Misyon ve Vizyon

İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ISTEM)’in Vizyon ve Misyonu:

“Misyon”umuz,

İstanbul Üniversitesinin Tıp Bilimlerindeki birikimine dayanarak “Sürekli Tıp Eğitimi” programları üretilmesine yönelik örnek uygulamalar hazırlamak, alt yapı ve teknik donanım oluşturarak nitelikli STE etkinliklerine destek olmak, uluslararası STE etkinliklerinden yararlanmayı artırıcı politikalar üretmek, Üniversitemiz bünyesinde tıp bilimlerinde aynı alanda çalışan ekipler arası koordinasyonu sağlayarak daha nitelikli STE programları üretilmesine teşvik ve destek çalışmaları yapmak, bu programların ortak bir çatı altında toplanmasını sağlayarak tıpta uzmanlık sonrası ve doktora sonrası dönemde aktif meslek yaşantısı boyunca ihtiyaç duyulan bilgi güncelleme ve yeni beceriler kazanma sürecine katkıda bulunmak, Üniversitemizdeki ve Üniversite dışındaki uzmanları buluşturacak programları desteklemek ve bilimsel etkinliklerin uluslararası rekabet edilebilecek düzeyde yürütülmesine katkıda bulunacak çalışma ve araştırmalar yapmaktır.

 

“Vizyon” umuz,

“Sürekli Tıp Eğitimi” (STE) alanında ulusal ve uluslararası ölçekte öncü bir kurum olmaktır.

Tıpta sürekli mesleki gelişim ve beceri artırma ihtiyacına yönelik eğitim etkinlikleri üretilmesine ve yaygın olarak uygulanmasına öncülük edebilen, Üniversitemizde mevcut deneyim ve bilgi birikiminin üniversite dışı uzmanlara da ulaştırılmasına ve ülke genelinde yararlanılmasına vesile olacak bilimsel etkinlikler düzenlenmesini destekleyen, Ulusal ve uluslararası bilim arenasında Üniversitemizin saygın konumuna katkıda bulunan bir merkez olmaktır.