim Kurulu Adına

      İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ 

              ARAŞTIRMA VEUYGULAMAMERKEZİ

                                  “İSTEM”

           2013  yılı  FAALİYET  RAPORU

(01 Ocak – 31 Aralık 2013 arası 1 yıllık dönem)

 

KURSLAR, TELETIP – CANLI  YAYIN  BAĞLANTILARI  (27 Etkinlik)

(12. ve 19. sırada yer alan programlar uluslararası kurslardır ve yabancı  

  katılımcılara hitap etmiş ve ingilizce olarak gerçekleştirilmiştir.)

  1.   18-19 Ocak  2013            Genel Cerrahi                         Anorektal Fizyoloji Kursu

 2.   24 Ocak 2013                 Çocuk Hastalıkları                  Hematoloji-Kemoterapi Kursu

 3.   11-13 Şubat 2013           Çocuk Hastalıkları                    Yenidoğan Kursu

 4.   04 Mart 2013                 İTF Dekanlık                             Kalp-Damar Cerrahisi, Canlı yayın

 5.   14-15 Mart 2013            İSTEM / Genel Cerrahi          Laparoskopik Antireflü ve Hiatus Cerrahisi-C.yayın

 6.   23 Mart 2013                 Öğrenci Kongresi                   Canlı Ameliyat Yayını

 7.   25-26-27 Mart 2013      İTF Dekanlık                             Yan Dal Uyum Kursu

 8.   3-6 Nisan 2013             KBB Hastalıkları                      Master Class Kursu-Canlı yayın

 9.   22-30 Nisan 2013        Fizyoloji                                      İleri Nöroanatomi Kursu, Canlı yayın

10.  24 Nisan 2013              İTF Dekanlık                            Genel Cerrahi Canlı yayın

11.  02-03 Mayıs 2013          Fizyoloji                                      İleri Nöroanatomi Kursu, Canlı yayın

12.  09 Mayıs 2013              İSTEM/Genel Cerrahi           “European Digestive Surgery” Lap.Cerahi Kursu

13.  16-17 Mayıs 2013         Nöroloji                                      Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu

14.  23-24 Mayıs 2013        İTF Dekanlık                              Temel Cerrahi Kursu

15.  27 Mayıs 2013              İTF Dekanlık                              Canlı yayın

16.  09 Haziran 2013          Genel Cerrahi                          Vasküler Cerrahi Kursu

17.  20 Haziran 2013           YoğunBakım                           Ventilasyon Kursu

18.  28-29 Haziran 2013   Genel Cerrahi                          Laparoskopik Kolo-rektal Cerrahi Kursu-C.yayın

19.  05 Eylül 2013               İSTEM/Kadın Doğum           “SGI Summit Turkey” Laparoskopik Cerrahi Kursu

20.  15 Eylül 2013                Genel Cerrahi                          Vasküler Cerrahi Kursu

21.  11 Kasım 2013             İTF Dekanlık                              Canlı yayın

22.  20-23 Kasım 2013     KBB Hastalıkları                       Master Class Kursu-Canlı yayın

23.  25 Kasım 2013           Genel Cerrahi                          Abdominal Duvar Kapama Yöntemleri

24.  26 Kasım 2013            Kadın Hastalıkları                    Ürojinekoloji Kursu-Canlı yayın

25.  5-6 Aralık 2013          İSTEM /Genel Cerrahi            Temel Laparoskopik Cerrahi Kursu-C.yayın

26.  11 Aralık 2013            İTF Dekanlık                              Canlı yayın

27.  19-20 Aralık 2013     KBB Hastalıkları                         Master Class Kursu-Canlı yayın         

DİĞER TOPLANTILAR  (56 Toplantı)

 

 1. 1.      17.01.2013                        Genel Cerrahi                                  Akademik Kurul
 2. 2.      30.01.2013                        Genel Cerrahi                                  İdari Toplantı
 3. 3.      31.01.2013                        Genel Cerrahi                                  Akademik Kurul
 4. 4.      13.02.2013                        Radyoloji                                            Toplantı
 5. 5.      20.02.2013                        İTF Dekanlık                                      Vakıf  Toplantısı
 6. 6.      28.02.2013                        Genel Cerrahi                                   Akademik Kurul
 7. 7.      28.02.2013                        İTF Dekanlık                                      UTEAK
 8. 8.      05.03.2013                        İTF Dekanlık                                      Toplantı
 9. 9.      11.03.2013                        İTF Dekanlık                                    UTEAK – Akreditasyon Toplantısı
 10. 10.  11.03.2013                        Biyokimya, T. Bilimler                    Toplantı
 11. 11.  18.03.2013                        İTF Dekanlık                                      UTEAK – Akreditasyon Toplantısı
 12. 12.  21.03.2013                        İTF Dekanlık                                      UTEAK – Akreditasyon Toplantısı
 13. 13.  21.03.2013                        Genel Cerrahi                                  Akademik Kurul
 14. 14.  27.03.2013                        Genel Cerrahi                                  Akademik Kurul
 15. 15.  01.04.2013                        İTF Dekanlık                                      UTEAK – Akreditasyon Toplantısı
 16. 16.  02.04.2013                        Genel Cerrahi                                  Akademik Kurul
 17. 17.  13.04.2013                        Sualtı Hekimliği                                Toplantı
 18. 18.  17.04.2013                        İTF Dekanlık                                      UTEAK – Akreditasyon Toplantısı
 19. 19.  24.04.2013                        İTF Dekanlık                                      UTEAK – Akreditasyon Toplantısı
 20. 20.  25.04.2013                        Genel Cerrahi                                  Akademik Kurul
 21. 21.  30.04.2013                        İTF Dekanlık                                      UTEAK – Akreditasyon Toplantısı
 22. 22.  08.05.2013                        İTF Dekanlık                                      UTEAK – Akreditasyon Toplantısı
 23. 23.  11.05.2013                        Acil Cerrahi                                        Toplantı
 24. 24.  14.05.2013                        Çocuk H. ve Çocuk Cerr.                              Toplantı
 25. 25.  15.05.2013                        İTF Dekanlık                                      UTEAK – Akreditasyon Toplantısı
 26. 26.  15.05.2013                        Tıbbi Genetik ABD                          Akademik Kurul
 27. 27.  21.05.2013                        Tıbbi Genetik + K.Doğum            Toplantı
 28. 28.  22.05.2013                        İTF Dekanlık                                      Uteak – Akreditasyon Toplantısı
 29. 29.  29.05.2013                        İTF Dekanlık                                      Uteak – Akreditasyon Toplantısı
 30. 30.  30.05.2013                        Genel Cerrahi                                  Akademik Kurul
 31. 31.  06.06.2013                        İTF Dekanlık                                      UTEAK – Akreditasyon Toplantısı
 32. 32.  12.06.2013                        Genel Cerrahi                                  Toplantı
 33. 33.  12.06.2013                        Genel Cerrahi                                  Akademik Kurul
 34. 34.  24.06.2013                        İTF Dekanlık                                      Anabilimdalı Başkanları Toplantısı
 35. 35.  09.07.2013                        Üroloji                                                 Sınav
 36. 36.  10.07.2013                        Genel Cerrahi                                  C servisi Toplantı
 37. 37.  12.07.2013                        Genel Cerrahi                                  Akademik Kurul
 38. 38.  11.09.2013                        Genel Cerrahi                                  Akademik Kurul
 39. 39.  22.09.2013                        Kadın Doğum                                   Toplantı
 40. 40.  02.10.2013                        Kadın Doğum                                   Toplantı
 41. 41.  07.10.2013                        Kadın Doğum                                   İnfertilite Toplantısı
 42. 42.  10.10.2013                        Genel Cerrahi                                  Asistan Toplantısı
 43. 43.  12.10.2013                        Üroloji                                                 Toplantı
 44. 44.  21.10.2013                        Kadın Doğum                                   İnfertilite Toplantısı
 45. 45.  04.11.2013                        Kadın Doğum                                   İnfertilite Toplantısı
 46. 46.  11.11.2013                        Kadın Doğum                                   İnfertilite Toplantısı
 47. 47.  12.11.2013                        İTF Dekanlık                                      Vakıf Toplantısı
 48. 48.  12.11.2013                        Dekan Yard. A. Kadıoğlu                              Toplantı
 49. 49.  18.11.2013                        Kadın Doğum                                   İnfertilite Toplantısı
 50. 50.  27.11.2013                        Genel Cerrahi                                  Akademik Kurul
 51. 51.  25.11.2013                        Kadın Hastalıkları                            İnfertilite Toplantısı
 52. 52.  02.12.2013                        Kadın Doğum                                   İnfertilite Toplantısı
 53. 53.  09.12.2013                        Kadın Doğum                                   İnfertilite Toplantısı
 54. 54.  13.12.2013                        Genel Cerrahi                                  Akademik Kurul
 55. 55.  16.12.2013                        Kadın Doğum                                   İnfertilite Toplantısı
 56. 56.  30.12.2013                        Kadın Doğum                                   İnfertilite Toplantısı

 

SÜREKLİ  TIP  EĞİTİMİ (STE)  ETKİNLİKLERİ   (Toplam 144 etkinlik)

 

Ocak

 1. 1.      02.01.2013                        Çocuk Hastalıkları                            Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 2. 2.      04.01.2013                        Cerr., Rady., Pato., Onk.              Meme Onkoloji Toplantısı
 3. 3.      04.01.2013                        Çocuk Hastalıkları                            Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 4. 4.      04.01.2013                        Genel Cerrahi                                   Klinik Eğitim Toplantısı
 5. 5.      08.01.2013                        Cerr., Pato., Onko.                         Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 6. 6.      09.01.2013                        Çocuk Hastalıkları                            Mezuniyet  Sonrası Eğitimi
 7. 7.      11.01.2013                        Cerr., Rady., Pato., Onk.              Meme Onkoloji Toplantısı
 8. 8.      11.01.2013                        Çocuk Hastalıkları                            Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 9. 9.      11.01.2013                        Genel Cerrahi                                   Klinik Eğitim Toplantısı
 10. 10.  15.01.2013                        Cerr., Pato., Onko.                         Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 11. 11.  16.01.2013                        Çocuk Hastalıkları                            Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 12. 12.  22.01.2013                        Cerr., Pato., Onko.                         Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 13. 13.  25.01.2013                        Cerr., Rady., Pato., Onk.              Meme Onkoloji Toplantısı
 14. 14.  25.01.2013                        Çocuk Hastalıkları                            Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 15. 15.  25.01.2013                        Genel Cerrahi                                   Klinik Eğitim Toplantısı
 16. 16.  29.01.2013                        Cerr., Pato., Onko.                         Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 17. 17.  30.01.2013                        Çocuk Hastalıkları                            Mezuniyet Sonrası Eğitimi

 

Şubat

 1. 18.   01.02.2013                      Cerr., Rady., Pato., Onk.              Meme Onkoloji Toplantısı
 2. 19.   01.02.2013                      Genel Cerrahi                                   Klinik Eğitim Toplantısı
 3. 20.   05.02.2013                      Cerr., Pato., Onko.                         Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 4. 21.   08.02.2013                      Cerr., Rady., Pato., Onk.              Meme Onkoloji Toplantısı
 5. 22.  12.02.2013                        Cerr., Pato., Onko.                         Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 6. 23.  15.02.2013                        Cerr., Rady., Pato., Onk.              Meme Onkoloji Toplantısı
 7. 24.  15.02.2013                        Genel Cerrahi                                   Klinik Eğitim Toplantısı
 8. 25.  19.02.2013                        Cerr., Pato., Onko.                         Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 9. 26.  22.02.2013                        Cerr., Rady., Pato., Onk.              Meme Onkoloji Toplantısı
 10. 27.  22.02.2013                        Genel Cerrahi                                   Klinik Eğitim Toplantısı
 11. 28.  26.02.2013                        Cerr., Pato., Onko.                         Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

 Mart

 1. 29.   01.03.2013                      Cerr., Rady., Pato., Onk.              Meme Onkoloji Toplantısı
 2. 30.   01.03.2013                      Çocuk Hastalıkları                            Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 3. 31.   01.03.2013                      Genel Cerrahi                                   Klinik Eğitim Toplantısı
 4. 32.   05.03.2013                      Cerr., Pato., Onko.                         Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 5. 33.   06.03.2013                      Çocuk Hastalıkları                            Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 6. 34.   08.03.2013                      Cerr., Rady., Pato., Onk.              Meme Onkoloji Toplantısı
 7. 35.   08.03.2013                      Çocuk Hastalıkları                            Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 8. 36.   08.03.2013                      Genel Cerrahi                                   Klinik Eğitim Toplantısı
 9. 37.   12.03.2013                      Cerr., Pato., Onko.                         Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 10. 38.   13.03.2013                      Çocuk Hastalıkları                            Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 11. 39.   15.03.2013                      Cerr., Rady., Pato., Onk.              Meme Onkoloji Toplantısı
 12. 40.   15.03.2013                      Çocuk Hastalıkları                            Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 13. 41.   15.03.2013                      Genel Cerrahi                                   Klinik Eğitim Toplantısı
 14. 42.   19.03.2013                      Cerr., Pato., Onko.                         Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 15. 43.   20.03.2013                      Çocuk Hastalıkları                            Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 16. 44.   22.03.2013                      Cerr., Rady., Pato., Onk.              Meme Onkoloji Toplantısı
 17. 45.   22.03.2013                      Çocuk Hastalıkları                            Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 18. 46.   22.03.2013                      Genel Cerrahi                                   Klinik Eğitim Toplantısı
 19. 47.   26.03.2013                      Cerr., Pato., Onko.                         Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 20. 48.   27.03.2013                      Çocuk Hastalıkları                            Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 21. 49.   29.03.2013                      Çocuk Hastalıkları                            Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 22. 50.   29.03.2013                      Genel Cerrahi                                   Klinik Eğitim Toplantısı

 

Nisan

 1. 51.   02.04.2013                      Cerr., Pato., Onko.                         Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 2. 52.   09.04.2013                      Cerr., Pato., Onko.                         Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 3. 53.   10.04.2013                      Çocuk Hastalıkları                           Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 4. 54.   12.04.2013                      Genel Cerrahi                                  Klinik Eğitim Toplantısı
 5. 55.   16.04.2013                      Cerr., Pato., Onko.                         Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 6. 56.   17.03.2013                      Çocuk Hastalıkları                           Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 7. 57.   19.04.2013                      Cerr., Rady., Pato., Onk.               Meme Onkoloji Toplantısı
 8. 58.   19.04.2013                      Çocuk Hastalıkları                           Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 9. 59.   19.04.2013                      Genel Cerrahi                                  Klinik Eğitim Toplantısı
 10. 60.   24.04.2013                      Çocuk Hastalıkları                           Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 11. 61.   26.04.2013                      Cerr., Rady., Pato., Onk.              Meme Onkoloji Toplantısı
 12. 62.   26.04.2013                      Çocuk Hastalıkları                           Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 13. 63.   26.04.2013                      Genel Cerrahi                                  Klinik Eğitim Toplantısı
 14. 64.   30.04.2013                      Cerr., Pato., Onko.                         Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

 

Mayıs

 1. 65.   03.05.2013                      Cerr., Rady., Pato., Onk.              Meme Onkoloji Toplantısı
 2. 66.   03.05.2013                      Genel Cerrahi                                  Klinik Eğitim Toplantısı
 3. 67.   07.05.2013                      Cerr., Rady., Pato.                          Meme Onkoloji Toplantısı
 4. 68.   10.05.2013                      Cerr., Rady., Pato., Onk.              Meme Onkoloji Toplantısı
 5. 69.   10.05.2013                      Genel Cerrahi                                  Klinik Eğitim Toplantısı
 6. 70.   10.05.2013                      Çocuk Hastalıkları                           Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 7. 71.   14.05.2013                      Cerr., Pato., Onko.                         Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 8. 72.   17.05.2013                      Genel Cerrahi                                  Klinik Eğitim Toplantısı
 9. 73.   21.05.2013                      Cerr., Pato., Onko.                         Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 10. 74.   28.05.2013                      Cerr., Pato., Onko.                         Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 11. 75.   31.05.2013                      Cerr., Rady., Pato., Onk.              Meme Onkoloji Toplantısı
 12. 76.   31.05.2013                      Genel Cerrahi                                  Klinik Eğitim Toplantısı

 Haziran

 1. 77.   04.06.2013                      Cerr., Pato., Onko.                         Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 2. 78.   07.06.2013                      Cerr., Rady., Pato., Onk.              Meme Onkoloji Toplantısı
 3. 79.   11.06.2013                      Cerr., Pato., Onko.                         Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 4. 80.   14.06.2013                      Cerr., Rady., Pato., Onk.              Meme Onkoloji Toplantısı
 5. 81.  14.06.2013                        Genel Cerrahi                                  Klinik Eğitim Toplantısı
 6. 82.   18.06.2013                      Cerr., Pato., Onko.                         Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 7. 83.   21.06.2013                      Cerr., Rady., Pato., Onk.              Meme Onkoloji Toplantısı
 8. 84.   21.06.2013                      Genel Cerrahi                                  Klinik Eğitim Toplantısı
 9. 85.   25.06.2013                      Cerr., Pato., Onko.                         Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

 Temmuz

 1. 86.   02.07.2013                      Cerr., Pato., Onko.                         Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 2. 87.   05.07.2013                      Cerr., Rady., Pato., Onk.              Meme Onkoloji Toplantısı
 3. 88.   09.07.2013                      Cerr., Pato., Onko.                         Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 4. 89.   16.07.2013                      Cerr., Pato., Onko.                         Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 5. 90.   19.07.2013                      Cerr., Rady., Pato., Onk.              Meme Onkoloji Toplantısı
 6. 91.   23.07.2013                      Cerr., Pato., Onko.                         Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 7. 92.   26.07.2013                      Cerr., Rady., Pato., Onk.              Meme Onkoloji Toplantısı
 8. 93.   30.07.2013                      Cerr., Pato., Onko.                         Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

 Ağustos

 1. 94.   02.08.2013                      Cerr., Rady., Pato., Onk.                 Meme Onkoloji Toplantısı
 2. 95.   06.08.2013                      Cerr., Pato., Onko.                            Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 3. 96.   13.08.2013                      Cerr., Pato., Onko.                            Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 4. 97.   16.08.2013                      Cerr., Rady., Pato., Onk.                 Meme Onkoloji Toplantısı
 5. 98.   20.08.2013                      Cerr., Pato., Onko.                            Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 6. 99.   23.08.2013                      Cerr., Rady., Pato., Onk.                 Meme Onkoloji Toplantısı
 7. 100.     27.08.2013                    Cerr., Pato., Onko.                            Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

 

Eylül

 1. 101.      03.09.2013                   Cerr., Pato., Onko.                            Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 2. 102.      06.09.2013                   Cerr., Rady., Pato., Onk.                 Meme Onkoloji Toplantısı
 3. 103.      10.09.2013                   Cerr., Pato., Onko.                            Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 4. 104.      13.09.2013                   Cerr., Rady., Pato., Onk.                 Meme Onkoloji Toplantısı
 5. 105.      17.09.2013                   Cerr., Pato., Onko.                            Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 6. 106.      20.09.2013                   Cerr., Rady., Pato., Onk.                 Meme Onkoloji Toplantısı
 7. 107.      24.09.2013                   Cerr., Pato., Onko.                            Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 8. 108.      27.09.2013                   Cerr., Rady., Pato., Onk.                 Meme Onkoloji Toplantısı

 

Ekim

 1. 109.      01.10.2013                   Cerr., Pato., Onko.                            Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 2. 110.      04.10.2013                   Cerr., Rady., Pato., Onk.                 Meme Onkoloji Toplantısı
 3. 111.      08.10.2013                   Cerr., Pato., Onko.                            Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 4. 112.      11.10.2013                   Cerr., Rady., Pato., Onk.                 Meme Onkoloji Toplantısı
 5. 113.      22.10.2013                   Cerr., Pato., Onko.                            Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 6. 114.      23.10.2013                   Çocuk Hastalıkları                               Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 7. 115.      25.10.2013                   Cerr., Rady., Pato., Onk.                 Meme Onkoloji Toplantısı
 8. 116.      25.10.2013                   Çocuk Hastalıkları                               Mezuniyet Sonrası Eğitimi

 

Kasım

 1. 117.      01.11.201.3                 Cerr., Rady., Pato., Onk.                 Meme Onkoloji Toplantısı
 2. 118.      01.11.2013                   Çocuk Hastalıkları                               Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 3. 119.      05.11.2013                   Cerr., Pato., Onko.                            Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 4. 120.      06.11.2013                   Çocuk Hastalıkları                               Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 5. 121.      08.11.2013                   Cerr., Rady., Pato., Onk.                 Meme Onkoloji Toplantısı
 6. 122.      08.11.2013                   Çocuk Hastalıkları                               Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 7. 123.      12.11.2013                   Cerr., Pato., Onko.                            Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 8. 124.      13.11.2013                   Çocuk Hastalıkları                               Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 9. 125.      15.11.2013                   Cerr., Rady., Pato., Onk.                 Meme Onkoloji Toplantısı
 10. 126.      15.11.2013                   Çocuk Hastalıkları                               Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 11. 127.      15.11.2013                   Genel Cerrahi                                      Klinik Eğitim Toplantısı
 12. 128.      27.11.2013                   Çocuk Hastalıkları                               Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 13. 129.      29.11.2013                   Cerr., Rady., Pato., Onk.                 Meme Onkoloji Toplantısı
 14. 130.      29.11.2013                   Çocuk Hastalıkları                               Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 15. 131.      29.11.2013                   Genel Cerrahi                                      Klinik Eğitim Toplantısı

 Aralık

 1. 132.      04.12.2013                   Çocuk Hastalıkları                               Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 2. 133.      06.12.2013                   Çocuk Hastalıkları                               Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 3. 134.      10.12.2013                   Cerr., Pato., Onko.                            Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 4. 135.      11.12.2013                   Çocuk Hastalıkları                               Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 5. 136.      13.12.2013                   Çocuk Hastalıkları                               Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 6. 137.      17.12.2013                   Cerr., Pato., Onko.                            Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 7. 138.      18.12.2013                   Çocuk Hastalıkları                               Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 8. 139.      24.12.2013                   Cerr., Pato., Onko.                            Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı
 9. 140.      25.12.2013                   Çocuk Hastalıkları                               Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 10. 141.      27.12.2013                   Cerr., Rady., Pato., Onk.                 Meme Onkoloji Toplantısı
 11. 142.      27.12.2013                   Çocuk Hastalıkları                               Mezuniyet Sonrası Eğitimi
 12. 143.      27.12.2013                   Genel Cerrahi                                      Klinik Eğitim Toplantısı
 13. 144.      31.12.2013                   Cerr., Pato., Onko.                            Cerrahi Gastroenteroloji  Toplantısı

 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Bilim Dallarının dersleri, tıpta uzmanlık eğitimi toplantıları, klinik içi çeşitli bilimsel ve idari toplantıları için de salonlarımız randevu verilerek kullanıma açık tutulmakta ve ihtiyaç duyulduğunda teknik cihaz-elemen desteği verilmektedir.