İLERİYE YÖNELİK PROGRAMLAR

1. ŞİMDİYE KADAR Kİ ODİYO-VİZÜEL EĞİTİM FAALİYETLERİNİN DEVAMI.

2. 97’DEN İTİBAREN BAŞLATILMIŞ OLAN UZAKTAN TIP EĞİTİMİ FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ.

3. ÖN PROGRAMI VE TEKNİK ALT YAPI GÜNCEL STANDARDI BELİRLENMİŞ OLAN “TELEMEDICINE”

UYGULAMALARINI YAYGINLAŞTIRMA ÇALIŞMALARININ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLMESİ (yurt içi – yurt dışı).

Yurt İçi

  • Ülkemizdeki 47 Tıp Fakültesi ve Fakülte dışı bazı eğitim kurumları ile resmi yazışma ve bizzat görüşmeler yapılarak, bu Fakültelerden ve kurumlardan istekli olanların İ.Ü. Telemedicine uygulamalarına katılımlarının sağlanması
  • Gelecek eğitim yılı için Telemedicine Uygulama Programı hazırlanması

 

Yurt Dışı

  • Şimdiye kadar bazı Avrupa ülkelerindeki merkezlerle yapılan Telemedicine müşterek toplantılarının, istek ve ihtiyaca göre devam ettirilmesi (Belçika, Fransa, Almanya, İngiltere, vd.).
  • Yeni ülke ve merkezler hakkında istek ve öneri gelirse, onlara yönelik teknik şartların da oluşturulması ve yeni bağlantıların sağlanması (USA, Israil, Yunanistan, Azerbaycan, vd.).
  • Yurt dışına genişleme ve uluslar arası eğitim programlarından yararlanma hususlarında doğacak yeni imkanların incelenmesi, değerlendirilmesi ve uygun olanlardan faydalanma imkanlarının yaratılması (Avrupa Konseyi’nin EUMEDIS VE EMISPHER gibi devam eden uluslararası projelerine Istanbul Ünversitesi ülkemiz adına katılmış bulunmaktadır).