1997-2001 dönemi (ISTEM) ek faaliyet başlıkları

 • Eğitime Audio-Visuel içerikli destek faaliyetlerine, geliştirilerek devam edilmektedir (01.01.2000-21.11.2001 tarihleri arasındaki son dönemde 499 bilimsel etkinlik, ders ve toplantıya cihaz desteği; ayrıca 345 öğretim üyesine 2112 adet eğitim materyali (slayt, kaset v.b.) üretilmesi hizmetleri gerçekleştirilmiştir).
 • Yine dünyada yeni bir kavram halinde doğup hızla gelişen Uzaktan Sürekli Tıp Eğitimi ve TeleMedicine faaliyetleri başlatılmıştır ve geliştirilmektedir.
 • Uzaktan Eğitim Teknolojileri araştırılmış ve ülkemiz alt yapısına uygun teknolojiler saptanmıştır. Tıpta uzaktan eğitim faaliyetlerini yürüten Uluslar arası kuruluşlarla işbirliği ve ortak proje çalışmaları başlatılmıştır.
 • İstanbul Üniversitesi’nin önderliğinde “Ulusal Telemedicine Programı” hazırlanmış ve 3 Nisan 2000 tarihinde Cerrahpaşa Oditoryumunda ülke genelinden geniş katılımlı, 1.ULUSAL TELEMEDICINE SEMPOZYUMU düzenlenmitir.
 • Türkiye’de Telekomunikasyonun alt yapısını tekelinde bulunduran Türk Telekom A.Ş. ile sürekli görüşme, plan geliştirme ve alt yapı standart belirleme toplantıları yapılmış ve Telemedicine projesinin ülke genelinde uygulanabilirliği araştırılmıştır.
 • Ülkemizde “Ulusal Telemedicine Projesi” kapsamında işbirliği yapılabilecek diğer Üniversite ve kurumlar araştırılmıştır.
 • Yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili firma yetkilileri ile görüşmelerle sistem belirlemeleri yapılmıştır (Alcatel-Teletaş, Unimedya-Vcon, Picturtel-Bilkom, Cable Net-Zydacron, Netaş, Siemens, Sony-Erel, Turcom, Megavizyon, Komsis, Vitel, Pargem-Poyspan-Tandberg, Dexar-Vestel, Saykom, Satko-Eutelsat, Datateknik, Intelnet).
 • İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kampüsleri arasında iki ayrı görüntülü iletişim ağı tesis edilmiştir.
  1. Radyo Link hat (Fen Fakültesi aktarmalı)
  2. Fiberoptik hat (ISDN için)
 • Türk Telekom A.Ş’den hem İstanbul Tıp Fakültesi hem de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi için ISDN (3 er adet BRI) aboneliği alınmıştır (3 x 128=384 kb/s band genişliği).
 • 1997’den itibaren hem mevcut Radyo Link, hem de sonradan bağlanan ISDN hatları ile İstanbul Tıp ile Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri arasında görüntülü bağlantılar gerçekleştirilmiş ve deneme toplantıları başlatılmıştır.
 • 2000-2001 Eğitim yılı başından beri İstanbul Tıp Fakültesi ile Cerrahpaşa tıp Fakültesinin bazı bölümleri ve özellikle Genel Cerrahi Anabilim Dalları, periyodik bilimsel toplantılarının bazılarını müşterek video konferanslar şeklinde gerçekleştirmektedirler (önemli canlı ameliyat görüntüleri, enteresan vaka takdimleri ve kliniko-patolojik toplantısı ve benzer müşterek bilimsel toplantılar).
 • 4-5-6 Nisan 2000 tarihlerinde Bruksel’deki Avrupa Video Cerrahi Eğitim Programı’na Cerrahpaşa Oditoryumunda ISDN hattı ile bağlantı kurularak, Türkiye’nin her tarafından katılan 500 civarında cerrahın bu kursu ve yapılan ameliyatları canlı olarak izleme ve interaktif tartışmalara katılma imkanı yartılmıştır.
 • Son bir yıl içerisinde, yine İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinden, ISDN hattı ile zaman zaman yurt dışına (Brüksel, Strasburg, Toulouse, Bordeaux, Hamburg, Paris, TelAviv, Memphis, Uppsala) canlı olarak bağlanılarak bilimsel video konferanslar yapılmaktadır.