İSTEM Danışma Kurulu

Prof.Dr. Cavit AVCI, İSTEM  Kurucu Başkanı  

Prof.Dr. Aydın  ALPER  Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof.Dr. Rasim GENÇOSMANOĞLU Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof.Dr. Oğuz POLAT, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof.Dr.Suat GEZGİN, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazatecilik Bölüm Başkanı