TARİHÇE

ISTEM’in Geçmişi ve Kuruluş Aşaması
Ülkemizin en eski (1453), en köklü bilim kuruluşu olan İstanbul Üniversitesi, bünyesindeki iki büyük Tıp Fakültesinde başarı ile yürütmekte olduğu mezuniyet öncesi tıp eğitiminin yanı sıra, en az onun kadar önemli olan mezuniyet sonrası tıp eğitimi konusunda da üzerine düşen görevi daha iyi yapabilmek amacı ile,1987-1990 ODVİM -İTF.Dekanlığına bağlı ,1991-1996 ODVİM İ.Ü Rektörlüğüne bağlı 1997 yılında İ.Ü. Rektörlüğüne bağlı “SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ” ni kurmuştur.

Yeniliklerin devamlı teşvikcisi olan İstanbul Üniversitesi, daha 90’lı yılların başında ISTEM’e zemin hazırlayacak başka bir çağdaş eğitim kurumunu da bünyesinde kurmuştu. 1991 yılında, Istanbul Tıp Fakültesi kampüsünde Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuş olan Odiyo-Vizüel Araştırma ve Uygulama Merkezi (ODVİM) Üniversitede ki klasik eğitime görsel eğitim katkısını sağlayarak, eğitimde bir çağdaşlaşma misyonu ile kurulmuş ve önemli çalışmalar yapmıştır (ODVİM’in 1991-96 tarihlerinde gerçekleştirdiği faaliyet başlıkları bir sonraki bölümde yazılıdır). Bu misyon doğrultusunda özellikle Tıp Fakültelerinde eğitime cihaz desteği sağlayan ve görsel materyal üreten ODVİM, son yıllardaki iletişim teknolojisindeki gelişmelerle, ufkunu genişleterek, daha çok mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimi konusuna yönelmiştir.

Bu gelişmeler sonucunda, Rektörlüğün önerisi, İ.Ü. Senatosunun kararı ve YÖK’ün onayı ile ODVİM aynı altyapı ancak geliştirilmiş yeni bir statü ile 14.11.1996 tarihinde “İ.Ü. SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (ISTEM)” olarak yeniden yapılandırılmıştır.
Hazır bir altyapı ve deneyimli bir kadro ile kurulmuş olan ISTEM, hedefine yönelik çalışmalara hızlı bir şekilde başlamış ve kısa sürede programlı bir kurum haline gelmiştir (ISTEM’in 1997-2001 arasındaki yaptıkları ve ileriye yönelik programları aşağıda ana başlıklar halinde belirtilmiştir).

ISTEM’in Kuruluş Gerekçesi
Sürekli Tıp Eğitimi (Continuing Medical Education) ileri ülkelerde özümsenmiş ancak ülkemiz için henüz yeni sayılabilecek bir eğitim kavramıdır.
İçinde bulunduğumuz bilgi çağında bilgiler okadar hızlı değişmekte ve gelişmektedir ki, mezuniyet öncesinde edinilmiş bilgilerin mezuniyet sonrası çalışma döneminde mutlaka zaman zaman yeniden gözden geçirilmesi, yeni bilgi ve yöntemlerin meslek sahipleri tarafından sürekli takip edilip belirli bir eğitim disiplini içersinde öğrenilmesi gerekmektedir.

Konu tıp ve insan sağlığı olunca eğitimdeki bu süreklilik gereği daha da önem kazanmaktadır. Hekim’in hastasına en güncel tedaviyi uygulayabilmesi için, yeni bilgileri, yeni gelişmeleri sürekli takip etmesi ve öğrenmesi gerekmektedir. Bunun için de doğal olarak sürekli tıp eğitimi veren kurumlara ihtiyaç bulunmaktadır.

Özellikle gelişmiş ülkelerde “Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi” ne (Postgraduated Medical Education) çok önem verilmekte ve bunu organize edecek özgün statüde “Sürekli Tıp Eğitimi Kurumları (Continuing Medical Education Centers)” faaliyet göstermektedir. Ülkemizde ise Tıp Fakülteleri ve bazı eğitim hastanelerinde zaman zaman mezuniyet sonrası eğitim organizasyonları yapılmasına rağmen, sadece mezuniyet sonrası, yada sürekli tıp eğitimi organizasyonu ile yükümlü özgün kurumlar henüz bulunmamaktadır.
Tarih boyunca bir çok yeniliğe öncülük etmiş olan İstanbul Üniversitesi, mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitiminin önemine inandığı ve uygulama eksikliğini gördüğü için, ülkemizin ilk özgün SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ’ni bünyesinde kurarak bir ilki daha başlatmıştır.

1991 yılından beri İstanbul Üniversitesi Audio-Visuel Araştırma ve Uygulama Merkezi (ODVİM) olarak faaliyetlerine başlayan ve 1997 yılından beri uzaktan sürekli tıp eğitimi alanında yoğunlaşan İ.Ü. Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ISTEM) ülkemizde bu konuda hayata geçirilmiş ilk özgün kurumdur.