İstanbul Üniversitesi
http://istem.istanbul.edu.tr/?p=6660
Export date: Wed Jun 20 9:17:34 2018 / +0000 GMT

Türk Cerrahi Derneği Vasküler Cerrahi Kursu15 Eylül 2013 İstem Salonunda Yapılmıştır.TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ VASKÜLER CERRAHİ KURS PROGRAMI
I. Kursun tanıtımı ve hedefler
Prof. Dr. Fatih Ata GENÇ 9.30 – 9.45
II. Temel konular 9.45 – 10.30
-  Vasküler cerrahide aletler Prof. Dr. Hakan UNCU
-  Sütür materyalleri ve askılar Prof. Dr. Fatih Ata GENÇ
-  Vasküler greftler Prof. Dr. Uğur BENGİSUN
III. Major vasküler yapılara ulaşım ( ameliyatta pozisyonlar, kesiler ..)
-  Aorta eksplorasyonu Prof. Dr.  Mehmet KURTOĞLU 10.30 – 11.00
-  Visseral arterlere ulaşım Prof. Dr.  Mehmet KURTOĞLU
-  İliak arterlere ulaşım  Prof. Dr.  Hakan UNCU 11.00 – 11.30
-  Femoral ve popliteal eksplorasyon  Prof. Dr.  Hakan UNCU
-  Diz-altı popliteal artere ulaşım  Prof. Dr. Uğur BENGİSUN 11.30 – 12.00
-  Ekstremite distal arterlerin eksplorasyonu  Prof. Dr. Selçuk BAKTIROĞLU
-  Karotis, subklavian ve aksiller arterlere ulaşım Prof. Dr. Fatih Ata GENÇ
-  Üst ekstremite arterlerinin eksplorasyonu Prof. Dr. Fatih Ata GENÇ 12.00–  12.30
 TARTIŞMA
IV.Sütür teknikleri ve anastomozlar ( Model üzerinde pratik uygulamalar ) 13.30 – 16.00
A -  Hemostaz, oklüzyon, primer onarım Prof. Dr. Mehmet Kurtoğlu (1)
B -  Arteriyotomiler ve tromboembolektomi Prof. Dr. Hakan UNCU (2)
C -  Endarterektomi ve yama (patch) greftle onarım Prof. Dr. Uğur BENGİSUN (3)
D -  Uç-uca (end-to-end) ve uç-yan (end-to-side) anastomozlar Prof. Dr. Fatih Ata GENÇ (4)
E -  Anastomozlarda paraşüt tekniği Prof. Dr. Selçuk BAKTIROĞLU (5)
Bu Kursta Yer Alan Konuşmacılar ve Eğitmenler:
Prof. Dr. Fatih Ata GENÇ İstanbul  Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi             Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Mehmet KURTOĞLU İstanbul  Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi             Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Selçuk BAKTIROĞLU İstanbul  Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi             Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Prof.  Dr. Uğur BENGİSUN Ankara  Üni. Tıp Fak.             Periferik Damar Cerrahisi Bilim Dalı
Prof. Dr. Hakan UNCU Ankara Üni. Tıp Fak.             Periferik Damar Cerrahisi Bilim Dalı


  • Kursiyerler A, B, C, D, E grubu olarak 5 gruba ayrılacak ve her grupta 6 kursiyer bulunacaktır

  • Her grupta bulunan       6 kursiyere 3 eğitim seti verilecektir. Dolayısı ile her iki kursiyerin pratikte karşılıklı olarak bir seti kullanma       imkanı olacaktır.

  • Yukarıda       görüldüğü üzere A,B,C,D, E olarak belirlenen 5 grup, 1, 2, 3, 4, 5 olarak       numaralandırılan beş ayrı istasyona dağıtılmıştır. Her grup her istasyonda 30 dakika kalacaktır.  


Kursun kapanışı : 16.00  – 17.00
Prof. Dr. Mehmet KURTOĞLU Kurs Yöneticisi
 Prof. Dr. Selçuk BAKTIROĞLU Kurs Yöneticisi
Prof. Dr. Fatih ATAGENÇ Kurs  Yöneticisi
Post date: 2013-09-16 14:21:59
Post date GMT: 2013-09-16 11:21:59

Post modified date: 2013-09-27 14:23:45
Post modified date GMT: 2013-09-27 11:23:45

Export date: Wed Jun 20 9:17:34 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://istem.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com