LAPAROSKOPİK ANTİREFLÜ VE HİATUS CERRAHİSİ PROGRAM

LAPAROSKOPİK ANTİREFLÜ VE HİATUS CERRAHİSİ

12-13 Kasım 2012  /  87.Kurs  (2012 yılı 6.kursu)

İSTEM Toplantı Salonu

İstanbulÜniversitesiÇapaYerleşkesi

İstanbul TıpFakültesiHastanesi,CerrahiBilimlerBinası1.Kat

Fatih – 34093 İstanbul

1. Gün: Pazartesi

08:45- 09:00   İSTEM’de buluşma ve tanışma

Prof.Dr. Levent AVTAN

09:00- 09:45   Gastro-özofageal reflü ve laparoskopik cerrahi

Prof.Dr.SelçukMERCAN

09:45- 11:15   CANLI YAYIN – AMELİYATHANE 1                                              

                           Moderatör:  Prof.Dr.SelçukMERCAN

                           Operatör:  Prof.Dr. Levent AVTAN

–  FloppyNissenRossettiFundoplikasyonu

11:15- 11:30   KAHVE ARASI

11:30- 12:00   Akalazya’da Heller miyotomi; Laparoskopik cerrahi teknik ve prensipler

Doç.Dr.FatihTUNCA

12:00- 13:00   ÖĞLE YEMEĞİ

13:00- 13:45   Laparoskopik antireflü cerrahi işlemler (Videolar eşliğinde)

Floppy Nissen, Nissen-Rossetti, Toupet, Dor, SILS

Prof.Dr.ErhunEYÜBOĞLU

13:45- 14:30   Hiatal herni; Laparoskopik onarım yöntemleri

Prof.Dr.RıdvanSEVEN

14:30- 14:45   KAHVE ARASI

14:45- 15:15   Özefago-gastroskopi’den ne beklemeliyiz?

Doç.Dr.EmreBALIK

15:15-15:30   Atölye çalışması hakkında teorik bilgiler

15:30- 17:00   ATÖLYE ÇALIŞMASI : “Trainer Box” uygulamaları

Videoskopik cerrahi el becerisi geliştirme çalışmaları

–   Maket üzerinde intrakorporel ligasyon

–   Maket üzerinde sütür atma, başlama-bitirme düğümleri

–   Ex-vivo dokuda sütür ve düğüm çalışmaları

2. Gün: Salı

09:00- 09:45   Barett’s özefagusu;  Tanı, tedavi ve prognozu

Prof.Dr.VahitÖZMEN

09:45- 10:15   Gastroözofageal bileşkenin laparoskopik anatomisi

Prof.Dr.GilesFOURTANIER   (Brüksel’de ki konferansa uzaktan katılım)

10:15- 10:30   KAHVE ARASI

10:30- 12:00   BRÜKSEL’DEN CANLI YAYIN

                        Moderatör: Prof.Dr. Cavit AVCI

AMELİYATHANE 2

Operatör: Prof.Dr.Guy-BernardCADİERE

– LaparoskopikNissenFundoplikasyonu

AMELİYATHANE 3

Operatör: Prof.Dr.BernardDALLEMANGE

                           –  Laparoskopik NissenFundoplikasyonu

12:00- 13:00   ÖĞLE YEMEĞİ  –  Katılım belgelerinin verilmesi

13:00- 13:45   Antireflü ve Hiatal herni laparoskopik cerrahisinde;

                          Nüks, Özellikli durumlar, Redo-cerrahi (Videolar eşliğinde)

Prof.Dr.TurgutİPEK

13:45- 14:30   Antireflü ve Hiatal herni laparoskopik cerrahisinde komplikasyonlar

                         Prof.Dr. Levent AVTAN

14:30- 14:45   KAHVE ARASI

14:45- 15:15   SİLS, Robotik, Esofix ve diğer endoluminal girişimlerin yeri?

Doç.Dr.UmutBARBAROS

15:15-15:30   Değerlendirme anket formu doldurulması

15:30- 17:00  ATÖLYE ÇALIŞMASI : “Trainer Box” uygulamaları

Videoskopik cerrahi el becerisi geliştirme çalışmaları

–   Maket üzerinde intrakorporel ligasyon

–   Maket üzerinde sütür ve başlama – bitirme düğümleri

–   Ex-vivo dokuda sütür ve düğüm çalışmaları