GELİŞİM VE BUGÜNKÜ DURUM

İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kuruluş amacına uygun faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

1. İstanbul Üniversitesi’nin iki önemli Fakültesi olan İstanbul Tıp ve Cerrahapaşa Tıp Fakültelerinde, her branşta yapılmakta olan mezuniyet sonrası faaliyetlerin daha etkin ve sistemli bir şekilde yapılmasına yardımcı olacak kurumsal çalışmalar yapmaktadır.

2. Bu mezuniyet sonrası faaliyetlerin çağdaş bir anlayış ve etkili bir şekilde yapılabilmesi için, gerekli teknik, teknolojik ve fiziksel altyapıyı bünyesinde hazırlayarak istenildiğinde organizatörlerin kullanım ve hizmetine sunmaktadır.

3. İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa tıp Fakülteleri arasına kurulmuş olup, başlangıç dönemlerinde daha çok cerrahi klinikler tarafından kullanılmakta olan görüntülü iletişim ağından diğer branşlarında yararlanmasını sağlamak. Böylece her iki Fakülte’deki tüm branşların önemli eğitim toplantılarının gerektiğinde telekonferans sistemi ile birlikte yapılmasını sağlayarak, İstanbul Üniversitesi’nin bu iki kardeş fakültesi arasında ki işbirliğini daha da artırmak ve verimli kılmak.

4. İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp kampüsleri arasında kurulan bu telekominikasyon ağını genişleterek İstanbul ve tüm yurt geneline yaymak. Böylece bir iki Fakültemizin büyük bilgi birikimi ve eğitim potansiyelinden diğer iki hastane ve tıp kurumlarının da kolay, cazip ve etkili bir şekilde yararlanmalarına olanak yaratmak.
Örneğin İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinde rutin yapılan bilimsel toplantı ya da ameliyatlardan gerekli görülenler bu yayına verilebilir. Telemedicine için öngörülen teknik alyapıya sahip olan hastaneler, görüntülü ve eş zamanlı olarak bu yayınları kendi mekanlarında izleyebilir ve interaktif olarak da katılabilirler. Böylece Üniversite ve Üniversite dışı hastaneler arasında cazip bir bilimsel işbirliği olanağı yaratılabilir. Bu kurumlarda çalışan hekimler kurumlarını terketmeyip, zaman ve işgücü kaybına neden olmadan, kendi mekanlarında telemedicine imkanları ile Fakülte hastanelerindeki akademik eğitimi takip edebilir ve interaktif olarak katılabilirler.

5. Zaman içerisinde bu görüntülü iletişim ağını tüm ülke geneline yayarak “Ulusal Telemedicine Ağı” haline dönüştürmek. İleride bu iletişim ağına bağlanmak daha kolay olacağı için, ülke genelindeki bir çok hastane ve sağlık kurumu İstanbul Üniversitesi’nin öncülük ettiği bu sürekli tıp eğitimi olanaklarından yararlanabilecektir. Böylece, şu anda ülkemizin değişik bölgelerindeki Tıp Fakülteleri, SSK ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim hastaneleri görüntülü iletişim ağı ile birbirine bağlanarak ülke genelinde hizmet verecek geniş bir tıp eğitimi ve hizmet ağı oluşturabileceklerdir.

6. Bu Ulusal Telemedicine Uygulaması rutin işlemeye başladığı zaman, iletişim teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak kullanılabilen Telekonsültasyon, Teleasistans gibi olanakların da katkısı ile, değişik bölgelerdeki farklı deneyim ve olanaklara sahip hekimler arasında dayanışma ve işbirliğine imkan yaratmak, böylece ülke genelinde sağlık hizmetlerinde genel bir iyileşme ve kalite yükselmesine katkıda bulunmak.