1991-1996 dönemi (ODVİM) faaliyet başlıkları

 • İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinde ameliyathanelerle dershaneler arasında kapalı devre görsel–işitsel bağlantı kurulmuş ve odiyo-vizüel tıp eğitimine imkan yaratılmıştır.
 • Bilgisayarda ders slaytı hazırlanmasına uygun ortam yaratılmıştır.
  Diskete kayıt ile sunum, CD’ye kayıt ile sunum,Dia pozitif slayt filmi ile sunum materyalleri üretilebilmektedir.
 • Eğitim amaçlı görsel materyal üretilmesine uygun ortam yaratılmıştır.
  Kamera ile çekim, Video montaj, Alt yazı, Animasyon, Seslendirme yapılmakta, Video kaset, CD hazırlanabilmektedir.
 • Öğretim üyeleri için derslere ve çeşitli bilimsel toplantılara gerekli cihaz desteği sağlanmıştır.
  Monitör, video oynatıcı, kamera, Projeksiyon, Notebook, Slayt makinesi, Tepegöz, Kapalı devre canlı yayın cihazları v.b.
 • İstekli uzmanlık öğrencileri için Merkezin mevcut video arşivinden yararlanmalarına imkan sağlanmış ve kasetten, CD’den görüntülü eğitim konularını izleyebilmelerine olanak yaratılmıştır.
 • Tıp öğrencilerinin teorik ve pratik derslerine görsel materyal desteği sağlanmış ve eğitim içerikli videokaset arşivi oluşturulmuştur.
 • 1992’den itibaren, dünyada yeni bir akım olan VİDEOSKOPİK CERRAHİ’nin ülkemizde tanıtılması Türk cerrahlarına öğretilmesi ve yaygınlaştırılması yönünde faaliyetler gerçekleştirilmiştir (Periyodik kurslar-Videoskopik Cerrahi Mezuniyet Sonrası Eğitim Programları).
 • Ulusal ve Uluslar arası Kongre organizasyonları gerçekleştirilmiştir (4. Avrupa Video Cerrahi Kongresi 4-6 Haziran 1994 ve 1993’den beri her iki yılda bir Uluslar arası katılımlı Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongreleri).