2002 – 2005 Yılı Faaliyet Raporu Özeti

2002 yılında    627  bilimsel etkinlik , ders ve toplantıya cihaz desteği,

160 Öğretim üyesine  848 adet eğitim materyali  (slayt, kaset, CD, VCD, vb)

 2003 yılında   582   bilimsel etkinlik , ders ve toplantıya cihaz desteği,

95  Öğretim üyesine  845 adet eğitim materyali (slayt,  CD, VCD, vb)

2004 yılında    313 bilimsel etkinlik, ders ve toplantıya cihaz desteği,

2005 yılında    417 bilimsel etkinlik, ders ve toplantıya cihaz desteği

47 Öğretim üyesine  611 adet eğitim materyali (slayt, CD, VCD, DVD vb)

84 Öğretim üyesine 300 adet eğitim materyali (slayt, CD, VCD, DVD vb)

üretilmesi hizmetleri gerçekleştirilmiştir.