Yerleşim

1. Fiziksel Yapı: ISTEM’in Yerleşim yeri,İstanbul Üniversitesi Çapa yerleşkesindedir. Yerleşkedeki  İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Cerrahi birimler binası, 1.katta  bulunan ISTEM hizmet alanları üç ana bölümden oluşmaktadır. Müdür, Müdür Yardımcısı ve Sekreteryanın bulunduğu idari bölüm, dökümantasyon arşivinin ve her türlü  kamera çekimi,kayıt,montaj işlemlerin yapıldığı Teknik Bölüm ve eğitimlerin yapıldığı Konferans Salonu ve Toplantı odalar Bölümü. Bu son bölümde 118 kişilik sabit koltuk ve perdeli bir ana konferans salonu mevcuttur. Audio Video montaj laboratuvarı ve Cerrahi el becerileri laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca  arası seyyar sürgülü bölme ile ayrılmış gerektiğinde birleştirilebilen iki ayrı eğitim salonu bulunmaktadır.

2. Örgüt Yapısı: Ana konferans salonu modern eğitim araç ve gereçleri ile techiz edilmiştir. Bir kısmı Merkez bütçesinden bir kısmı da bağışlar ile alınmış araç gereç cihazlar şunlardır: Video projeksiyon cihazı, motorlu geniş perde, masa üstü bilgisayar, masa üstü tepegöz ve kameralı doküman yansıtıcısı, geniş negatoskop, geniş TV,Sony marka Video Konferans Cihazı, çatıda monte4,5 m.çaplı uydu anteni ve bağlantı cihazları (Emispher Projesi için Avrupa Komisyonu tarafından hibe edilmiştir). Oldukça modern donanımlı bu salon ile ameliyathaneler ve poliklinikler arasında görüntü ve ses kabloları ile bağlantı bulunmakta olup interaktif canlı ameliyat yayınları yapılabilmektedir. Aynı şekilde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile bu salon arasında hem Radio-Link hem de ISDN sistemleri ile odiyo-Vizüel bağlantılar bulunmaktadır. Salondaki kurulu video konferans sistemi ile, yurt içi ve yurt dışındaki uyumlu sistemleri olan merkezlerle canlı ve interaktif video konferans yapma imkanı bulunmaktadır. İSTEM’in bu modern donanımlı salonu öncelikle ameliyathanelerden canlı yayın içerikli toplantılar, yada yurt içi veya yurt dışı video konferans içerikli toplantılar, genel olarak ta görsel ağırlıklı bilimsel toplantı organizasyonları için tahsis edilmektedir