2006 – 2009 Yılı Faaliyet Raporu Özeti

2006 yılında    369 bilimsel etkinlik, ders ve toplantıya cihaz desteği

34 Öğretim üyesine 306 adet eğitim materyali (slayt, CD, VCD, DVD vb)

üretilmesi hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

2006 yılında  gerçekleştirilen Telemedicine-Canlı yayın Bağlantıları  Listesi  (Ek:2a)

2006 yılında düzenlenen, katkıda bulunulan toplantı, kurs ve kongreler listesi (Ek.2b)

            

2009 yılında        127 Bilimsel etkinlik, ders ve toplantıya cihaz desteği

 12  Öğretim üyesine  55 adet eğitim materyali (slayt, CD, VCD, DVD vb)

 üretilmesi hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

 2009 yılında  gerçekleştirilen Telemedicine-Canlı yayın Bağlantıları  Listesi  (Ek:2a)

 2009 yılında düzenlenen, katkıda bulunulan toplantı, kurs ve kongreler listesi (Ek:2b)